Hoe ziet een verlofaanvraag (e-mail) eruit?

Wanneer een medewerker een verlofaanvraag doet wordt er een e-mail verzonden naar de contactpersoon die is ingesteld bij de HR signaalinstellingen. Onderstaand artikel geeft meer informatie over waar de HR instellingen zijn in te stellen:

 

In de e-mail die de contactpersoon ontvangt zullen de volgende gegevens zichtbaar zijn:

Groep: Vakantie-uren
Startdatum: 25-12-2016
Einddatum: 27-12-2016
Uren start t/m einddatum: 16,00 
(de verlofuren gebaseerd op het rooster van de medewerker)

Uren aangevraagd: 24,00
(de daadwerkelijk aangevraagde uren van de medewerker; hier kan de medewerker afwijken van de uren gebaseerd op het rooster, bijvoorbeeld wanneer een medewerker een halve dag wil opvragen)
Beginsaldo: 211,42
Opgebouwd: 0,00
Opgenomen: 203,00
Huidig saldo: 8,42
Omschrijving:
Soort: Opname

 

Als laatste twee knoppen waarmee het verlof kan worden af- of goedgekeurd. 

 

Een voorbeeld:

aanvraag_verlof_mail.png

Opmerkingen