Er is geen HR-signaal aangemaakt en verzonden

Als er geen hr-signaal is aangemaakt en verzonden kan dit een aantal redenen hebben, hieronder worden de meeste voorkomende oorzaken besproken:

  1. Er wordt in de sandbox gewerkt
  2. De debiteur en/of bedrijf is onzichtbaar
  3. Het gaat om een testbedrijf
  4. Het creëren van het hr-signaal vindt plaats voor de start- of na de eindperiode van het bedrijf
  5. De medewerker is uit dienst

1. Er wordt in de sandbox gewerkt

Oorzaak
Wanneer er in de sandbox wordt gewerkt kunnen er geen hr-signalen worden verzonden.  Dit is een test omgeving en verstuurt daarom ook geen signalen, loonaangiften, pensioenexports of journaalposten. Zie onderstaand artikel voor meer informatie over de Sandbox.
 
Achterhalen
Wanneer je linksboven in je Nmbrs omgeving 'Sandbox' ziet staan en achter je webadres '(naam omgeving)-sandbox ziet dan weet je dat je in de sandbox werkt. 

 
 
Oplossing
Het is niet mogelijk om een hr-signaal van het bedrijf te creëren wanneer er  in de sandbox wordt gewerkt. Wil je niet in de sanbox werken, klik de omgeving/pagina dan weg, je echte omgeving staat nog open. Zo niet, open deze dan weer op de gebruikelijke manier en verstuur het hr-signaal opnieuw. 
 
 
 

2. De debiteur en/of bedrijf is onzichtbaar

Oorzaak
Wanneer debiteuren en/of bedrijven onzichtbaar zijn gemaakt worden er geen hr-signalen verzonden. 
 
Achterhalen
Wanneer debiteuren en/of bedrijven onzichtbaar zijn gemaakt zijn ze alleen te vinden in 'Beheer' op tabblad 'Instellingen'.

 
 
Oplossing
Het is niet mogelijk om een hr-signaal van het bedrijf te creëren. Wanneer het niet de bedoeling is dat de debiteuren en/of bedrijven onzichtbaar zijn kunnen deze weer op zichtbaar worden gezet om zo weer hr-signalen daarover te verzenden en te ontvangen. 
Zie bovenstaand artikel over hoe dat te doen.  
 
 
 

3. Het gaat om een testbedrijf

Oorzaak
Wanneer het vinkje 'Testbedrijf' aan staat kunnen er geen hr-signalen worden verstuurd. Dit is vooral handig bij het schaduw draaien van nieuwe klanten in het huidige jaar.
 
Achterhalen
Door naar op bedrijfsniveau naar 'Bedrijf Instellingen' te gaan en te zien of het vinkje aan staat bij 'Testbedrijf'.
 
 
Oplossing
Wanneer het niet gewenst is dat het bedrijf als test bedrijf in het systeem staat, zorg er dan voor dat het vinkje uit staat.  
 
 
 

4. Het creëren van het hr-signaal vindt plaats voor de start- of na de eindperiode van het bedrijf

Oorzaak
Er worden geen automatische hr-signalen (eind contract , uitdienst , jubilea, verjaardagen, verzuimactiepunten, proeftijd) verzonden voor de startperiode of na de eindperiode van een bedrijf.
Zie onderstaand artikel voor meer informatie:
 
Achterhalen
Ga op bedrijfsniveau onder 'Salaris instellingen' naar 'Bedrijf Instellingen' om te zien of het bedrijf op de datum van het creëren van het signaal nog actief was. 
 
Oplossing
Het is niet mogelijk om een hr-signaal voor de start- of na de eindperiode van het bedrijf te creëren.
 
 
 

5.De medewerker is uit dienst

Oorzaak
Wanneer een medewerker uit dienst is worden er behalve actiepunten geen hr-signalen meer verzonden. Dit geldt na het dienstverband, maar ook ervoor. Als een signaal bijvoorbeeld 60 dagen van te voren moet worden verzonden, maar de medewerker is dan nog niet indienst, dan zal dit signaal niet verzonden worden.
Actiepunten worden in deze situatie altijd verzonden, we kijken daarbij niet naar de dienstverband van de medewerker.
 
Achterhalen
Ga naar de betreffende medewerker(s) die geen signaal hebben ontvangen om te achterhalen of deze in dienst zijn. Vergelijk de datum waarop het signaal gecreëerd zou moeten worden met de periode waarop de medewerker in dienst is. 
Door de filter optie te gebruiken, zie onderstaande afbeelding is het makkelijk om te achterhalen welke medewerkers uit dienst zijn. 
 
 
Ook kan er naar het dashlet 'Dienstverband' worden gegaan daar is de precieze 'Uitdienst datum' is te achterhalen. 
 
 
Oplossing
Het is niet mogelijk om een hr-signaal van het bedrijf te creëren als een medewerker uit dienst is. Behalve de actiepunten. Deze moeten handmatig worden verwijderd. Meer informatie over het beëindigen van een bedrijf:

Opmerkingen