Nmbrs® aanpassingen voor 2017

Hieronder zie je een overzicht van de aanpassingen die zijn gedaan in Nmbrs® voor het jaar 2017. 

De engine van 2017 is beschikbaar

Vanaf dinsdag 20 december is het mogelijk om de jaarwissel te verwerken en de (interactieve) loonstroken te bekijken. Op 23 december is het mogelijk om 2017 te runnen. 

 • Nmbrs® master branches worden de komende weken door Nmbrs® aangepast met de nieuwe waarden van 2017. Eigen branches dienen zelf aangepast te worden.
  Door een brancheregeling met startperiode in 2017 op te slaan, worden alle regels in de branche actief in 2017. Er kan geen normale run gemaakt worden voor een bedrijf met een branche die niet geactiveerd is in 2017. Je kunt dan wel een pre-run maken. Zie hier voor meer informatie over de reeds aangepaste branches voor 2017.
 • Nmbrs® salaristabellen worden de komende weken door Nmbrs® aangepast met de nieuwe waarden van 2017. Eigen salaristabellen dienen zelf aangepast te worden. Zie hier voor meer informatie over de reeds aangepaste salaristabellen 2017.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is in 2017 aangepast naar 65 jaar en 9 maanden. Loonheffingen, premiekortingen en run controles houden in 2017 rekening met deze nieuwe AOW-leeftijd.

Aangifte loonheffingen

De volgende veranderingen zijn er vanaf 2017 voor de aangifte loonheffingen:

 • In dashlet Nieuw Contract is een nieuwe aard arbeidsverhouding code: 82. 
 • Grondslag 20032 is toegevoegd en dit betekent dat gewerkte uren nu verloonde uren worden genoemd. Bij verloonde uren worden de rooster uren en eventuele extra uren meegenomen. De verloonde uren worden getoond op de loonstrook en dit is terug te vinden in de rapporten. Tevens zullen deze verloonde uren meegestuurd worden met de loonaangifte. 

Voor meer informatie zie: Verduidelijkingen CBS/UWV/Belastingdienst m.b.t. verloonde uren

Pro rata factor

Er wordt nu een pro rata berekend voor medewerkers met een 0-uren rooster. 

Reserveringen

In 2016 en de voorgaande jaren werd het saldo van de reserveringen op nul gezet bij de ingang van een nieuwe reservering cyclus. Dit is aangepast en vanaf 2017 wordt bij de overgang naar een nieuwe reservering cyclus het overgebleven saldo overgenomen van de vorige reservering cyclus. 

Voorbeeld: Reservering begint in periode 01-2016 en eindigt per 12-2016, de nieuwe cyclus begint dan in 01-2017. Indien er overgebleven saldo is op 12-2016 dan wordt dit meegenomen in de nieuwe reservering cyclus van 01-2017. 

(Interactieve) loonstrook

Op de (interactieve) loonstrook is vanaf nu de periode van de reservering zichtbaar.

Daarnaast is de weergave van de gewerkte uren met ingang van 2017 gewijzigd. De gewerkte uren worden nu verloonde uren op de (interactieve) loonstrook genoemd.

Tot en met 2016 werden op de loonstrook de werkelijk gewerkte uren op basis van het rooster getoond. Voor een oproepkracht waren dit altijd al de werkelijk gewerkte uren en dit blijft ook zo.

Vanaf 2017 worden de gemiddelde roosteruren plus eventueel extra verloonde uren op de strook weergegeven.

Voorbeeld: Medewerker welke in december 40 uur per week volgens rooster werkt, ziet op de loonstrook 176 gewerkte uren naar voren komen (22 dagen * 8 uur per dag). Vanaf januari 2017 wordt hier het gemiddeld aantal uur van 173,33 uur weergegeven.

Premiekorting

In 2017 is code 12 uitgesplitst in 3 nieuwe codes:

 • Nieuwe code 13 In dienst nemen arbeidsgehandicapte werknemer (max € 7000,-).
 • Nieuwe code 14 Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer (max € 7000,-).
 • Code 5 is hernoemd naar Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden (max € 2000,-).

In geval dat code 12 is gekozen als premie korting, zal je handmatig een andere code moeten kiezen om deze te wijzigen met ingang van 2017.

Soort inkomen

In de SVW instellingen zal in 2017 code 21 komen te vervallen, hiervoor in de plaats zullen er 10 andere codes verschijnen. 

 • Code 21 Pensioenen, lijfrenten, enz (niet 23, oorlog en verzetspensioen) is komen te vervallen bij de belastingdienst, echter is dit nog wel zichtbaar in de drop down. In 2018 zal de optie om code 21 te kiezen ook komen te vervallen.

Nieuwe codes

 • 54 Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 61 jaar of ouder is
 • 55 Uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)
 • 56 Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd
 • 57 Nabestaandenpensioen dat via de werkgever is opgebouwd
 • 58 Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd
 • 59 Lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst
 • 60 Lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst
 • 61 Aanvulling van de werkgever aan een werknemer op een uitkering werknemersverzekeringen, terwijl de dienstbetrekking is beëindigd
 • 62 Ontslagvergoeding / transitievergoeding
 • 63 Overige, niet hiervoor aangegeven, pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten (al dan niet hiervoor aangegeven) of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking

Bijtellingspercentage

In dashlet Auto v/d zaak is er een nieuwe optie voor Bijtellingspercentage prive gebruik: 22.00%. 

Pensioen export

UPA
UPA (uniforme pensioenaangifte) zal vanaf januari 2017 het normale pensioen export aanleverformaat worden voor de PFZW-regelingen. Klik hier voor meer informatie over het aanmaken en controleren van de instellingen en over het aanmaken en verzenden van de UPA-exports en klik hier om te weten te komen wat UPA precies inhoudt.

Bedrijfsnaam in APG pensioen export 
Aan het APG pensioen export bestand zal vanaf januari 2017 een bedrijfsnaam worden toegevoegd. Aan het eind van de bestandsnaam komt de bedrijfsnaam te staan met daarop volgend het jaar en de periode. Het maximale aantal karakters zal 32 zijn.

Voorbeeld: sbc.mxxxxxxx.yyyymmdd.hh.mm.ss.NMBRSCOMPANY201701.XML

Branches

Jaarbranche parttime factor
De brancheregeling jaar regel heeft een exta optie in het veld ‘Parttime % berekening’. Naast de bestaande opties is het nu ook mogelijk om ‘PT = 1’ te kiezen. Als deze optie is gekozen zal het parttime percentage altijd 1 zijn ongeacht het aantal uur dat een werknemer werkt.

Maximaal aantal uren in de horeca branche
Het maximaal aantal uren in de horeca branche is 1976 uur per jaar en de berekening werd gemaximeerd op het aantal uren per jaar. Een werknemer kan dus het maximaal aantal uren bereiken vóór het einde van het jaar. Als een werknemer werkt tot en met periode 6 was het maximum 1976 en niet 988 zoals je zou verwachten (1976/12*6). 

Per 2017 is er een nieuwe checkbox bij deze branche regeling ingebouwd. Op systeem niveau is deze check standaard uit gevinkt voor branche 123 en branche 49. Als het vinkje aan staat dan zal de berekening worden gemaximeerd per periode. Dit vinkje in de periode regel heet ‘Max uren/periode’ en staat rechts naast de optie ‘Max uren/jaar’. Om het verschil uit te leggen tussen   aan/uit voor 'Max uren/periode', hieronder een voorbeeld.

Vinkje aan/uit

 • Aan=berekening max uren per periode.
 • Uit=berekening max uren per jaar.

Voorbeeld: Iemand werkt in de maanden januari t/m mei 1000 uur en gaat eind mei uit dienst. Als het vinkje aanstaat wordt er gekeken naar een maximum aantal uren per periode en zal er pensioen opbouw plaatsvinden over 823,33 uur (1976 uur / 12 maanden * 5 maanden). Als het vinkje uitstaat zal er pensioen opbouw plaatsvinden over al de 1000 uren.

Let op! Als de Bedrijf SVW instellingen die gelden voor 2017 al handmatig zijn ingevuld, dan worden deze door de automatische instellingen overschreven als de jaarwissel wordt uitgevoerd.

 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk