Brief Belastingdienst: aangegeven sector en of risicopremiegroep wijken af van de beschikte sector risicopremiegroep

Wanneer je een brief van de belastingdienst krijgt dat de aangegeven sector en of risicopremiegroep afwijken van de beschikte sector risicopremiegroep, lees dan dit artikel voor de oorzaak, hoe je deze kan achterhalen en oplossen.

  1. Instellingen op medewerkersniveau komen niet overeen met instellingen op bedrijfsniveau
  2. De sector is veranderd maar niet in periode 1

 

1. Instellingen op medewerkersniveau komen niet overeen met instellingen op bedrijfsniveau

Oorzaak
De aangegeven sector en of risicopremiegroep op medewerkersniveau wijken af van de beschikte sector risicopremiegroep op bedrijfsniveau . "De gegevens die daarop gebaseerd zijn dienen als basis voor het vaststellen van onder andere uitkeringen en toeslagen van medewerkers. Daarom is het belangrijk dat de werknemersgegevens actueel, juist en volledig zijn." (Handboek Loonheffingen).  
 
Achterhalen 
Welke medewerker(s) wijken af van de aangegeven sector en of risicopremiegroep? 
Wanneer de belastingdienst dit niet heeft aangegeven kunnen accountants het rapport medewerker SVW instellingen gebruiken om dit te achterhalen:
 
 
 
 
Oplossing
Vul de juiste sector en of premiegroep in voor de betreffende medewerkers bij de medewerker SVW Instellingen in start periode van het bedrijf, draai een TWK correctie.  Deze TWK-run kan dan met de eerstvolgende loonaangifte worden meegestuurd op de gebruikelijke wijze.   
 
 

2. Sector is veranderd maar niet in periode 1 

Oorzaak
De sector is wel aangepast maar pas in een latere periode dan periode 1. De sectorindeling geldt echter voor het gehele jaar.
 
Achterhalen
Ga na of de wijziging in de begin periode van het bedrijf er al goed instond.
Dat kan middels de historie knop
Je kan in Nmbrs in de historie nagaan of dit vanaf de begin periode van het bedrijf in Nmbrs juist staat.
In de beschikking die je van de belastingdienst hebt gekregen kun je vinden wat de juiste sector / risicopremiegroep zijn.
Ga naar de start periode van het bedrijf om te zien of de wijziging er toen al in stond. 
 
Oplossen
Vul de juiste sector en of premiegroep in voor de betreffende medewerkers bij de medewerker SVW Instellingen in start periode van het bedrijf, draai een TWK correctie.  Deze TWK-run kan dan met de eerstvolgende loonaangifte worden meegestuurd op de gebruikelijke wijze.   
 

Opmerkingen