PKB

Dit artikel beschrijft de werking en inrichting van het Persoonlijk KeuzeBudget in Nmbrs. 

Wat is PKB?

"Mijn PKB” is een onderdeel van het PKB-portaal waarin je als werknemer je PKB-tegoed kunt besteden.

"Meer keuzevrijheid en ruimte voor het realiseren van individuele wensen, ambities en doelen. Dat is het doel van het Persoonlijk Keuzebudget. "Mijn PKB" draagt bij aan nieuwe arbeidsverhoudingen in de sector. Centraal staan de eigen verantwoordelijkheid en eigen zeggenschap."

Klik hier voor de website van tln. Hier vind je meer informatie over de berekening.

Inrichten in Nmbrs

Met behulp van systeembranche 2000 is het mogelijk om het PKB op de loonstrook te tonen. De berekening van de vakantieopbouw wordt als volgt via 

Let op: Nmbrs systeembranche 2000 | Persoonlijk keuzebudget dient te worden beschouwd als een sjabloon voor een PKB-regeling. Indien deze regeling bij een bedrijf wordt geactiveerd dient altijd te worden nagegaan of handmatige aanpassingen nodig zijn.

De twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen zijn verwerkt in brancheregeling 1 'Bovenwettelijk verlof'. Dit is via een premiepercentage van 0,08307 toegevoegd. Dit is als volgt berekend:

  • 2 dagen * 8= 16 uren
  • Aantal uren in een jaar: 2080 (op basis van 40 urige werkweek)
  • PKB opbouw: 16/2080 *100%= 0,7692
  • PKB opbouw incl. vakantietoeslag van 8%: 0,7692*1,08=0,8307

Verder zijn de extra vakantiedagen op grond van leeftijd en/of dienstjaren verwerkt in brancheregeling 2 'Extra vakantiedagen'. 

De output van brancheregeling 1 en 2 zijn input voor reservering 4. Het is daarom belangrijk dat reservering 4 gebruikt wordt en op 100% wordt gezet. 

Reservering 4:

Verder dien je grondslag 10012 toe te voegen aan looncode 7741. Op deze manier voorkom je dat reservering 4 dubbel meetelt voor de werkgever. 

 

Zijn de reserveringen niet zichtbaar op de loonstrook? Klik hier voor meer informatie. 

Let op: per 2019 wordt de waarde van een vakantiedag anders berekend. De nieuwe berekeningsmethode voor de waarde van het verlof bij de beroepsgoederenvervoer (inclusief begrenzing met een 90% waarde) is iets wat we in Nmbrs voorlopig niet gaan ondersteunen. Op dit moment is het niet mogelijk om een waarde aan het verlof te koppelen; bij opbouw van vakantieuren zal NMBRS daar dus geen waardes aan toekennen. Een ophoging van het PKB kan handmatig worden gedaan door gebruik te maken van looncode 3142| Opbouw reservering 4.


Beperkingen

- Het is op dit moment in Nmbrs niet mogelijk om de staffel van brancheregeling 2 op basis van dienstjaren te berekenen. Indien het premiepercentage moet afwijken dan kan dit aangepast worden op medewerkersniveau in dashlet Brancheregelingen. 

- Peildatum van 1 juli: In de CAO 2017-2019 wordt vermeld dat de werknemer recht heeft op het genoemde aantal vakantiedagen, indien hij op 1 juli de daarbij genoemde leeftijd heeft bereikt. Zie bijlage. Het is in Nmbrs niet mogelijk om de leeftijdgrens vast te stellen tussen een periode van 1 januari tot er met 30 juni, dit gebeurt aan het begin van elke periode. Meer uitleg over de leeftijdsberekening vind je in dit artikel onder het kopje 'leeftijd berek. meth'.

- Momenteel is Iselect (API partner van TLN) de koppeling met Nmbrs aan het testen. Als Nmbrs groen licht ontvangt van Iselect zullen we dit via een kennisbankartikel laten weten.

- Op de website van PKB wordt aangegeven dat het bruto uurloon aan het begin van het jaar leidend is als uurloon, maar tegelijkertijd kunnen andere componenten wel invloed hebben op de premiegrondslag per periode. Klik hier voor meer informatie. We zien soms dat deze regelingen  bestaan uit een combinatie van een primo en een ultimo berekening; Nmbrs ondersteunt niet alle varianten. De brancheregeling is ingericht als een perioderegeling waarbij een loonsverhoging wel invloed heeft op uitkomst van de branche. 

'Bij het toekennen van het PKB-tegoed wordt uitgegaan van de waarde van een vakantiedag. Deze waarde wordt gevormd door 8x het van toepassing zijnde uurloon aan het begin van het jaar, vermeerderd met de vakantietoeslag en, indien van toepassing, de ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag. De hoogte van het PKB is dus voor iedereen verschillend omdat wordt uitgegaan van het brutoloon van de werknemer. ' 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk