Persoonlijk Keuzebudget (PKB)

Dit artikel beschrijft de werking en inrichting van het Persoonlijk Keuzebudget in Nmbrs. 

Wat is het PKB?

Op de site van TLN staat het volgende:

Het PKB is een bruto bedrag dat de werknemer in januari van elk jaar krijgt toegekend. Het PKB is opgebouwd uit de volgende bestanddelen:

  1. Twee (2) van de vier (4) bovenwettelijke vakantiedagen;
  2. De extra, boven de 24 per jaar, vakantiedagen op grond van leeftijd en/of dienstjaren;
  3. Desgewenst brutoloon.

De berekening wordt door TLN hier toegelicht.

Inrichten in Nmbrs

Met behulp van systeembranche 2000 is het mogelijk om het PKB op de loonstrook te tonen.

Let op: Nmbrs systeembranche 2000 | Persoonlijk keuzebudget dient te worden beschouwd als een sjabloon voor een PKB-regeling. Indien deze regeling bij een bedrijf wordt geactiveerd dient altijd te worden nagegaan of handmatige aanpassingen nodig zijn.

De twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen zijn verwerkt in regeling 1 | Bovenwettelijk verlof. Het premiepercentage van 0,8307 is als volgt berekend:

  1. 2 dagen * 8 = 16 uren
  2. Aantal uren in een jaar: 2080 (o.b.v. 40-urige werkweek)
  3. PKB opbouw: 16 / 2080 * 100% = 0,7692
  4. PKB opbouw incl. vakantietoeslag van 8%: 0,7692 * 1,08 = 0,8307

De extra vakantiedagen op grond van leeftijd en/of dienstjaren zijn verwerkt in regeling 2 | Extra vakantiedagen. 

De output van brancheregeling 1 en 2 is input voor reservering 4. Het is daarom belangrijk dat reservering 4 actief is en op 100% wordt gezet: 

Verder dien je grondslag 10012 toe te voegen aan looncode 7741, om te voorkomen dat reservering 4 dubbel meetelt voor de werkgever:

 

Zie dit artikel indien de reserveringen niet zichtbaar zijn op de loonstrook.

Let op: per 2019 wordt de waarde van een vakantiedag anders berekend. De nieuwe berekeningsmethode voor de waarde van het verlof in het Beroepsgoederenvervoer (inclusief begrenzing met een 90%-waarde) wordt vooralsnog niet ondersteund in Nmbrs, aangezien het niet mogelijk is om een waarde aan het verlof te koppelen. Bij de opbouw van vakantie-uren zal Nmbrs daar dus geen waardes aan toekennen. Je kunt het PKB handmatig ophogen door gebruik te maken van looncode 3142| Opbouw reservering 4.

Beperkingen

  • Het is in Nmbrs niet mogelijk om de staffel van brancheregeling 2 op basis van dienstjaren te berekenen. Indien een afwijkend premiepercentage gehanteerd dient te worden dan kan dit op medewerkersniveau in dashlet Brancheregelingen worden ingegeven. 
  • In de CAO-tekst wordt vermeld dat de werknemer recht heeft op het genoemde aantal vakantiedagen, indien hij op 1 juli de daarbij genoemde leeftijd heeft bereikt. Het is in Nmbrs echter niet mogelijk om de leeftijdsgrens vast te stellen o.b.v. peildatum 1 juli; dit gebeurt aan het begin van elke periode. Meer uitleg over de leeftijdsberekening vind je in dit artikel onder het kopje 'leeftijd berek. meth'.
  • De site over het PKB vermeldt dat het bruto uurloon aan het begin van het jaar leidend is voor de berekening, maar tegelijkertijd kunnen eventuele toeslagen wel invloed hebben op de premiegrondslag per periode. Deze combinatie van een primo- en een ultimo-berekening ondersteunt Nmbrs niet volledig. De brancheregeling is ingericht als een perioderegeling, waardoor een eventuele loonsverhoging wel invloed heeft op de brancheberekening.

Opmerkingen