APG (Architecten): Pensioenexport

Hieronder staat beschreven hoe je de instellingen voor APG aanmaakt voor de Architectenbranche (vanaf hier aangeduid als PFAB). Dit betreft instellingen op bedrijfs- en medewerkersniveau. Ook vind je aanvullende informatie die bij deze pensioenexport van belang is.

 • Pensioenexportinstellingen bedrijf
 • Pensioenexportinstellingen medewerker
 • Branche-informatie
 • Correcties
 • Inrichten van medewerker

Pensioenexportinstellingen bedrijf

 

 1. Selecteer hier APG PFAB als Exportformaat.
 2. Vul de naam van de contactpersoon in.
 3. Vul het nummer Leverancier in.
 4. Vul het relatienummer in.
 5. Selecteer het gewenste tijdvak.
 6. Als alles is ingevuld klik op "Opslaan"

Pensioenexportinstellingen medewerker

 1. CAO:  Selecteer hier de Cao code.
 2. Het nummer inkomstenverhouding zoals bekend bij APG: Als hier geen nummer wordt ingevoerd zal 1 gebruikt worden.
 3. Verbijzondering Inkomstenverhouding: Standaard is dit "WNE | Geen bijzonderheden", alleen aanpassen bij andere / bijzonder situaties.
 4. Afwijkend personeelsnummer: gebruik dit veld als het personeelsnummer dat bij APG bekend is te lang is om in het dashlet Personalia in te vullen!
 5. Als alles is ingevuld klik op "Opslaan"

Medewerker uitsluiten 

Als een medewerker uitgesloten dient te worden van het exportbestand, kan dit worden ingericht door de brancheregelingen op medewerkersniveau uit te zetten. De medewerker zal dan niet meegaan in het exportbestand. Als een medewerker voor een bepaalde regeling uitgesloten dient te worden kan dit worden ingericht door alleen deze regeling op medewerkersniveau uit te zetten.

Branche

Meer informatie over de architecten branche kun je hier terugvinden:

Let op: SFA Premie staat op 100% uitbetaald omdat elke werknemer eenmalig 52,- moet afstaan aan het pensioenfonds. Dit is een werkgeverslast. Op systeemniveau staat dit per 2018-01 actief en per 2018-02 niet actief. Op deze manier zullen alle werknemers die voor 2018-01-01 in dienst zijn gekomen eenmalig 52,- afstaan. Als werknemers later dan 01-01-2018 in dienst komen dan zul je deze regeling handmatig voor een periode aan moeten zetten. 

Correcties

Wanneer je de pensioenexport naar APG wilt corrigeren, doe je dit door een normale correctie-run uit te voeren. De correctie zal dan automatisch meegenomen worden in de eerst volgende pensioenexport.

Intrekking IKV

Een volgnummer intrekken kan alleen als er een correctie (twk) aanwezig is die wordt meegenomen in de pensioenexport. Je krijgt dan na het aanmaken van de export de onderstaande mogelijkheid. Klik vervolgens op het halve rondje om een intrekking toe te voegen.

Voeg de intrekking toe. Dit doe je door de periode te selecteren waarin de intrekking gedaan dient te worden samen met het personeelsnummer, oude (foutieve) volgnummer en BSN nummer van de medewerker. Het volgnummer dat je hier invoert, wordt dus ingetrokken.

Let op: Je dient per medewerker, per periode en per volgnummer een intrekking te doen. Bijvoorbeeld: Er is van mei t/m juli het verkeerde volgnummer ingevoerd voor één medewerker. Je dient dan drie intrekkingen toe te voegen aan de loonaangifte, elke periode één intrekking.

Eindafrekening als een medewerker uit dienst is

Als een medewerker bij APG uitdienst is gemeld is het niet meer mogelijk om in een latere periode pensioengegevens aan te leveren. Als er over een eindafrekening pensioen afgedragen dient te worden, kan dit alleen door deze te verwerken in de laatste periode dat de medewerker indienst was. 

Een bedrijf zonder medewerkers

Voor een bedrijf zonder medewerkers hoeft er geen pensioen export ingestuurd te worden naar APG. Voor een periode dat er geen medewerkers in dienst zijn of geen pensioenpremie afgestaan wordt kan er wel een export bestand worden aangemaakt. Dit bestand zal automatische gemarkeerd worden als verzonden.

Aspirantenregeling

Voor medewerkers tot 21 jaar geldt de Aspirantenregeling (PPA OP/NP Aspiranten). Let erop dat bij deze medewerkers de Basisregeling (PPA OP/NP Basis) niet actief staat (uitgevinkt is), omdat anders een verkeerde deeltijdfactor in de pensioenaangifte wordt meegegeven. De deeltijdfactor wordt namelijk in Nmbrs alleen gecontroleerd bij de eerste (bovenste) brancheregeling die actief staat. Als dat de PPA OP/NP Basisregeling is en de betreffende medewerker is nog geen 21 jaar, dan wordt hij/zij niet meegeteld voor deze brancheregeling, waardoor geen deeltijdfactor wordt meegegeven in de pensioenexport.

Op het moment dat de medewerker premieplichtig wordt voor de Basisregeling dan dien je deze handmatig te activeren.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk