Update NL 22-02-2018

Met de update van donderdag 22 februari hebben we verbeteringen doorgevoerd en zijn er nieuwe functionaliteiten beschikbaar gesteld. 

 
Nieuwe functionaliteiten en verbeteringen
 

Verbeteringen bij het downloaden van alle loonstroken 

We hebben een verbetering gemaakt in het interface voor het downloaden van alle loonstroken van een bedrijf. Ook hebben wij het framework wat de loonstroken genereert verbeterd. Voor meer informatie, zie dit artikel.

Nieuwe SingleSignOn (SSO) button op de login pagina 

Wanneer SingleSingOn (SSO) is geactiveerd binnen een omgeving, wordt er vanaf heden een specifieke SSO button getoond. Hiermee kan direct worden ingelogd via de SSO mogelijkheid. Daarnaast hebben wij de reeds bestaande Google en Yahoo buttons een nieuwe look & feel gegeven.

Verbeteringen in het Dashboard Verlof

In het dashboard verlof onder de HR documenten wordt interessante informatie getoond over verlofstanden van medewerkers en de verandering van de verlofsaldi over tijd.

Er bleken hier en daar inconsistenties in dit rapport te zitten en hebben de volgende aanpassingen gedaan:

 1. Verlof opname dit jaar
  In het rapport werden twee verschillende waardes getoond waarvan je verwacht dat deze hetzelfde zouden zijn:
  Dashboard_Verlof_1.png
  We hebben deze waardes gelijk getrokken om onduidelijkheid te voorkomen. De totale opname van het gehele jaar wordt getoond bij deze velden.

 2. Top hoogste en laagste saldo's
  De waardes in het dashboard verlof toonden de stand van het verlofsaldo in de betreffende periode. Dit zorgde voor veel verwarring aangezien het saldo uit het dashboard niet overeen kwam met het saldo uit het verlofdashlet van de medewerker.
  Dashboard_Verlof_2.png
  Met deze update hebben we deze saldi gelijk getrokken. Het saldo in het rapport komt dus overeen met wat in het verlofdashlet van de medewerker staat.

API calls voor het CAO model

Met deze update hebben we API calls gerealiseerd die het mogelijk maken om het CAO model op medewerker niveau aan te passen. Voor meer informatie, zie de API update notes

Pensioen export voor Houtverwerkende Industrie branche

Voor branche 51 Houtverwerkende Industrie branche is er een nieuw pensioen export instelling, genaamd AZL Amsterdam. Dit is te vinden in dashlet Pensioen exportinstellingen, hiermee kunnen pensioen aangiftes verstuurd worden per 01-2018. 

Bekende problemen

In deze update zijn er geen bekende problemen verholpen.

Bugs

Achter de schermen werken wij hard een het verbeteren van de applicatie. Wanneer er klant specifieke bugs zijn opgelost, koppelen wij dit persoonlijk terug.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk