AGH (UPA): pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je een UPA-bericht (= pensioenaangifte of -export) voor AGH aanmaakt en verstuurt. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioenexport koppelen aan bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar AGH dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip1.png

Selecteer Exportformaat 'UPA AGH', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren. Let op: 'Naam leverancier' is de bedrijfsnaam van degene die verantwoordelijk is voor het versturen van het UPA-bericht. Dit is niet Nmbrs B.V. 

Het ingeven van een Nummer Leverancier of Bedrijf Relatienummer is niet nodig, omdat deze gegevens automatisch door Nmbrs worden ingevuld. Daarom zijn deze velden niet zichtbaar bij het aanmaken of openen van de exportinstellingen voor UPA AGH. 

Ondersteunde branches

Dit pensioenexportformaat geldt voor de volgende branches:

Correcties

Als vanuit AGH gevraagd wordt om een bepaalde periode opnieuw aan te leveren, dan kun je dit realiseren via een TWK-correctie vanaf de gewenste periode. Je kunt de daadwerkelijke correcties opsturen naar het pensioenfonds door de laatste pensioenexport van het jaar te verwijderen, opnieuw aan te maken en in te sturen; de correcties worden dan in dit laatste bestand meegenomen. Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Nummer IKV intrekken

Wanneer een nummer IKV nummer ingetrokken dient te worden kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden.

Foutmeldingen

Zie dit artikel voor een overzicht van veel voorkomende foutmeldingen.

Opmerkingen