PFZW VCR methode

In dit artikel wordt uitgelegd dat het PFZW Voortschrijdend Cumulatief Rekenen oftewel VCR toepast volgens de gronslagaanwasmethode. Met de overgang naar UPA wil PFZW overgaan op een manier van premie berekenen die aansluit op de methode die door de Belastingdienst wordt gehanteerd. 

Dit kan tot de verwarrende situatie leiden dat er op de loonstrook een negatieve premiegrondslag wordt getoond voor bijvoorbeeld de AP premie. Een voorbeeld:

Medewerker 1 heeft een regelingloon van 53199 er heeft 112.66 verloonde uren in periode 1 en 2. In periode 3 gaat deze medewerker volledig met ouderschapsverlof, waardoor er 0 verloonde uren zijn. De premiegrondslag voor de OP premie resulteert 0, maar de premiegrondslag van de AP premie resulteert in -1704 met als uitkomst een negatieve premie. 

De VCR berekening heeft als effect dat de negatieve pensioenpremie – vroeger of later – wordt verrekend in een volgende berekening.
Als er wél een loonberekening wordt gemaakt voor een volgend tijdvak in het jaar, dan wordt de negatieve pensioenpremie zichtbaar.
Als er géén loonberekening meer wordt gemaakt in het jaar, bijvoorbeeld bij een einde dienstverband, dan wordt de negatieve pensioenpremie in de salarisadministratie niet opgemerkt.

Zie bijlage voor meer informatie, artikel 1.3.1.

 

Opmerkingen