Werking van de PAWW-regeling binnen Nmbrs

Nmbrs onderhield tot april 2020 op systeemniveau één brancheregeling voor de PAWW-premie, die in combinatie met iedere willekeurige branche kon worden toegepast: 1200 | PAWW.

Helaas werd deze in enkele situaties niet helemaal correct berekend. Dit probleem is verholpen door een nieuwe grondslag (Loon in Geld) te creëren. Dit maakt het echter noodzakelijk om aan alle branches waar de PAWW van toepassing is, een extra brancheregeling voor de PAWW toe te voegen. Deze regeling wordt wel correct berekend.

Branche 1200 | PAWW wordt niet aangepast, omdat de verschillen zeer gering zijn en niet opwegen tegen de tijd die het kost om deze verschillen te verklaren aan bedrijven en/of medewerkers.

Per 2021 zal branche 1200 | PAWW standaard inactief staan en de regelingen die zijn toegevoegd aan de verschillende branches juist standaard actief. Uiteraard kan desgewenst ook vóór 2021 op bedrijfsniveau al de nieuwe brancheregeling geactiveerd en branche 1200 | PAWW gedeactiveerd worden.
Je kunt dit wijzigen per begin van 2020 en via een TWK-correctie verwerken. Ook kan dit per periode gewijzigd worden.

Onderstaand een overzicht van de branches die een eigen PAWW-regeling bevatten (klik om uit te vouwen).

↓ Branches met een eigen PAWW-regeling

0168 Afbouw (CAO-Personeel)

0218 Afbouw (Geen CAO)

0180 Afbouw (UTA-Personeel)

0219 Afbouw (Zelfstandige in de Afbouwbranche)

0202 Agrarische Branche (Bedrijfsverzorging)

0203 Agrarische Branche (Bloembollengroothandel)

0204 Agrarische Branche (Bos en Natuur)

0205 Agrarische Branche (Dierhouderij)

0206 Agrarische Branche (Glastuinbouw)

0207 Agrarische Branche (Groenvoederdrogerijen)

0208 Agrarische Branche (Hoveniersbedrijf)

0209 Agrarische Branche (Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen)

0210 Agrarische Branche (Open Teelten)

0239 Agrarische Branche (Tuinzaadbedrijf)

0104 Apothekers Branche (Apotheker/ Zetbaas)

0007 Architecten Branche

0008 Bakkersbedrijf

0173 Banden en Wielen

0214 Betonindustrie

0014 Beveiliging (Particuliere)

0156 Bouw (Baksteen)

0152 Bouw (Bouwnijverheid; Bouwbedrijf)

0153 Bouw (Dakbedekkingsbedrijven; Bitumineuze en Kunststof)

0154 Bouw (Geen CAO)

0150 Bouw (Hellende Daken)

0157 Bouw (Mortel- en Morteltransportondernemingen)

0155 Bouw (Natuursteenbedrijf, Regulier)

0167 Bouw (Pensioenbouw)

0159 Bouw (Timmerfabrieken; Timmerindustrie)

0174 Bouw (UTA-Bouwbedrijf)

0160 Bouw (Zelfstandige in de Natuursteenbranche)

0017 Bouwmaterialen (Hibin)

0103 Catering

0019 Detailhandel Branche (AGF)

0037 Detailhandel Branche (Vishandel)

0079 Detailhandel Slagersbedrijven Branche

0199 Dierenartsenpraktijk

0044 Gemaksvoedingsindustrie Branche (Gezondheid)

0042 Glas Branche (Vlakglas)

0001 Grafische bedrijven

0045 Groenten- en Fruitverwerkende Industrie Branche

0270 Groothandel in aardappelen

0170 Groothandel in aardappelen, groenten en fruit

0046 Groothandel Branche (Levensmiddelen)

0191 Groothandel in Textiel en Aanverw.Art.

0051 Houtverwerkende Industrie

0195 Jeugdzorg (Fte.Jr. 1872.00uur) * 

0236 Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf

0135 Kinderdagverblijven

0065 Linnenverhuur-, Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

0242 Metaal en techniek (Metalektro)

0071 Onderhoud en Reiniging in Scheepvaart, Industrie, Milieu en Aanverwante Activiteiten Branche (Orsima)

0186 Openbare Bibliotheken

0074 Pluimveeverwerkende Industrie Branche

0075 Recreatie Branche (Verblijfsrecreatie en Zweminrichtingen)

0076 Reisbranche

0078 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijven

0097 Sociaal Werk

0151 Sport

0084 Tentoonstellingsbouw

0085 Textiel-, Tapijt-, Interieur en Mode (MITT)

0237 Verf- en drukinkt

0148 Verpleeg-/Verzorgingshuizen & Thuiszorg

0096 Vleessector Branche

0095 Vleeswarenindustrie Branche

0224 Waterbouw v/h Baggerbedrijf

0182 Woondiensten (woningcorporaties)

0080 Zoetwarenindustrie

 

* Let op: Urencode 2100 | gewerkte uren is tijdelijk toegevoegd aan de grondslag voor de PAWW regeling (nr. 10) voor de branche (nr. 0195) in 2020 om uurloners te kunnen verwerken. Vanaf 2021 zal de branche aangepast worden van 'gemiddelde medewerker uren' naar 'loonaangifte uren' om andere urencodes voor uurloners mee te nemen in de grondslag voor de PAWW regeling.

 

Aanleveren gegevens naar Stichting PAWW

Stichting PAWW heeft momenteel geen plannen om koppelingen met salarispakketten zoals Nmbrs te realiseren. De premies zullen dan ook handmatig aangeleverd moeten worden.

De volgende informatie dient aangeleverd te worden:

  1. Premieloon; gebruik hiervoor salarisdocument Loonstaat alle werknemers (Kolom 3) of salarisdocument Interne Waarden (te openen in Excel zodat op PAWW gefilterd kan worden)
  2. Aangiftebedrag; gebruik hiervoor het bedrijfsrapport Looncomponenten per periode
  3. Aantal medewerkers waarvoor de bijdrage is berekend

PAWW-regeling i.c.m. week- of 4-wekenverloning

Meestal is de startperiode van de PAWW-regeling volgens CAO per de eerste van de maand. Dit leidt tot een probleem bij bedrijven met een week- of 4-wekenverloning, aangezien het niet mogelijk is om de PAWW-regeling in te laten gaan gedurende een periode.
De alternatieven zijn:

  • de PAWW-regeling per de week- of 4-wekenperiode direct voorafgaand aan de CAO-datum koppelen aan bedrijf / medewerker(s) (de PAWW zal vanaf die eerdere datum berekend en ingehouden worden);
  • de PAWW-regeling per de week- of 4-wekenperiode direct volgend op de CAO-datum koppelen aan bedrijf / medewerker(s) (de PAWW zal vanaf die latere datum berekend en ingehouden worden); of
  • de PAWW-regeling per de week- of 4-wekenperiode direct volgend op de CAO-datum koppelen aan bedrijf / medewerker(s) en de PAWW-inhouding in de periode daarvoor handmatig berekenen en inhouden. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld looncode 5500 gebruiken, aangezien deze geen invloed heeft op de berekening van de PAWW-premie. Zo blijft de PAWW in stand en kun je eenvoudig de premie compenseren.

Onderstaand enige aandachtspunten bij gebruik van regeling 1200 | PAWW en m.b.t. PAWW-berekeningen over periodes vóór 11-2018 (klik om uit te vouwen).

↓ Aandachtspunten

[1200 | PAWW] Wat als al 3 branches actief zijn op bedrijfsniveau?

In NMBRS kun je op bedrijfsniveau maximaal 3 branches selecteren. Voor bedrijven met verschillende cao’s / pensioenregelingen kan dit problemen opleveren. Als je bij deze bedrijven 2 verschillende cao-modellen aanmaakt dan kun je per medewerker selecteren welk cao-model van toepassing is. Op deze wijze kun je toch gebruik maken van de PAWW-branche.

[1200 | PAWW] PAWW-regeling niet berekend op loonstrook?

Branche 1200 | PAWW dient altijd als branche 1 geselecteerd te worden bij de salarisinstellingen. Dit omdat de uitkomst van de PAWW-regeling gebruikt kan worden voor volgende berekeningen van brancheregelingen. Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit:

mceclip0.png

[1200 | PAWW] PAWW i.c.m. "loop"-berekeningen

Houd er rekening mee dat een reservering met een hoger nummer die meetelt in de grondslag van een andere reservering met een lager nummer niet wordt meegenomen in de berekening van de grondslag voor de PAWW, aangezien dit een zgn. loop-berekening betreft. Dit houdt in dat de grondslag voor bijv. reservering 3 onbekend is op het moment dat de grondslag voor reservering 1 wordt berekend. Deze manier van inrichten wordt niet ondersteund. Zie dit artikel voor een correcte inrichting van reserveringen die in de grondslag van een andere reservering dienen mee te tellen. Dit geldt ook voor andere constructies die een loop-berekening vereisen: deze zullen leiden tot een klein verschil in het bedrag van loonstaat kolom 3 en de PAWW-grondslag. 

[PAWW-berekeningen < 11-2018] PAWW i.c.m. branches die een betaling bevatten

De grondslag voor de berekening van de PAWW-regeling is kolom 3 van de loonstaat (loon in geld). In Nmbrs werd t/m 2018-10M (4W: P11, W: 43) voor deze regeling als grondslag "SV-loon voor de branche" gebruikt. Hieraan kleefde helaas het nadeel dat bij branches waar een betaling in zit het bedrag dat vanuit de branche betaald wordt niet wordt meegenomen in deze regeling.
Om in die situaties de PAWW-regeling toch te kunnen gebruiken kun je als workaround de betaling vanuit de branche onderbrengen bij de reserveringen. Zet deze reservering vervolgens op "3 | Elke periode". Zie dit artikel voor meer informatie over het inrichten van een reservering.

Indien je correcties over periodes vóór 2018-11M wilt doen dan zijn er 2 opties:

  1. handmatig, via een looncode, het bedrag corrigeren (let erop dat je geen looncode gebruikt die de branche beïnvloedt); of
  2. voor 2018 een eigen PAWW-branche aanmaken en die gebruiken.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk