Werking van de PAWW regeling binnen Nmbrs

Nmbrs onderhoudt op systeemniveau brancheregelingen voor de PAWW premie. Momenteel hebben de volgende branches een regeling voor de PAWW:

 • 0195 | Jeugdzorg
 • 0135 | Kinderdagverblijf
 • 0097 | Sociaal Werk
 • 0074 | Pluimveeverwerkende Industrie
 • 1000 | Individueel Keuzebudget
 • 1200 | PAWW

Per 19-07-2018 is systeembranche 1200 | PAWW toegevoegd, die in combinatie met iedere willekeurige branche kan worden toegepast (zie dit artikel voor meer informatie). Indien gebruik wordt gemaakt van een van de andere bovenstaande branches kan vooralsnog de PAWW-regeling die daaraan is toegevoegd gebruikt blijven worden. Aangezien branche 1200 iets anders wordt berekend dan de PAWW-regelingen in de andere branches is ons advies om branche 1200 te gebruiken indien de regeling in (een van) de andere branche(s) niet het gewenste resultaat geeft.

Met ingang van 2019 zal echter alleen de PAWW-regeling in branche 1200 | PAWW ondersteund worden.

Wanneer moet je welke PAWW regeling gebruiken?

Als een werknemer geen individueel keuzebudget heeft, kan er gebruik worden gemaakt van de PAWW regelingen bij de specifieke sectorbranches of van branche 1200. Wanneer een werknemer wél een individueel keuzebudget heeft, dan moet er voor een correcte berekening gebruik worden gemaakt van de PAWW regeling in branche 1000.

Aanleveren gegevens naar Stichting PAWW

Stichting PAWW heeft momenteel geen plannen om koppelingen met salarispakketten zoals Nmbrs te realiseren. De premies zullen dan ook handmatig aangeleverd moeten worden.

De volgende informatie dient aangeleverd te worden:

 1. Premieloon; gebruik hiervoor salarisdocument Loonstaat alle werknemers (Kolom 3) of salarisdocument Interne Waarden (te openen in Excel zodat op PAWW gefilterd kan worden)
 2. Aangiftebedrag; gebruik hiervoor het bedrijfsrapport Looncomponenten per periode
 3. Aantal medewerkers waarvoor de bijdrage is berekend

PAWW-regeling i.c.m. week- of 4-wekenverloning

Meestal is de startperiode van de PAWW-regeling volgens CAO per de eerste van de maand. Dit leidt tot een probleem bij bedrijven met een week- of 4-wekenverloning, aangezien het niet mogelijk is om de PAWW-regeling in te laten gaan gedurende een periode. 
De alternatieven zijn:

 • de PAWW-regeling per de week- of 4-wekenperiode direct voorafgaand aan de CAO-datum koppelen aan bedrijf / medewerker(s) (de PAWW zal vanaf die eerdere datum berekend en ingehouden worden);
 • de PAWW-regeling per de week- of 4-wekenperiode direct volgend op de CAO-datum koppelen aan bedrijf / medewerker(s) (de PAWW zal vanaf die latere datum berekend en ingehouden worden); of
 • de PAWW-regeling per de week- of 4-wekenperiode direct volgend op de CAO-datum koppelen aan bedrijf / medewerker(s) en de PAWW-inhouding in de periode daarvoor handmatig berekenen en inhouden.

Wat als al 3 branches actief zijn op bedrijfsniveau?

In NMBRS kun je op bedrijfsniveau maximaal 3 branches selecteren. Voor bedrijven met verschillende cao’s / pensioenregelingen kan dit problemen opleveren. Als je bij deze bedrijven 2 verschillende cao-modellen aanmaakt dan kun je per medewerker selecteren welk cao-model van toepassing is. Op deze wijze kun je toch gebruik maken van de PAWW-branche.

Let op: PAWW-regeling i.c.m. branches die een betaling bevatten

De grondslag voor de berekening van de PAWW-regeling is kolom 3 van de loonstaat (loon in geld). 

In Nmbrs werd t/m 2018-10M (4W: P11, W: 43) voor deze regeling als grondslag "SV-loon voor de branche" gebruikt. Hieraan kleefde helaas het nadeel dat bij branches waar een betaling in zit het bedrag dat vanuit de branche betaald wordt niet wordt meegenomen in deze regeling.
Om in die situaties de PAWW-regeling toch te kunnen gebruiken kun je als workaround de betaling vanuit de branche onderbrengen bij de reserveringen. Zet deze reservering vervolgens op "3 | Elke periode". Zie dit artikel voor meer informatie over het inrichten van een reservering.

Per 2018-11M (4W: P12, W: 44) wordt systeembranche 1200 | PAWW op basis van kolom 3 van de Loonstaat berekend (zie dit artikel). Hiermee is ook het probleem van het doorstorten naar het Tijdspaarfonds ondervangen.

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk