Werking van de PAWW-regeling binnen Nmbrs

Nmbrs onderhoudt op systeemniveau één brancheregeling voor de PAWW-premie, die in combinatie met iedere willekeurige branche kan worden toegepast:

 • 1200 | PAWW

De reden dat wij een aparte branche hebben aangemaakt voor de PAWW-regeling is dat deze regeling exact hetzelfde werkt voor alle branches, zodat dit vanuit beheersoogpunt te prefereren is boven een aparte brancheregeling in elke bij de PAWW aangesloten branche. Ook wordt hiermee voorkomen dat toekomstige aansluitingen mogelijk in eerste instantie over het hoofd worden gezien.

Let op: nadat de branche is toegevoegd staat deze regeling standaard actief bij alle medewerkers van het betreffende bedrijf.

Tot 2019 werd de PAWW-regeling daarnaast ondersteund in de volgende branches:

 • 0195 | Jeugdzorg
 • 0135 | Kinderdagverblijf
 • 0097 | Sociaal Werk
 • 0074 | Pluimveeverwerkende Industrie
 • 1000 | Individueel Keuzebudget

Aanleveren gegevens naar Stichting PAWW

Stichting PAWW heeft momenteel geen plannen om koppelingen met salarispakketten zoals Nmbrs te realiseren. De premies zullen dan ook handmatig aangeleverd moeten worden.

De volgende informatie dient aangeleverd te worden:

 1. Premieloon; gebruik hiervoor salarisdocument Loonstaat alle werknemers (Kolom 3) of salarisdocument Interne Waarden (te openen in Excel zodat op PAWW gefilterd kan worden)
 2. Aangiftebedrag; gebruik hiervoor het bedrijfsrapport Looncomponenten per periode
 3. Aantal medewerkers waarvoor de bijdrage is berekend

PAWW-regeling i.c.m. week- of 4-wekenverloning

Meestal is de startperiode van de PAWW-regeling volgens CAO per de eerste van de maand. Dit leidt tot een probleem bij bedrijven met een week- of 4-wekenverloning, aangezien het niet mogelijk is om de PAWW-regeling in te laten gaan gedurende een periode.
De alternatieven zijn:

 • de PAWW-regeling per de week- of 4-wekenperiode direct voorafgaand aan de CAO-datum koppelen aan bedrijf / medewerker(s) (de PAWW zal vanaf die eerdere datum berekend en ingehouden worden);
 • de PAWW-regeling per de week- of 4-wekenperiode direct volgend op de CAO-datum koppelen aan bedrijf / medewerker(s) (de PAWW zal vanaf die latere datum berekend en ingehouden worden); of
 • de PAWW-regeling per de week- of 4-wekenperiode direct volgend op de CAO-datum koppelen aan bedrijf / medewerker(s) en de PAWW-inhouding in de periode daarvoor handmatig berekenen en inhouden. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld looncode 5500 gebruiken, aangezien deze geen invloed heeft op de berekening van de PAWW-premie. Zo blijft de PAWW in stand en kun je eenvoudig de premie compenseren.

Wat als al 3 branches actief zijn op bedrijfsniveau?

In NMBRS kun je op bedrijfsniveau maximaal 3 branches selecteren. Voor bedrijven met verschillende cao’s / pensioenregelingen kan dit problemen opleveren. Als je bij deze bedrijven 2 verschillende cao-modellen aanmaakt dan kun je per medewerker selecteren welk cao-model van toepassing is. Op deze wijze kun je toch gebruik maken van de PAWW-branche.

Let op: PAWW-regeling i.c.m. branches die een betaling bevatten

De grondslag voor de berekening van de PAWW-regeling is kolom 3 van de loonstaat (loon in geld).

In Nmbrs werd t/m 2018-10M (4W: P11, W: 43) voor deze regeling als grondslag "SV-loon voor de branche" gebruikt. Hieraan kleefde helaas het nadeel dat bij branches waar een betaling in zit het bedrag dat vanuit de branche betaald wordt niet wordt meegenomen in deze regeling.
Om in die situaties de PAWW-regeling toch te kunnen gebruiken kun je als workaround de betaling vanuit de branche onderbrengen bij de reserveringen. Zet deze reservering vervolgens op "3 | Elke periode". Zie dit artikel voor meer informatie over het inrichten van een reservering.

Per 2018-11M (4W: P12, W: 44) wordt systeembranche 1200 | PAWW op basis van kolom 3 van de Loonstaat berekend. Ook de looncodes voor het Tijdspaarfonds (TSF) zijn hierin opgenomen (9862, 9864 en 9865), waarmee ook het probleem van het doorstorten naar het Tijdspaarfonds ondervangen is.

Wij hebben ervoor gekozen om deze wijziging per 2018-11M (4W: P12, W: 44) te laten ingaan en niet per 2018-1, gezien het grote effect dat een aanpassing per begin 2018 op o.a. de loonstrook kan hebben. 

Indien je toch correcties voor eerdere periodes wilt doen dan zijn er 2 opties:

 1. handmatig, via een looncode, het bedrag corrigeren (let erop dat je geen looncode gebruikt die de branche beïnvloedt); of
 2. voor 2018 een eigen PAWW-branche aanmaken en die gebruiken.

 

Let op: PAWW-regeling niet berekend op loonstrook?

De branche 1200|PAWW dient altijd als branche 1 geselecteerd te worden in de salaris instellingen. Dit omdat de uitkomst van de PAWW brancheregeling gebruikt kan worden voor volgende berekeningen van brancheregelingen. Zie onderstaande screenshot voor een voorbeeld.

mceclip0.png

PAWW i.c.m. "loop"-berekeningen

Houd er wel rekening mee dat een reservering met een hoger nummer die meetelt in de grondslag van een andere reservering met een lager nummer niet wordt meegenomen in de berekening van de grondslag voor de PAWW, aangezien dit een zgn. loop-berekening betreft. Dit houdt in dat de grondslag voor bijv. reservering 3 onbekend is op het moment dat de grondslag voor reservering 1 wordt berekend. Deze manier van inrichten wordt niet ondersteund. Zie dit artikel voor een correcte inrichting van reserveringen die in de grondslag van een andere reservering dienen mee te tellen. Dit geldt ook voor andere constructies die een loop-berekening vereisen: deze zullen leiden tot een klein verschil in het bedrag van loonstaat kolom 3 en de PAWW-grondslag. Wij werken aan een manier om de PAWW zodanig in te richten dat de waarde in alle gevallen exact kolom 3 van de loonstaat is. Op het moment dat dit gerealiseerd is zal dit hier gepubliceerd worden.

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk