Pensioenpremie moet niet mee in de pensioenaangifte

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je geen pensioenpremie meestuurt naar de pensioenuitvoerder en wat je moet doen als de pensioenuitvoerder pensioenpremie verwacht terwijl de medewerker geen pensioenpremie moet afstaan. 

In sommige gevallen zoals in het UPA formaat is het niet mogelijk om medewerkers uit te sluiten van het pensioen export bestand. Alle medewerkers gaan mee, maar uiteraard hoeft niet iedereen pensioenpremie af te staan aan het fonds. Dit laatste is makkelijk te realiseren door de brancheregelingen uit te zetten. Zie hieronder een stappen plan:

1. Ga bij de desbetreffende medewerker naar dashlet Brancheregelingen
2. Pas de huidige periode naar de gewenste periode aan en open het veiligheidsslotje. 
3. De-activeer de gewenste regelingen
4. Forceer vanaf de gekozen periode een TWK correctie, zie dit artikel voor meer informatie over TWK correcties. 

De aanpassing is nu goed doorgevoerd en zal meegenomen worden bij het aanmaken van een volgende pensioenaangifte. 

Dit is echter niet altijd voldoende, pensioenuitvoerders verwachten soms pensioenpremies van medewerkers terwijl deze medewerkers geen pensioen moeten afstaan. Dit komt omdat de medewerker onterecht is meegenomen in een pensioenaangifte en hiermee automatisch is aangemeld bij de pensioenuitvoerder. 

Nadat de stappen plan over de brancheregelingen is voltooid zul je het IKV nummer van de medewerker moeten intrekken voor alle periodes dat de medewerker verkeerd is aangemeld. In dit artikel lees je meer over het intrekken van IKV nummers voor pensioenaangiftes. 

Opmerkingen