Tabblad Medewerkers - Verschillende medewerker types

Binnen Nmbrs is het tabblad 'Medewerkers' beschikbaar. Met deze functionaliteit kan je in één overzicht alle medewerkers welke betrokken zijn binnen een organisatie tonen. Er zijn meerdere types beschikbaar gesteld om alle betrokken medewerkers een digitaal dossier te bieden. Wanneer een medewerker is aangemaakt, is het mogelijk om het type medewerker aan te passen. Zo kan je bijvoorbeeld een sollicitant opnemen in het systeem en deze later in het proces over zetten naar het type medewerker, waarbij het gehele digitale dossier behouden blijft.

In dit artikel behandelen we de volgende onderwerpen:

Medewerkers

Templates

 

Medewerkers 

Toevoegen en aanpassen van een nieuwe medewerker

Via de optie 'Voeg nieuwe medewerker toe' is het mogelijk om een nieuwe medewerker aan te maken. Tijdens het aanmaken kan je het type medewerker en het betreffende bedrijf kiezen.

Wanneer er eerder als type 'Sollicitant' is gekozen, kan dit later worden aangepast naar het type 'Medewerker' door op het potlood achter de medewerker te klikken.

Wanneer een medewerker nog niet in een run is opgenomen, is het mogelijk om het type en het bedrijf aan te passen. Het is niet mogelijk om deze velden aan te passen wanneer een medewerker reeds in een run is opgenomen. Er zal dan een  worden getoond achter het veld.

Nieuwe_medewerker_aanmaken.gif

Na het aanmaken van een medewerker, kan je door op de naam te klikken, direct naar de medewerker toe om alle zaken in te richten.

Open_nieuwe_medewerker.gif

Verschillende types

Er kunnen verschillende soorten types gekozen worden bij het aanmaken of aanpassen van een medewerker. Wanneer een medewerker niet meer is meegenomen in een opvolgende run, is het mogelijk om het type aan te passen bij 'Employee settings' op medewerker niveau of via het pennetje bij het tabblad medewerkers. Het aanpassen van deze types is op dit moment nog een handmatige uitvoering waarbij wij werken aan een automatische tool.

Note: Types anders dan 'loondienst' worden niet meegenomen in de HRM Documenten. Deze documenten zijn op de runoutput zijn gebaseerd waarbij andere types dan 'Loondienst' niet in de runs worden meegenomen. Om deze reden zijn andere types uitgesloten van deze rapporten.

Sollicitant
Via het type 'sollicitant' kan een medewerker worden aangemaakt welke nog niet wordt meegenomen in de salarisverwerking. Voor dit type is het mogelijk om een medewerker login vrij te geven. Wanneer de sollicitant daadwerkelijk in dienst komt, is het mogelijk om het type aan te passen.

Afgewezen Sollicitant
Wanneer een sollicitant is afgewezen, kan de eerder aangemaakt sollicitant gewijzigd worden naar het type 'Afgewezen Sollicitant'. Wanneer dit type medewerker een login heeft, dient deze handmatig te worden ingetrokken.

Externe
Via het type 'Externe' kan een medewerker worden aangemaakt welke niet wordt meegenomen in de salarisverwerking. Voor dit type is het mogelijk om een medewerker login vrij te geven. Let op: het is niet mogelijk om dit type medewerker op te nemen in de salarisverwerking.

Ex-Externe
Wanneer een externe medewerker niet meer actief is voor de organisatie, kan het type worden gewijzigd naar 'Ex-externe'genomen in de salarisverwerking. Wanneer dit type medewerker een login heeft, dient deze handmatig te worden ingetrokken.

Loondienst
Via het type 'Loondienst' kan een medewerker worden aangemaakt welke wordt opgenomen in de salarisverwerking.

Ex-medewerker
Wanneer een medewerker uit dienst is, kan het type van een medewerker gewijzigd worden naar 'Voormalig medewerker'. Via het type 'Voormalig medewerker' kan een medewerker worden aangemaakt welke niet wordt meegenomen in de salarisverwerking. Wanneer een medewerker uit dienst is, kan het type worden gewijzigd van 'Loondienst' naar 'Voormalig medewerker'. Let op: het is niet mogelijk om dit type medewerker op te nemen in de salarisverwerking.

Wanneer een medewerker eenmaal in een run is opgenomen, is het niet mogelijk om het type terug te wijzigen naar 'Externe' of 'Sollicitant'. Enkel de types 'Loondienst' of 'Ex-Medewerker' zijn mogelijke keuzes.

Medewerkers verwijderen 

Via Instellingen --> Medewerker beheer op het hoogste niveau, kunnen medewerkers (van alle types) worden verwijderd.

Knipsel.PNG

 

Templates 

Nieuw template 'Accountant HR Manager Login'

Samen met het nieuwe menu, is er in accountants omgevingen ook een nieuw template beschikbaar gesteld. Dit template geeft toegang tot HR dashlets op debiteurniveau. Door op 'Dashboard' te klikken, is zichtbaar tot welke functionaliteiten deze login precies toegang heeft.Template.PNG

Overzichten 

De verschillende medewerker types worden niet opgenomen in de verschillende overzichten binnen de Nmbrs omgeving. Doorgaans wordt alleen het medewerker type 'loondienst' getoond in een overzicht.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk