Status import blijft op 'creating' staan

Probleem
Het kan voorkomen dat de status van een import langer dan een dag op 'creating' blijft staan. Dit betekent dat de import na een aantal regels is afgebroken en ook niet meer zal worden afgerond.
 
Oplossing
Om te achterhalen welke data wel is geïmporteerd kun je een nieuwe import starten. Het systeem zal een foutmelding geven voor alle reeds geïmporteerde data. Vervolgens kun je deze data verwijderen uit het importbestand en een nieuwe import uitvoeren. 
 
Je hoeft de import die op 'creating' is blijven hangen, niet te verwijderen. Het voordeel hiervan is dat je een volledige importhistorie behoudt.  

Opmerkingen