Gemiddelde ORT berekeningsmethode

Het is in Nmbrs mogelijk om een gemiddelde ORT waarde te berekenen over de afgelopen 3 maanden & 6 maanden, zodat deze eenvoudig toe te passen is wanneer een werknemer ziek is in een verloningsperiode. Hieronder omschrijven we hoe we tot deze waarde komen en hoe je het correcte bedrag op de loonstrook kan realiseren.

ORT grondslag

Per verloningsperiode houdt Nmbrs bij hoeveel ORT een werknemer opbouwt. Er wordt gekeken welke looncomponenten grondslag 10101 ORT hebben; deze tellen mee voor de opbouw:

mceclip5.png

Sommige looncodes hebben deze grondslag standaard gekoppeld, maar het is mogelijk om deze grondslag handmatig toe te voegen bij elke looncode in het loonmodel.

Gemiddelde ORT berekening

Nmbrs berekent de gemiddelde ORT waarde op uurbasis door het bedrag dat wordt opgebouwd op grondslag 10101 te delen door het aantal verloonde uren op grondslag 20032:

mceclip1.png

Deze berekening werkt cumulatief. Als een werknemer in januari 150 uur werkt en een ORT van 270 euro heeft, en in februari 133 uur werkt en een ORT van 193 euro heeft, dan gaat de berekening als volgt:

(270 + 193) / (150 + 133) = 1,64 euro per uur.

De gemiddelde ORT op de loonstrook krijgen

Wanneer een werknemer volledig of gedeeltelijk ziek is, kun je door middel van een uurcode de gemiddelde ORT op de loonstrook krijgen.

Gebruik een urencode die niet meetelt in verloonde uren, wij adviseren urencodes 6551 & 6552 of 6553 & 6554 (tabel) :

mceclip4.png

Vervolgens kan je bij deze urencode in het urenmodel een van de onderstaande berekeningsmethodes selecteren: 

 

mceclip3.png

Vervolgens kun je deze urencode selecteren op werknemersniveau, invullen om hoeveel uren het gaat en dan zal Nmbrs automatisch de waarde van die uren berekenen.

Doorbetalen van ORT tegen tabeltarief

Voor het doorbetalen van de ORT zijn 2 urencodes beschikbaar die op basis van tabeltarief gaan:

6553 Doorbetalen ORT (3 periodes) (tabel)
6554 Doorbetalen ORT (6 periode) (tabel)

 

Opmerkingen