Update NL 05-07-2018

Met de update van donderdag 5 juli hebben we verbeteringen doorgevoerd en zijn bugs opgelost.

 

Nieuwe functionaliteiten en verbeteringen 

Kolommen 'in dienst' en 'uit dienst' toegevoegd aan overzicht 'medewerker uren & salaris'

In het overzicht 'medewerker uren & salaris (nieuw)' zijn twee kolommen toegevoegd. In deze kolommen is te zien op welke dag een werknemer in dienst is gekomen en wanneer hij/zij uit dienst gaat. 

 

Two Factor Authentication activatie pagina

De Two Factor Authentication activatie pagina werd enkel in de Nederlandse taal getoond. De applicatie kijkt nu naar de ingestelde taal bij de login en toont vervolgens de activatiepagina in het Engels of Zweeds.

 

Medewerkers filter voor klant en manger logins

Wanneer een gebruiker is ingelogd met een klant of manager login, was het enkel mogelijk om medewerkers te filteren op in/uitdienst en het rooster. Na vanavond kunnen deze logins weer filteren op verschillende velden.

Klant logins kunnen filteren op:

 • Afdeling
 • Kostenplaats
 • Manager
 • Contract type
 • Functie
 • Indienst/uitdienst
 • Rooster

Manager logins kunnen filteren op:

 • Afdelingen
 • Functies
 • Rooster
 • In/uitdienst

 

Bugs

Gecorrigeerde SVW-instellingen ook bij nog niet in dienst zijnde medewerkers

Als voorheen met terugwerkende kracht op bedrijfsniveau de SVW-instellingen werden aangepast, dan werden deze gecorrigeerde instellingen niet meegenomen bij medewerkers die na de correctieperiode in dienst kwamen. Dit leidde tot fouten in de loonaangifte. Dit gedrag is met deze update opgelost.  

Grondslag in salarisdocument "Branche overzicht"

Het salarisdocument "Branche overzicht" houdt nu rekening met de VCR-methode bij de gebruikte regelingen en toont de juiste (gemaximeerde) grondslag.

 

Bekende problemen

[Tijdregistratie] Oops pagina bij gebruik tijdregistratie/kalender
Met deze update is dit bekende probleem opgelost. Het is weer mogelijk om de tijdregistratie te gebruiken.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk