Kostprijs per uur (KPU)

Voor planningsdoeleinden kan het handig zijn om, voorafgaand aan een run, een inschatting te hebben van de kosten per uur van een medewerker. Dit geldt vooral voor bedrijfstakken die planningsapplicaties gebruiken waarbij de kosten per uur als input dienen. Dit artikel beschrijft hoe je dit in Nmbrs kunt inrichten.

Van toepassing zijnde CAO-codes

Bij selectie van bepaalde CAO-codes op medewerkersniveau biedt het dashlet Salaris de mogelijkheid om een schatting van de kosten per extra gewerkt uur te geven: de kostprijs per uur of KPU. Deze optie is enkel beschikbaar in combinatie met de volgende CAO-codes:

 • 182 | Horeca en aanverwante bedrijf
 • 316 | Levensmiddelenbedrijf
 • 748 | Slagersbedrijf
 • 1496 | Bakkersbedrijf
 • 518 | Drogisterij
 • 557 | Slijterij
 • 549 | AGF Detailhandel
 • 727 | Retail Non Food
 • 9999 | Geen reguliere CAO van toepassing*

* 9999 | Geen CAO, let hierbij wel dat deze alleen berekend wordt als er geen branche aanwezig is of dat er een periode branche aanwezig is die rekent met SV loon (zoals horeca en detailhandel). Als de situatie niet ondersteund wordt krijg je de melding: "Helaas is er een fout opgetreden bij het uitvoeren van je verzoek."

 

Dashlet Salaris

Indien een van deze CAO-codes geselecteerd is, dan heeft het dashlet Salaris op medewerkersniveau een extra knop 'Kost/uur':

mceclip1.png

Als je hierop klikt wordt een waarde getoond voor de geschatte kosten per extra gewerkt uur:

 

Screenshot.png

 

Berekening

Deze schatting gebruikt de volgende variabelen als input:

 • bruto uurtarief
 • urenreservering(en)
 • reservering(en)
 • vaste looncodes met werking 9
 • branche-instellingen bedrijf en medewerker
 • SVW-instellingen bedrijf

De berekening gaat uit van een aantal aannames. Sommige condities genereren een foutmelding als er niet aan wordt voldaan. Aan andere condities moet voldaan worden om een accurate KPU te krijgen.

 • Als een werknemer meer verdient dan het maximum SV-loon, dan is de KPU inaccuraat.
 • Als een werknemer naast zijn salaris componenten heeft die niet gerelateerd zijn aan hoeveel uren hij verloond krijgt (bijvoorbeeld een auto v/d zaak, alle variabele looncomponenten en vaste looncomponenten die niet werking 9 hebben), dan is de KPU inaccuraat.
 • Er wordt geen rekening gehouden met urennorm voor jonge werknemers.
 • De berekening gebruikt het laatst geldende salaris in de periode. Als het salaris verandert gedurende de periode, dan is de KPU inaccuraat.
 • Als de vakantie-uren niet met een urenreservering worden opgebouwd, dan tellen ze niet mee in de KPU.
 • Als de vakantie-uren iedere periode worden uitbetaald, en de looncodes waarop dat gebeurt (L2210, L2220, etc) tellen niet mee in de opbouw van vakantiegeldreservering, dan is de KPU inaccuraat.
 • Als een werknemer brancheregels van meerdere branches heeft, dan is de KPU inaccuraat.

Voorbeeld berekening:

 •  Medewerker werkt fulltime a 40 uur per week (173,33 gemiddeld per periode)
 •  Fulltime salaris 2500 
 •  Jaaruren 2080 
 •  Het bedrijf kent een urenreservering voor de verlof opbouw waarbij de fulltime opbouw 200 uur per jaar is welke elke periode uitbetaald wordt.
 •  Er wordt 8% vakantiegeld berekend.
 • De totaal premie voor de werknemersverzekeringen bedraagt 18,54% bestaand uit ZVW, WW, WAO/ WIA, ZW en Gediff. WGA
 1. Uurloon berekening: Stamsalaris van de medewerker gedeeld door de fulltime periode uren 
 2. Percentage uren reservering per uur: fulltime uren urenreservering per jaar gedeeld door het aantal jaar uren conform het bedrijfsrooster
 3. Waarde uren reservering per uur: Factor urenreservering per uur maal uurloon 
 4. vakantiegeld per uur: Percentage vakantiegeld* uurloon inclusief waarde urenreservering(en)
 5. Grondslag voor de werknemersverzekeringen: uurloon+ uitbetaling urenreservering per uur + vakantiegeld per uur
 6. Werknemersverzekeringen: grondslag werknemersverzekeringen* totaal percentage werknemersverzekeringen
 7. Kostprijs per uur: Uurloon+ uitbetaling urenreservering+ vakantiegeld per uur+ werknemersverzekeringen
Stap Berekening    Uitkomst            
1. Uurloon medewerker  2500/ 173,3333 14,42307692
2. Percentage uren reservering 200/(52*40) 0,096153846
3. Waarde urenreservering per uur 0,096153846*14,42307692 1,38683432
4. Vakantiegeld per uur  (14,42307692+1,38683432)*0,08 1,264792899

5. Grondslag voor de werknemersverzekeringen 

14,42307692+1,38683432+1,264792899 17,07470414
6. Werknemersverzekeringen  17,07470414*18,54% 3,165650148
7. Kostprijs per uur 17,07470414+ 3,165650148 20,24035429

 

API

In de API EmployeeService zijn 1 methode beschikbaar om de KPU op te halen, bijvoorbeeld  voor gebruik in planningsapplicaties:

 • Salary_GetEstimatedCostPerHour

Disclaimer

 • De functionaliteit Kostprijs per uur (KPU) is uitsluitend bedoeld voor bovenstaande CAO-codes.
 • Andere CAO-codes worden niet aan deze selectie toegevoegd.
 • Deze geschatte waarde komt tot stand op basis van bepaalde aannames en afrondingen en kan daarom niet worden gebruikt om de loonstrook te controleren (en vice versa).
 • Door het effect van eenmalige componenten, en componenten die niet beïnvloed worden door het aantal verloonde uren, kan de berekende KPU niet gebruikt worden voor een schatting van de totale werkgeverslasten voor een werknemer in een periode. Het HR Document: Werkgeverskosten (per uur) is hiervoor het geschikte overzicht.

 

Opmerkingen