Update NL 06-11-2019

Zojuist is de update van 06-11-2019 afgerond.

Aankondiging

Aanpassing filter in 'Zoek medewerker'

Momenteel filtert de functionaliteit 'Zoek medewerker' (bovenin het scherm) op in-/uitdienst. Aangezien het op dit niveau zinvoller is om te filteren op medewerkerstype zullen wij het filter in de eerstkomende reguliere update dienovereenkomstig aanpassen.

Nieuwe functionaliteiten

Reden einde dienstverband

Het is nu mogelijk om de reden van het einde van het dienstverband in te geven als je iemand uitdienst meldt.
Voor 2019 zullen we hier nog niets mee doen, maar vanaf 2020 zullen we deze meenemen in de loonaangifte en meesturen met de pensioenaangiftes die de UPA-standaard gebruiken.

Nieuwe knop 'Vorige' in dashlets

In alle dashlets is vanaf nu een knop beschikbaar waarmee je direct naar de vorige pagina teruggaat. 

 Screenshot_12.png

 

Verbeteringen

Contracten

Vanwege de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben we twee nieuwe velden toegevoegd aan het contract:

  1. Schriftelijke overeenkomst
  2. Contracturen per week

Deze twee velden zullen we pas in 2020 gaan gebruiken. De schriftelijke overeenkomst zal dienen om te bepalen of er hoge dan wel lage premie moet worden toegepast. De contracturen kunnen gebruikt worden als de roosteruren (die nu als contracturen gelden) niet toereikend zijn. Als de contracturen niet gevuld zijn dan berekenen we de contracturen aan de hand van het rooster.

Alle huidige contracten hebben voor de Schriftelijke overeenkomst de waarde 'Ja' gekregen.

Het is vanaf nu mogelijk om contracten aan te passen zonder dat deze verwijderd moeten worden. Indien het contract eerder begint dan de huidige periode zal wel het 'slotje' geopend moeten worden (onbeveiligde modus).

Het overzicht 'Dienstverband' is ook verbeterd: behalve de twee nieuwe velden (zie boven) worden nu ook de aard arbeidsverhouding en Bepaald / Onbepaald getoond.

GDPR-/AVG-tool

De GDPR-/AVG-tool is nu officieel beschikbaar voor alle klanten. Dit artikel beschrijft hoe je deze tool bij een user template kunt activeren.

Popup van de loonstrook

We hebben de popup van de loonstrook verbeterd: de "scrollbars" krijg je alleen te zien als deze echt nodig zijn en de witte ruimte aan de rechterkant is niet meer.

LIV-overzicht

Het maximum uurloon (SV loon / verloonde uren) van het LIV-overzicht is aangepast naar €14,00.

Performance-verbetering bij creëren of aanpassen user account template

Wij hebben een verbetering doorgevoerd in de manier waarop een user account template wordt gecreëerd of aangepast, waardoor de pagina nu sneller geladen wordt.

API-calls

Salary_GetEstimatedCostPerHour (nieuw)
Met deze nieuwe API-call kan de waarde worden opgehaald die berekend wordt met de nieuwe functionaliteit Kostprijs per uur (KPU).

Journals_GetByRunCostCenterCostUnitPerYear (nieuw)
In de company service was al de API-call Journals_GetByRunCostCenterCostUnit beschikbaar. Hiermee is het echter alleen mogelijk om de gegevens voor het actieve jaar op te halen. De nieuwe call biedt de mogelijkheid om de gegevens te filteren op het gewenste jaar.

WageTax_GetXML (verbeterd)
Voor deze call hebben we de manier waarop de data uit de database wordt gehaald geoptimaliseerd, zodat de performance nu beter is.

Aanpassen van type en bedrijf bij medewerkers

Voorheen kon je via de medewerkerslijst het type van een medewerker aanpassen, evenals het bedrijf. Deze functionaliteit is nu volledig geïntegreerd in het dashlet 'Medewerker instellingen' op tabblad 'Algemeen'. Hier kun je voortaan het type van een medewerker aanpassen en, indien een medewerker nog niet is opgenomen in een run, ook het bedrijf.

Screenshot_1.png

 

Opgeloste bugs

Export Snelstart: foutmelding 'Grootboekrekening XXX: Niet gevonden'

Bij het verzenden van journaalposten naar Snelstart kon een foutmelding worden getoond: 'Grootboekrekening XXX: Niet gevonden'. Dit probleem trad enkel op bij meer dan 500 grootboekrekeningen en is nu verholpen.

API-calls

AccountantContact_GetList
Deze call haalde meer informatie op dan zou moeten. Nu dit is opgelost worden alleen de accountantgegevens opgehaald.

Reports_Accountant_Debtor_EmployeeAbsence
Bij gebruik van deze call kwam op het veld DebtorId in de XML altijd 0 terug. Nu wordt de juiste DebtorId opgehaald.

Beschikbaarheid calls voor template users
Sommige calls waren niet beschikbaar voor specifieke template users. We hebben alle permissies onder de loep genomen, opdat alle klanten toegang tot de correcte calls hebben.

Opgelost Bekend Probleem

Collectief verwijderen eenmalige looncomponenten na import is niet mogelijk

Na het verwijderen van een import van variabele looncomponenten op bedrijfsniveau werd weliswaar het importbestand verwijderd, maar niet de de toegevoegde looncomponenten op medewerkersniveau. Dit gebeurt nu wel weer.

 

Opmerkingen