Salaristabel 825 | M&T/Klein Metaal aangepast

Op 19-11-2019 zijn de BBL-schalen per 1 juli 2019 toegevoegd aan de salaristabel per 2019-7M (W:27; 4W:P7) als Voorlopig (bron). De BBL-schalen zullen niet worden toegevoegd aan salaristabel 824 in verband met het niet verder ondersteunen van deze tabel in de nabije toekomst.

Opmerkingen