Update NL 02-12-2019

Zojuist is de update van 02-12-2019 afgerond. 

Aankondigingen

2020 API veranderingen

In verband met alle veranderingen omtrent de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans), zullen een aantal API calls veranderd worden. In het volgende artikel worden de veranderingen verder uitgelicht: Nmbrs® & 2020 API

Import, update en export functionaliteit verandering

Om de WAB voorwaarden te kunnen ondersteunen zullen de volgende veranderingen worden gemaakt voor de import, update en export functionaliteit:

  • De tab medewerkers zal een nieuwe kolom bevatten voor 'schriftelijke overeenkomsten'. Als er geen waarde wordt toegevoegd in dit kolom, zal het contract standaard met waarde "nee" worden aangemaakt.
  • Door de aanpassing van het dashlet wordt het mogelijk om een bestaande contract te updaten. Op basis van de startdatum van het contract, is het mogelijk om alle waardes in het medewerkers template te updaten, behalve de startdatum zelf. De updates van gegevens voor een specifieke contract wordt standaard gelinkt aan de startdatum van het contract.
  • Als er geen bestaande contract aanwezig is om te updaten, zal er een nieuwe worden aangemaakt.

Aanpassing filter in 'Zoek medewerker'

In het updatebericht van 06-11-2019 is een aankondiging gedaan over het aanpassen van de filter 'zoek medewerker'. Deze aanpassing is nog niet met een update live gegaan. In de eerst volgende update zal deze aanpassing van de filter live gaan.

Opmerkingen