Visma Nmbrs aanpassingen 2020

Met de update van maandag 23-12-2019 hebben wij het mogelijk gemaakt om de jaarwissel uit te voeren en is het jaar 2020 beschikbaar en kan deze worden verwerkt.

Let op: het is nog niet mogelijk om loon- en pensioenaangiftes aan te maken voor 2020!

Daarnaast worden de salaristabellen en de branches deze en komende weken bijgewerkt naar de waardes van 2020. Voor meer informatie omtrent de jaarwissel, salaristabellen en branches zie onderstaande artikelen:

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De grootste wijziging voor 2020 is uiteraard de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Voor de premiedifferentiatie is reeds een artikel aanwezig, hier staat beschreven hoe Nmbrs omgaat met het toepassen van de hoge (7,94%) en lage (2,94%) premie:
Hoe gaat Nmbrs de lage dan wel hoge premie toepassen

Let op: voor medewerkers onder de 21 die onder de urennorm vallen zal Nmbrs® automatisch de lage premie hanteren. Dit gaat echter niet mee met de update van 23-12-2019, maar met die van 02-01-2020.

Herzien

Er is een tweetal situaties waarin de lage premie terecht is toegepast, maar dat deze moet worden herzien. Herzien is iets anders dan corrigeren. Bij corrigeren pas je een verkeerde instelling aan. Bij herzien zijn er geen verkeerde instellingen, maar moet toch de hoge WW-premie worden toegepast.

Herzien is in Nmbrs® geen geautomatiseerde maar een handmatige actie en dient altijd achteraf te gebeuren, ook als je al weet dat een medewerker hiervoor in aanmerking komt.

Meer informatie over herzien tref je in het volgende artikel:
Herzien

Aard arbeidsverhouding en volgnummer inkomstenverhouding

Het volgnummer inkomstenverhouding (IKV), de aard arbeidsverhouding en de fase-indeling voor de uitzendbranche worden van het contract naar de SVW-instellingen van de medewerker verplaatst.

Deze instellingen worden overgezet met de jaarwissel. Wij kopiëren deze instellingen vanuit het laatste actieve contract in 2019.

Er is vanaf 2020 een nieuwe aard arbeidsverhouding, namelijk: 83 - Beroep begeleidende leerweg (BBL). Als deze instelling actief is, dan past Nmbrs altijd de lage WW-premie toe. 

Werkkostenregeling

Voor 2020 is het percentage van de werkkosten 1,7% t/m een fiscaal loon van 400.000. Boven de 400.000 is dit 1,2%.

Reden einde dienstverband

Wanneer een medewerker uit dienst gaat, is het verplicht om de reden van uit dienst gaan aan te geven via de loonaangifte. Deze informatie wordt ook meegenomen in pensioenaangiftes die de UPA-standaard gebruikt.

Op het moment dat je een medewerker uit dienst meldt (met of zonder de uit dienst-wizard) kun je de reden aangeven.

Transitievergoeding

Volgt in de loop van januari.

Via de uitdienst-wizard wordt het mogelijk om de hoogte van de transitievergoeding automatisch te berekenen. Het is dan niet (meer) nodig om een nieuwe medewerker aan te maken voor de transitievergoeding. Er kan voor gekozen worden om deze in de laatste periode of één periode later te betalen.

De transitievergoeding wordt toegevoegd aan de loonstrook bij de betreffende medewerker. Deze betaling zal in de loonaangifte worden gesplitst.

De medewerker heeft uiteindelijk slechts één loonstrook en één jaaropgave.

Auto van de Zaak

Er is een nieuwe bijtelling voor elektrische auto's toegevoegd. Deze bijtelling heeft een percentage van 8% t/m 45.000 euro en 22% over de meerprijs.

Fiets van de Zaak

De bijtelling voor een fiets van de zaak is 7%.

Vooralsnog zullen we geen functionaliteit ontwikkelen voor een fiets van de zaak. De fiets van de zaak kan verwerkt worden als een normale bijtelling. In de loonaangifte is hier geen aparte rubriek voor.

Een looncomponent die je hiervoor zou kunnen gebruiken is: 5355 | Fisc. bijtelling fiets van de zaak 

Loonstrook

beschikbaar per 16-01-2020

Vanaf 2020 zal de loonstrook geen BSN meer bevatten. Dit geldt voor alle loonstroken en de interactieve loonstrook.

Daarnaast zullen de contractgegevens worden toegevoegd aan de "header" van de loonstrook. Dit betreft de volgende velden:

 • Onbepaald / Bepaald
 • Schriftelijk
 • Oproepovereenkomst
 • Contracturen per week

De huidige template(s) zullen worden aangepast. Dit houdt in dat de bovenstaande velden ook op de loonstroken van 2019 en eerder zichtbaar worden. Deze velden blijven voor voorgaande jaren echter leeg, aangezien de gegevens pas per 2020 worden opgeslagen in de header van de loonstrook.

Verloonde en contracturen

Voor de verloonde uren is er een nieuwe grondslag: 20040 Verloonde Uren Loonaangifte. Dit zijn de afgeronde verloonde uren. Deze uren worden getoond op de loonstrook en zullen worden gebruikt voor de loonaangifte en de pensioenexport.

Voor de contracturen is er de grondslag: 20204 Contracturen loonaangifte.

Netto salaris inclusief looncomponenten

Als gebruik wordt gemaakt van een netto salaris inclusief looncomponenten, dan wordt per 2020 toch een aantal looncomponenten uitgesloten. Dit betreft looncomponenten met een eenmalig karakter:

 • 5202 Inhouding Overig
 • 5219 Inhouding Brandstofkosten
 • 5220 Inhouding Bekeuring
 • 5221 Inhouding Eigen risico
 • 5222 Inhouding Schade
 • 5231 Inhouding Bedrag (per dag)
 • 5297 Inhouding Boete
 • 5298 Inhouding te laat
 • 5299 Inhouding Netto

Sector en Risicogroep

Vanwege de aanpassingen door de WAB zijn de Sector en Risicogroep op medewerkerniveau niet meer aanwezig. Op bedrijfsniveau is alleen nog de Sector aanwezig.

Inleners CAO

Als een medewerker een aard arbeidsverhouding '82 - Payrolling' heeft moet ook de CAO-code van de inlener, het bedrijf waar de payroller werkt, worden meegestuurd naar de Belastingdienst.

Pensioen

Enige pensioenfondsen stappen per 2020 over naar het UPA-formaat. Hieronder tref je een overzicht. Wij zullen via een nieuwsbericht bekendmaken per wanneer deze nieuwe formaten gebruikt kunnen worden.

UPA TKP

 • Detailhandel
 • Beveiliging
 • Zoetwaren

UPA Centric

 • Reisbranche
 • Meubelindustrie
 • Houthandel
 • Betonproductenindustrie

UPA AZL (reeds beschikbaar)

 • Levensmiddelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen