Update NL 23-12-2019

Zojuist is de update van 23-12-2019 afgerond. Met deze update is het mogelijk om de jaarwissel te doen en zijn vele Nmbrs-aanpassingen voor 2020 live gegaan. Dit artikel beschrijft alle wijzigingen per 2020.

Let op: 

 • Het is nog niet mogelijk om loon- en pensioenaangiftes aan te maken voor 2020!
 • Voor medewerkers onder de 21 die onder de urennorm vallen zal Nmbrs automatisch de lage premie hanteren. Dit gaat echter niet mee met deze update, maar met die van 02-01-2020.

Aankondiging

[API] Wijziging in attribuut <LabourAgreementId> (update van 16-01-2020)

Wij zijn bezig met het creëren van systeem-arbeidsovereenkomsten, zodat het eenvoudiger wordt om een bedrijf in te richten. Gevolg hiervan is dat bij sommige API-calls voor attribuut <LabourAgreementId> na de Nmbrs-update van 16-01-2020 een Guid in plaats van een Int-waarde dient te worden ingegeven om een bepaalde arbeidsovereenkomst te specificeren. Onderstaand de API-calls waarvoor dit geldt.

CompanyService:

 • Company_Insert
 • LabourAgreements_Get
 • LabourAgreements_GetCurrent
 • CompanyLeaveTypeGroups_Get

DebtorService:

 • LabourAgreementSettings_GetList

EmployeeService:

 • LabourAgreements_Update
 • LabourAgreements_UpdateCurrent
 • LabourAgreements_Get
 • LabourAgreements_GetCurrent

Nieuwe functionaliteit

[API] Nieuwe API-versie

De Nmbrs-engine voor 2020 zal andere functionaliteiten hebben op het gebied van contracten en loonheffingen. Omdat dit invloed heeft op sommige API-calls komt een nieuwe API-versie (v3) beschikbaar. Op dit moment zijn de beschikbare calls in API v3 (https://api.nmbrs.nl/soap/v3/) alle gerelateerd aan contracten. Zie dit artikel voor meer informatie over deze nieuwe versie. 

Verbetering

[Performance] Laadtijd Overzichten Verzuim

Bij omgevingen / bedrijven met een aanzienlijke hoeveelheid medewerkers en verzuimdossiers werd dit dashlet (op de homepagina en op tab Overzichten) niet geladen. Vanaf nu lukt dit wel (en snel).

Opgeloste bugs

[API] Call Reports_Accountant_EmployeeSVWSettings_Background geeft foutmelding

Een recent toegevoegd veld was verkeerd geconfigureerd, hetgeen leidde tot een foutmelding. Vanaf nu zal deze call de waardes succesvol ophalen.

Dashlets laden niet voor Administrator-gebruiker

Als dashlets, zoals 'Run controle', ingesteld waren om in het dashboard van een gebruiker zichtbaar te zijn, maar de rechten ertoe werden op Masterniveau ingetrokken, dan was er een vertraging in de controle op de rechten. Dat leidde ertoe dat de dashlets bleven laden. Vanaf nu zal de controle op de rechten vooraf plaatsvinden.

Gearchiveerde salaristabellen nog steeds zichtbaar in de Wizard Nieuwe medewerker

Als een salaristabel gearchiveerd was dan was deze desondanks nog steeds beschikbaar in de Wizards Creëer en Kopieer Medewerker. Vanaf nu zijn de enige beschikbare salaristabellen tijdens het creëren of kopiëren van een medewerker degene die actief zijn in de bedrijfsperiode waarin deze actie wordt uitgevoerd.

Historie leeg in dashlet Functie

De historie in medewerkersdashlet Functie bleef leeg, zodat eventuele functiemutaties niet werden getoond. Vanaf nu worden wijzigingen weer in de historie vastgelegd.

 

Opmerkingen