2020 product updates

Update 02-01-2020

Nieuwe API calls omtrent SVW toegevoegd

De volgende API calls (API v3) zijn vanaf nu beschikbaar / aangepast:

 • SVW_Get
 • SVW_GetCurrent
 • SVW_GetList
 • SVW_Update
 • SVW_UpdateCurrent
 • SVW_GetAll_AllEmployeesByCompany

Unknown error bij koppelen bedrijven Visma.net

Als je een bedrijf aan Visma.net probeert te koppelen krijg je vanaf nu een waarschuwingsbericht als de Visma.net licentie niet actief / geaccordeerd is. 

WW premie correct berekend voor jongere medewerkers

Als een medewerker 21 jaar of jonger is en 52 uur of minder per maand werkt (48 uur voor 4 weken bedrijven) wordt de lage WW premie toegepast. Voor meer informatie zie dit artikel

Aanpassing contract type bij medewerker contract

Het veld 'contract type' bij medewerkers contract is enkele weken geleden al verwijderd. Dit veld wordt niet gebruikt voor payroll instellingen en/ of berekeningen en leidde alleen maar tot verwarring. 

Update 09-01-2020

Nieuwe API call [v3] EndServiceReason_GetList

Deze nieuwe call is gemaakt om ID's op te halen van alle redenen voor het beëindigen van het dienstverband. De opgehaalde ID's van deze call dienen gebruikt te worden bij het uitvoeren van de call Service_StopCurrent.

Service API calls aangepast

In verband met de WAB 2020 veranderingen, zijn de API calls v3 aangepast om de reden beëindiging dienstverband te kunnen verwerken. De volgende aanpassingen zijn gedaan aan de volgende API calls:

 • Service_StopCurrent [v2 en v3]
  • nieuwe veld EndServiceReason toegevoegd
 • Service_GetList [v3]
  • nieuwe veld EndServiceReason toegevoegd
  • het veld Ancienniteitsdatum heet vanaf nu SeniorityDate

Update 30-01-2020

Nieuwe API call EmployeeType_GetList

Middels deze nieuwe call wordt een lijst van mogelijke medewerker types opgehaald. Deze call is beschikbaar in de Nmbrs API v3.

Loonstroken per run aangepast naar weergave op één loonstrook

De loonstroken per run in de overzichten op medewerkerniveau geven een overzicht van één periode in een bepaalde run. Bij een correctie run voor meerdere periodes, leidt dit tot meerdere losse loonstroken voor al deze periodes. Met deze update wordt er per run één loonstrook met de gegeven van meerdere periodes weergegeven. 

Sector keuze op medewerkerniveau verwijderd

De sector welke op bedrijfsniveau wordt geselecteerd, is altijd van toepassing op medewerkerniveau. Om deze reden is het dropdown menu in de medewerker SVW instellingen 'sector' niet meer zichtbaar.

Error 'ComputeExtraValues' bij medewerker zonder contract

De melding 'ComputeExtraValues' werd getoond voor medewerkers zonder een actief contract bij het maken van een salarisrun (of interactieve loonstrook). Deze melding wordt niet meer getoond.

Medewerker types in List_GetByCompany and List_GetByDebtor

In de V3 API calls List_GetByCompany and List_GetByDebtor is het vanaf nu mogelijk om te filteren op medewerker types.

Gewijzigde nummers voor salaristabellen 316 en 317 | Levensmiddelenbedrijf

Op 17-01-2020 hebben wij een nieuwe tabel voor het Levensmiddelenbedrijf toegevoegd, zie dit nieuwsbericht voor meer informatie hierover. Het blijkt echter dat het nummer van de nieuwe tabel (317) in sommige gevallen conflicteert met dat van een per 31-12-2018 gearchiveerde tabel voor de Gehandicaptenzorg (eveneens 317). Daarom hebben we de nummers van de tabellen voor het Levensmiddelenbedrijf als volgt aangepast:

 • 316 blijft 316 (dit is de AVV-versie)
 • 317 is nu 99316 (dit is de nieuwe, niet-AVV-versie)

Deze wijziging heeft geen invloed op de medewerkers bij wie deze tabellen momenteel gekoppeld zijn. Mogelijk blijft in het dashlet salaris het oude nummer zichtbaar, maar via de knop 'Bewerken' wordt wel het nieuwe nummer getoond.

Update 06-02-2020

Loonstrook met werkgeverskosten

We hebben een nieuwe loonstrook-sjabloon "Werkgeverslasten" toegevoegd. Dit is dezelfde sjabloon als de "Loonstroken Werkgever".
Let op: in de volgende update voegen we de cumulatieve werkgeverskosten toe aan de voettekst.

Pensioenexport UPA Centric

Deze nieuwe pensioenexport is beschikbaar, u hebt deze export vanaf 2020 nodig voor de onderstaande vestigingen:

 • Reisbranche
 • Meubelindustrie
 • Houthandel
 • Betonproductenindustrie

Pensioenexport UPA TKP

Deze nieuwe pensioenexport is beschikbaar, u hebt deze export vanaf 2020 nodig voor de onderstaande vestigingen:

 • Detailhandel
 • Zoetwaren
 • Beveiliging

Pensioenexport AZL, AZL Amsterdam, N-N & AGH

Deze pensioenexporten zijn nu beschikbaar voor 2020.

Rapportgegevens vernieuwen (cache legen)

Voorheen moest 60 minuten worden gewacht voordat de rapportgegevens werden vernieuwd. We laten nu zien wanneer de gegevens van het rapport zijn gegenereerd en we bieden de mogelijkheid om de vorige resultaten (cache) te wissen, zodat de inhoud opnieuw kan worden berekend zonder 60 minuten te hoeven wachten.

E-mailadres wordt automatisch zakelijk

Bij het aanmaken van een nieuwe medewerker / sollicitant via 'Medewerkerslijst' werd het e-mailadres automatisch opgeslagen in het veld 'Zakelijk'. Vanaf nu worden deze automatisch als privé e-mailadres opgeslagen.

Aard arbeidsverhouding 81

We hebben de aard arbeidsverhouding "81 Overige fictieve dienstbetrekkingen" toegevoegd en in 2020 kunt u alleen de aard arbeidsverhouding selecteren die door de belastingdienst zijn toegestaan.

Update 13-02-2020

Nieuwe transitievergoeding

Vanaf nu is het mogelijk om Nmbrs de hoogte van de vergoeding te laten berekenen én de uitbetaling te doen op één en dezelfde loonstrook.

Zie voor meer informatie het artikel over Transitievergoeding vanaf 2020.

Medewerker loonstrook

Er zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd aan de loonstrook van de medewerker.

 • Eerder werden de looncodes verborgen op de loonstrook voor de medewerker als deze geopend werd in de pop-up. Vanaf nu zijn de looncodes ook verborgen op de PDF.
 • De kolom 'periode' komt niet meer terug op periode loonstroken. Periode stroken zijn de interactieve loonstrook, de proforma en de medewerker strook.  Omdat deze stroken nooit een waarde kunnen hebben in de kolom 'periode' is het niet logisch de periode kolom überhaupt te laten zien.
 • De comments voor correcties worden vanaf nu op de strook getoond.
 • Het werkgever template (dat vorige week is gelanceerd) laat de cumulatieve werkgeverskosten zien in de footer.

Nieuwe systeem HR Workflow

De HR-workflows 'Sollicitant' en 'Onboard nieuwe medewerker' van het systeem werkten goed, maar in sommige gevallen misten er stappen als een medewerker middenin een HR Workflow begon. 
Het nieuwe systeem HR Workflow Hire & Onboard combineert de stappen van beide in één.
Later zullen we de HR-workflows verbetere en het mogelijk maken dat ze aan elkaar gekoppeld worden, zodat HR-workflow niet meer gecombineerd hoeft te worden.

Loonaangifte XML-converter nu beschikbaar voor het loonaangifte format 2020

Naar aanleiding van de veranderingen van de loonaangifte per 2020 hebben we de Loonaangifte XML-converter hierop aangepast.

Reden uit dienst toegevoegd aan import/update/export

Omdat de reden uit dienst nu verplicht is, hebben we deze toegevoegd aan de import / update / exporttool.

Update 20-02-2020

Visma.net integratie aanpassing om periode beter te herkennen.

Er zijn bedrijven die gebruikmaken van gebroken boekjaren. We hebben een verbetering toegevoegd zodat de periode van deze bedrijven beter herkend wordt.

Looncodes toegevoegd aan grootboekrekeningschema's

Nieuwe looncodes zijn toegevoegd, om ervoor te zorgen dat er geen verschillenrekening ontstaat hebben wij deze toegevoegd aan het grootboekrekeningschema. Het gaat hierbij om de volgende looncodes:

 • 3075 Transitievergoeding (BT)
 • 3076 Transitievergoeding (handmatig)
 • 8830 Loonheffing transitievergoeding

[Nmbrs App] Melding eerder gebruikt wachtwoord

Een gebruiker krijgt nu de melding wanneer hij/zij een wachtwoord invult dat eerder is gebruikt. 

[Nmbrs App] Pin

De pincode user interface is verbeterd.

Verbeterde snelheid van het verlofoverzicht

 In sommige scenario's kon het enige tijd duren voordat het verlofoverzicht was geladen. Wij hebben een verbetering doorgevoerd waardoor dit weer sneller wordt geladen.

[API] SVW_Update  

Risicogroep en sector zijn niet langer meer verplicht bij het uitvoeren van bovenstaande call in 2020.  

Juiste informatie in de onboarding app

Veel nieuwe gebruikers waren waren in verwarring door de 'koop nu' knop op de startpagina van de onboarding app. Het product was immers al gekocht. Vanaf nu wordt de juiste informatie getoond.

Geen tweede onboarding meer

Gebruikers die de onboarding app hebben doorlopen zien niet nog meer informatie als zij de volgende keer weer inloggen. Vanaf nu worden zij meteen doorgelinkt naar de omgeving. 

Verzonden signalen laat vanaf nu 1 dag zien

Voorheen werden hier de signalen van de afgelopen 7 dagen getoond. Dit kon ervoor zorgen dat het lang duurde voordat alles was geladen. Om de snelheid te verbeteren wordt vanaf nu 1 dag getoond. 

Bevrijdingsdag toegevoegd aan het feestdagenmodel

Doordat het dit jaar een lustrum is hebben wij bevrijdingsdag toegevoegd aan het feestdagenmodel.

Update 27-02-2020

[API]  SVW_Get

Per 2020 zijn de velden Risicogroep en Sector weggehaald uit de SVW-instellingen in het dashlet Loonheffingen op medewerkersniveau. De API gaf 0 terug voor deze velden, maar dit veroorzaakte enige verwarring. Om er zeker van te zijn dat onze integratiepartners weten dat deze velden niet langer van toepassing zijn, zal de API vanaf nu -1 teruggeven voor velden die uit de Nmbrs-interface verwijderd zijn. 

Update 05-03-2020

Vakantiebonnen

Het is vanaf 2020 niet meer mogelijk om de loonheffingsinstellingen voor vakantiebonnen te selecteren.

Auto van de zaak: 11,00% tot €45.000, 25,00% boven €45.000

We hebben een nieuwe bijtellingscategorie toegevoegd. Deze geldt voor volledig elektrische auto's die vanaf 2015 geregistreerd werden.

Update 12-03-2020

[Nmbrs App] Wachtwoordbeleid

Een foutmelding wordt vertoond in de mobiele app bij logins waarbij het huidige wachtwoord niet is ingesteld op basis van ons wachtwoordbeleid met de melding dat er een wachtwoord reset e-mail gestuurd is.

Update 19-03-2020

Kaart icoon medewerker niveau

Op medewerkerniveau was altijd het 'Google maps kaart icoon' zichtbaar voor logins. Dit icoon is vanaf heden gekoppeld aan de rechten personalia. Wanneer een login geen toegang heeft tot het adres van een medewerker, is ook dit icoon niet meer zichtbaar.

Update 02-04-2020

De Corona wizard

Met deze nieuwe feature is het gemakkelijk om het gemiddeld aantal gewerkte uren van oproepkrachten te berekenen. Zie dit artikel voor meer informatie over de NOW doorbetaling!

Anciënniteitsdatum bij transitievergoeding

Voor de berekening van de transitievergoeding werd de in dienst datum van een medewerker gebruikt. Vanaf deze update wordt hiervoor de anciënniteitsdatum gebruikt.

Speciale tekens in bestandsnaam

Speciale tekens werden niet in alle gevallen goed getoond in een bestandsnaam bij het downloaden van salarisdocumenten. Met deze update is dit wel mogelijk.

Verlopen wachtwoord icm Twinfield koppeling

Wanneer het wachtwoord van een Twinfield koppeling verlopen is, werd hiervoor geen duidelijke melding getoond bij het verzenden van de journaalposten. Met deze update wordt dit middels een foutmelding getoond wanneer geprobeerd wordt om de journaalposten te verzenden (mocht de situatie van toepassing zijn). 

Update 09-04-2020

Feature request lijst (Wensenlijst)

Bij Nmbrs® weten we dat jullie, onze klanten, het beste weten wat er verbeterd kan worden aan Nmbrs®. Elke klant, groot of klein kan waardevolle verbeteringen aandragen en daar willen wij optimaal gebruik van maken. De feature requests pagina is daar een goed voorbeeld van. Veel verbeteringen aan ons product komen daar vandaan, zoals te zien in het topic ‘Completed product feedback’.

Daarnaast onderzoeken we ook andere feature requests, in het onderwerp ‘Under consideration’. Iedereen die gestemd heeft op een feature request krijgt gelijk een berichtje als wij daar vragen stellen, onze oplossing valideren en wanneer we een status veranderen. Handig, zo kunnen wij input krijgen van iedereen die geïnteresseerd is in die specifieke feature request en onze oplossing. 

Om het gebruik van de feature requests nog meer te stimuleren hebben we besloten om al bij 20 stemmen, in plaats van 50, van de Product Owners te vragen om een antwoord te formuleren. Ook hebben we richtlijnen opgesteld om bij het delen van een probleem zo veel mogelijk specifieke vragen te beantwoorden. Op deze manier kunnen onze Product Owners ervoor zorgen dat ze direct over de juiste informatie beschikken om een feature request zo goed en duidelijk mogelijk te begrijpen en hier een oplossing voor kunnen bedenken. Voor meer informatie over de betekenis van elke status en over de richtlijnen, kun je hier meer lezen. 
Feature Request pagina: 
https://support.nmbrs.com/hc/en-us/community/topics/

Richtlijnen voor het indienen van een feature request:
https://support.nmbrs.com/hc/en-us/articles/360013088979

Migratie voor Accountant Contactpersonen

Met deze update hebben we alle accountant contactpersonen waar nog geen login voor bestond, een login gegeven. In dit artikel lees je alles over hoe, wat en waarom:
In week 15 (6 t/m 12 april) voeren wij een migratie uit voor Accountants Contactpersonen

[Mobiele App] Gedownloade loonstrook

Bij het downloaden van loonstrook via de mobiele telefoon had deze een andere grootte dan als die via de computer werd gedownload. Beide gedownloade loonstroken hebben vanaf nu hetzelfde formaat.

Update 20-04-2020

Jaar branche: Minimum vakantiegeld naar leeftijdstaffel

We hebben de mogelijkheid toegevoegd om de minimumvakantiebijslag toe te voegen aan de leeftijdsschaal voor jaar branches. Dit is nodig voor sommige branches in de gezondheidszorg en metaal.

Medewerker onzichtbaar

Het kon voorkomen dat na het aanpassen van bepaalde informatie bij een medewerker, de betreffende medewerker niet meer zichtbaar was in de applicatie. Wij hebben hier een verbetering in doorgevoerd zodat dit niet meer voor kan komen.

Login van de legal owner deactiveren

Voorheen was het mogelijk om de login van de legal owner te deactiveren. Vanaf heden is het niet meer mogelijk om deze login te deactiveren.

Update 23-04-2020

Nieuwe SIVI standaard voor Zorg van de Zaak

Met deze update zijn we een nieuwere SIVI standaard gaan gebruiken om verzuimberichten te delen met Zorg van de Zaak.

Afgelopen week hebben we al voor alle bestaande Zorg van de Zaak integraties (ArboVitale en MaetisArdyn) het Aansluitnummer toegevoegd. Dit is een extra optie, toegekend door de Zorg van de Zaak waarmee er wordt gezorgd dat er op twee nummers (Aansluitnummer en Code Werkgever) gevalideerd moet worden voordat de verzuimberichten in behandeling worden genomen. Daarnaast versturen we een andere unieke code om werknemers te identificeren in plaats van het BSN.

In samenspraak met Zorg van de Zaak worden in de nieuwe standaard geen nieuwe medewerkers meer aangemeld bij de Zorg van de Zaak voordat deze ziek gemeld zijn (positieve medewerker registratie). Dit is een aanpassing ten opzichte van de eerdere werking en is gedaan in het kader van de AVG. 

Elk bericht dat vanaf nu vanuit Nmbrs® naar Zorg van de Zaak verstuurd wordt, zal dus gelinkt moeten zijn aan een actief verzuimdossier (een verzuimbericht volgens de SIVI-standaard). Dit betekent dat er geen werknemer berichten meer gestuurd zullen worden.

Nieuwe SIVI standaard voor portal gebruikers en e-mail gebruikers

De komende periode willen we ook de portalgebruikers en e-mailgebruikers converteren naar de nieuwe SIVI-standaard. Om dit te laten werken, moet de klant het affiliate-nummer invullen dat door de arbodienst wordt gegeven. 

Ook voor portal- en e-mailgebruikers geldt dat elk bericht dat dan vanuit Nmbrs® naar de integratiepartner verstuurd zal worden gelinkt zal moeten zijn aan een actief verzuimdossier (een verzuimbericht volgens de SIVI-standaard). Dit betekent dat er vanaf dat moment geen werknemer berichten meer gestuurd zullen worden.

Debiteur tag toegevoegd als filter binnen het dashlet mutatieformulieren goedkeuren

Om het zoeken te vergemakkelijken, is het vanaf nu mogelijk om ingediende mutatieformulieren te filteren op een debiteuren tag. Dit zal zichtbaar zijn bij de mutatieformulieren op het hoogste niveau.

Meerdere brancheregels met dezelfde basis

Als een branche ingesteld is op basis van 'SV loon na de branche minus de eigen grondslag', en de brancheregelingen verschillende looncodes toegevoegd hebben in de eigen grondslag, dan werd de grondslag van alle brancheregelingen onterecht berekent op basis van de grondslag van de eerste brancheregeling. Met deze update is dit probleem opgelost en zal iedere brancheregeling grondslag individueel berekend worden.

Sectorpremies op bedrijfsniveau

Doordat we de sectorpremies niet gebruiken hebben wij er voor gekozen om deze niet meer te tonen in de SVW tabel op bedrijfsniveau. 

Update 14-05-2020

Herberekening journaalposten - extra check toegevoegd looncode in gebruik huidig jaar

Met deze update is er een verbetering doorgevoerd in de grootboekschema's, waarbij journaalposten enkel als inconsistent worden gemarkeerd, wanneer de betreffende looncode in dat jaar in gebruik is. Wanneer er een wijziging wordt gedaan in een grootboekschema voor een looncode welke nog niet gebruikt is in het huidige jaar, zullen de journaalposten niet worden gemarkeerd als inconsistent. Deze verbetering voorkomt tevens onnodige herberekeningen, wat een positief effect zal hebben op de totale performance.

ESS HR Workflows verbetering

Als een medewerker een HR Workflow start via de ESS, dan was het niet mogelijk om de status van deze HR Workflow terug te zien. Met deze update is het mogelijk voor een medewerker om de status van de HR Workflow dat hij/zij gestart heeft terug te zien. Het is voor deze medewerker niet mogelijk om de inhoud van een HR Workflow in te zien die door iemand anders is gestart.

Update 28-05-2020

Master grootboekrekeningschema (tab Looncodes)

Zoals eerder aangekondigd hebben we een verbetering aangebracht op tab Looncodes van het Master Grootboekrekeningschema. Deze verbetering maakt het mogelijk om te filteren op looncodes, om deze vervolgens te koppelen of aan te passen. Daarnaast maakt het filter het eenvoudiger om na te gaan welke looncodes niet gekoppeld zijn, in geval van het ontstaan van een verschillenrekening. Daarnaast is het nu mogelijk om per grootboekrekening te filteren.

Tokens Salarisschaal en Salaristrede aangepast

De tokens voor de salarisschaal en salaristrede omvatten voorheen ook de omschrijving. Vaak kwam deze omschrijving overeen met de salarisschaal/-trede met als gevolg dat dit in een gegenereerd document als dubbele informatie werd weergegeven. Met deze update is dit gesplitst.

Let op: de tokens dienen te worden vervangen in het template, de oude tokens werken niet meer. De opties zijn vanaf heden: 

[Salarisschaal code] [Salarisschaal omschrijving] [Salaristrede code] [Salaristrede omschrijving].

Proforma: selecteren periode

Vanaf nu kun je, tijdens het aanmaken van een proforma voor een medewerker of sollicitant, de periode selecteren waarvoor je deze proforma wilt maken. 
Daarnaast is het nu alleen nog mogelijk om een medewerkers-proforma met de instellingen van de 'echte' medewerker of een default medewerker te creëren.

Looncode 3304: aantal kilometers (input 5150 en 5161)

We hebben het mogelijk gemaakt om via looncode 3304 een hoeveelheid kilometers toe te voegen, als output voor:

 • 5150 Aantal Kilometer a 0,19 (onbelast)
 • 5161 Aantal Kilometer a 0.11 (N/B

Runmelding voor foutmelding bij reservering gebaseerd op referentieperiode

Indien een bedrijf een reservering heeft die gebaseerd is op een referentieperiode, maar voor geen enkele periode in het reserveringsjaar een run heeft, dan kan de reservering niet worden berekend in de periode van uitbetaling van de reservering. Mogelijk zou dit onopgemerkt blijven, maar de run zou in dat geval een foutmelding geven: 'Geen bedrijfsrooster'.

Voor deze situatie hebben we een runmelding toegevoegd:
"Reservering kan niet berekend worden, omdat niet alle periodes van de reservering een run hebben."

Startleeftijd uit LIV-overzicht

We hebben de startleeftijd ('ouder dan 21 aan het begin van het jaar') uit het overzicht Lage-inkomensvoordeel (LIV) verwijderd.

Historie voor uren

Aan het dashlet 'Extra uren en dagen' is de historie voor de vaste en variabele uren toegevoegd.

Update 04-06-2020

Berekening transitievergoeding

Indien je Nmbrs de hoogte van de transitievergoeding laat berekenen, dan toont een handige 'tooltip' vanaf nu hoe dat bedrag tot stand komt.

Intrekking voor transitiemedewerker

Het is vanaf nu mogelijk om een intrekking voor een transitiemedewerker toe te voegen.

Historieknop brancheregelingen

Als je in dashlet Branches geen brancheregeling geselecteerd had en toch op de knop Historie klikte, dan verscheen een vreemde foutmelding. Dit is niet meer het geval.

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk