2020 product updates

Update 02-01-2020

Nieuwe API calls omtrent SVW toegevoegd

De volgende API calls (API v3) zijn vanaf nu beschikbaar / aangepast:

 • SVW_Get
 • SVW_GetCurrent
 • SVW_GetList
 • SVW_Update
 • SVW_UpdateCurrent
 • SVW_GetAll_AllEmployeesByCompany

Unknown error bij koppelen bedrijven Visma.net

Als je een bedrijf aan Visma.net probeert te koppelen krijg je vanaf nu een waarschuwingsbericht als de Visma.net licentie niet actief / geaccordeerd is. 

WW premie correct berekend voor jongere medewerkers

Als een medewerker 21 jaar of jonger is en 52 uur of minder per maand werkt (48 uur voor 4 weken bedrijven) wordt de lage WW premie toegepast. Voor meer informatie zie dit artikel

Aanpassing contract type bij medewerker contract

Het veld 'contract type' bij medewerkers contract is enkele weken geleden al verwijderd. Dit veld wordt niet gebruikt voor payroll instellingen en/ of berekeningen en leidde alleen maar tot verwarring. 

Update 09-01-2020

Nieuwe API call [v3] EndServiceReason_GetList

Deze nieuwe call is gemaakt om ID's op te halen van alle redenen voor het beëindigen van het dienstverband. De opgehaalde ID's van deze call dienen gebruikt te worden bij het uitvoeren van de call Service_StopCurrent.

Service API calls aangepast

In verband met de WAB 2020 veranderingen, zijn de API calls v3 aangepast om de reden beëindiging dienstverband te kunnen verwerken. De volgende aanpassingen zijn gedaan aan de volgende API calls:

 • Service_StopCurrent [v2 en v3]
  • nieuwe veld EndServiceReason toegevoegd
 • Service_GetList [v3]
  • nieuwe veld EndServiceReason toegevoegd
  • het veld Ancienniteitsdatum heet vanaf nu SeniorityDate

Update 30-01-2020

Nieuwe API call EmployeeType_GetList

Middels deze nieuwe call wordt een lijst van mogelijke medewerker types opgehaald. Deze call is beschikbaar in de Nmbrs API v3.

Loonstroken per run aangepast naar weergave op één loonstrook

De loonstroken per run in de overzichten op medewerkerniveau geven een overzicht van één periode in een bepaalde run. Bij een correctie run voor meerdere periodes, leidt dit tot meerdere losse loonstroken voor al deze periodes. Met deze update wordt er per run één loonstrook met de gegeven van meerdere periodes weergegeven. 

Sector keuze op medewerkerniveau verwijderd

De sector welke op bedrijfsniveau wordt geselecteerd, is altijd van toepassing op medewerkerniveau. Om deze reden is het dropdown menu in de medewerker SVW instellingen 'sector' niet meer zichtbaar.

Error 'ComputeExtraValues' bij medewerker zonder contract

De melding 'ComputeExtraValues' werd getoond voor medewerkers zonder een actief contract bij het maken van een salarisrun (of interactieve loonstrook). Deze melding wordt niet meer getoond.

Medewerker types in List_GetByCompany and List_GetByDebtor

In de V3 API calls List_GetByCompany and List_GetByDebtor is het vanaf nu mogelijk om te filteren op medewerker types.

Gewijzigde nummers voor salaristabellen 316 en 317 | Levensmiddelenbedrijf

Op 17-01-2020 hebben wij een nieuwe tabel voor het Levensmiddelenbedrijf toegevoegd, zie dit nieuwsbericht voor meer informatie hierover. Het blijkt echter dat het nummer van de nieuwe tabel (317) in sommige gevallen conflicteert met dat van een per 31-12-2018 gearchiveerde tabel voor de Gehandicaptenzorg (eveneens 317). Daarom hebben we de nummers van de tabellen voor het Levensmiddelenbedrijf als volgt aangepast:

 • 316 blijft 316 (dit is de AVV-versie)
 • 317 is nu 99316 (dit is de nieuwe, niet-AVV-versie)

Deze wijziging heeft geen invloed op de medewerkers bij wie deze tabellen momenteel gekoppeld zijn. Mogelijk blijft in het dashlet salaris het oude nummer zichtbaar, maar via de knop 'Bewerken' wordt wel het nieuwe nummer getoond.

Update 06-02-2020

Loonstrook met werkgeverskosten

We hebben een nieuwe loonstrook-sjabloon "Werkgeverslasten" toegevoegd. Dit is dezelfde sjabloon als de "Loonstroken Werkgever".
Let op: in de volgende update voegen we de cumulatieve werkgeverskosten toe aan de voettekst.

Pensioenexport UPA Centric

Deze nieuwe pensioenexport is beschikbaar, u hebt deze export vanaf 2020 nodig voor de onderstaande vestigingen:

 • Reisbranche
 • Meubelindustrie
 • Houthandel
 • Betonproductenindustrie

Pensioenexport UPA TKP

Deze nieuwe pensioenexport is beschikbaar, u hebt deze export vanaf 2020 nodig voor de onderstaande vestigingen:

 • Detailhandel
 • Zoetwaren
 • Beveiliging

Pensioenexport AZL, AZL Amsterdam, N-N & AGH

Deze pensioenexporten zijn nu beschikbaar voor 2020.

Rapportgegevens vernieuwen (cache legen)

Voorheen moest 60 minuten worden gewacht voordat de rapportgegevens werden vernieuwd. We laten nu zien wanneer de gegevens van het rapport zijn gegenereerd en we bieden de mogelijkheid om de vorige resultaten (cache) te wissen, zodat de inhoud opnieuw kan worden berekend zonder 60 minuten te hoeven wachten.

E-mailadres wordt automatisch zakelijk

Bij het aanmaken van een nieuwe medewerker / sollicitant via 'Medewerkerslijst' werd het e-mailadres automatisch opgeslagen in het veld 'Zakelijk'. Vanaf nu worden deze automatisch als privé e-mailadres opgeslagen.

Aard arbeidsverhouding 81

We hebben de aard arbeidsverhouding "81 Overige fictieve dienstbetrekkingen" toegevoegd en in 2020 kunt u alleen de aard arbeidsverhouding selecteren die door de belastingdienst zijn toegestaan.

Update 13-02-2020

Nieuwe transitievergoeding

Vanaf nu is het mogelijk om Nmbrs de hoogte van de vergoeding te laten berekenen én de uitbetaling te doen op één en dezelfde loonstrook.

Zie voor meer informatie het artikel over Transitievergoeding vanaf 2020.

Medewerker loonstrook

Er zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd aan de loonstrook van de medewerker.

 • Eerder werden de looncodes verborgen op de loonstrook voor de medewerker als deze geopend werd in de pop-up. Vanaf nu zijn de looncodes ook verborgen op de PDF.
 • De kolom 'periode' komt niet meer terug op periode loonstroken. Periode stroken zijn de interactieve loonstrook, de proforma en de medewerker strook.  Omdat deze stroken nooit een waarde kunnen hebben in de kolom 'periode' is het niet logisch de periode kolom überhaupt te laten zien.
 • De comments voor correcties worden vanaf nu op de strook getoond.
 • Het werkgever template (dat vorige week is gelanceerd) laat de cumulatieve werkgeverskosten zien in de footer.

Nieuwe systeem HR Workflow

De HR-workflows 'Sollicitant' en 'Onboard nieuwe medewerker' van het systeem werkten goed, maar in sommige gevallen misten er stappen als een medewerker middenin een HR Workflow begon. 
Het nieuwe systeem HR Workflow Hire & Onboard combineert de stappen van beide in één.
Later zullen we de HR-workflows verbetere en het mogelijk maken dat ze aan elkaar gekoppeld worden, zodat HR-workflow niet meer gecombineerd hoeft te worden.

Loonaangifte XML-converter nu beschikbaar voor het loonaangifte format 2020

Naar aanleiding van de veranderingen van de loonaangifte per 2020 hebben we de Loonaangifte XML-converter hierop aangepast.

Reden uit dienst toegevoegd aan import/update/export

Omdat de reden uit dienst nu verplicht is, hebben we deze toegevoegd aan de import / update / exporttool.

Update 20-02-2020

Visma.net integratie aanpassing om periode beter te herkennen.

Er zijn bedrijven die gebruikmaken van gebroken boekjaren. We hebben een verbetering toegevoegd zodat de periode van deze bedrijven beter herkend wordt.

Looncodes toegevoegd aan grootboekrekeningschema's

Nieuwe looncodes zijn toegevoegd, om ervoor te zorgen dat er geen verschillenrekening ontstaat hebben wij deze toegevoegd aan het grootboekrekeningschema. Het gaat hierbij om de volgende looncodes:

 • 3075 Transitievergoeding (BT)
 • 3076 Transitievergoeding (handmatig)
 • 8830 Loonheffing transitievergoeding

[Nmbrs App] Melding eerder gebruikt wachtwoord

Een gebruiker krijgt nu de melding wanneer hij/zij een wachtwoord invult dat eerder is gebruikt. 

[Nmbrs App] Pin

De pincode user interface is verbeterd.

Verbeterde snelheid van het verlofoverzicht

 In sommige scenario's kon het enige tijd duren voordat het verlofoverzicht was geladen. Wij hebben een verbetering doorgevoerd waardoor dit weer sneller wordt geladen.

[API] SVW_Update  

Risicogroep en sector zijn niet langer meer verplicht bij het uitvoeren van bovenstaande call in 2020.  

Juiste informatie in de onboarding app

Veel nieuwe gebruikers waren waren in verwarring door de 'koop nu' knop op de startpagina van de onboarding app. Het product was immers al gekocht. Vanaf nu wordt de juiste informatie getoond.

Geen tweede onboarding meer

Gebruikers die de onboarding app hebben doorlopen zien niet nog meer informatie als zij de volgende keer weer inloggen. Vanaf nu worden zij meteen doorgelinkt naar de omgeving. 

Verzonden signalen laat vanaf nu 1 dag zien

Voorheen werden hier de signalen van de afgelopen 7 dagen getoond. Dit kon ervoor zorgen dat het lang duurde voordat alles was geladen. Om de snelheid te verbeteren wordt vanaf nu 1 dag getoond. 

Bevrijdingsdag toegevoegd aan het feestdagenmodel

Doordat het dit jaar een lustrum is hebben wij bevrijdingsdag toegevoegd aan het feestdagenmodel.

Update 27-02-2020

[API]  SVW_Get

Per 2020 zijn de velden Risicogroep en Sector weggehaald uit de SVW-instellingen in het dashlet Loonheffingen op medewerkersniveau. De API gaf 0 terug voor deze velden, maar dit veroorzaakte enige verwarring. Om er zeker van te zijn dat onze integratiepartners weten dat deze velden niet langer van toepassing zijn, zal de API vanaf nu -1 teruggeven voor velden die uit de Nmbrs-interface verwijderd zijn. 

Update 05-03-2020

Vakantiebonnen

Het is vanaf 2020 niet meer mogelijk om de loonheffingsinstellingen voor vakantiebonnen te selecteren.

Auto van de zaak: 11,00% tot €45.000, 25,00% boven €45.000

We hebben een nieuwe bijtellingscategorie toegevoegd. Deze geldt voor volledig elektrische auto's die vanaf 2015 geregistreerd werden.

Update 12-03-2020

[Nmbrs App] Wachtwoordbeleid

Een foutmelding wordt vertoond in de mobiele app bij logins waarbij het huidige wachtwoord niet is ingesteld op basis van ons wachtwoordbeleid met de melding dat er een wachtwoord reset e-mail gestuurd is.

Update 19-03-2020

Kaart icoon medewerker niveau

Op medewerkerniveau was altijd het 'Google maps kaart icoon' zichtbaar voor logins. Dit icoon is vanaf heden gekoppeld aan de rechten personalia. Wanneer een login geen toegang heeft tot het adres van een medewerker, is ook dit icoon niet meer zichtbaar.

Update 02-04-2020

De Corona wizard

Met deze nieuwe feature is het gemakkelijk om het gemiddeld aantal gewerkte uren van oproepkrachten te berekenen. Zie dit artikel voor meer informatie over de NOW doorbetaling!

Anciënniteitsdatum bij transitievergoeding

Voor de berekening van de transitievergoeding werd de in dienst datum van een medewerker gebruikt. Vanaf deze update wordt hiervoor de anciënniteitsdatum gebruikt.

Speciale tekens in bestandsnaam

Speciale tekens werden niet in alle gevallen goed getoond in een bestandsnaam bij het downloaden van salarisdocumenten. Met deze update is dit wel mogelijk.

Verlopen wachtwoord icm Twinfield koppeling

Wanneer het wachtwoord van een Twinfield koppeling verlopen is, werd hiervoor geen duidelijke melding getoond bij het verzenden van de journaalposten. Met deze update wordt dit middels een foutmelding getoond wanneer geprobeerd wordt om de journaalposten te verzenden (mocht de situatie van toepassing zijn). 

Update 09-04-2020

Feature request lijst (Wensenlijst)

Bij Visma Nmbrs weten we dat jullie, onze klanten, het beste weten wat er verbeterd kan worden aan Nmbrs. Elke klant, groot of klein kan waardevolle verbeteringen aandragen en daar willen wij optimaal gebruik van maken. De feature requests pagina is daar een goed voorbeeld van. Veel verbeteringen aan ons product komen daar vandaan, zoals te zien in het topic ‘Completed product feedback’.

Daarnaast onderzoeken we ook andere feature requests, in het onderwerp ‘Under consideration’. Iedereen die gestemd heeft op een feature request krijgt gelijk een berichtje als wij daar vragen stellen, onze oplossing valideren en wanneer we een status veranderen. Handig, zo kunnen wij input krijgen van iedereen die geïnteresseerd is in die specifieke feature request en onze oplossing. 

Om het gebruik van de feature requests nog meer te stimuleren hebben we besloten om al bij 20 stemmen, in plaats van 50, van de Product Owners te vragen om een antwoord te formuleren. Ook hebben we richtlijnen opgesteld om bij het delen van een probleem zo veel mogelijk specifieke vragen te beantwoorden. Op deze manier kunnen onze Product Owners ervoor zorgen dat ze direct over de juiste informatie beschikken om een feature request zo goed en duidelijk mogelijk te begrijpen en hier een oplossing voor kunnen bedenken. Voor meer informatie over de betekenis van elke status en over de richtlijnen, kun je hier meer lezen. 
Feature Request pagina: 
https://support.nmbrs.com/hc/en-us/community/topics/

Richtlijnen voor het indienen van een feature request:
https://support.nmbrs.com/hc/en-us/articles/360013088979

Migratie voor Accountant Contactpersonen

Met deze update hebben we alle accountant contactpersonen waar nog geen login voor bestond, een login gegeven. In dit artikel lees je alles over hoe, wat en waarom:
In week 15 (6 t/m 12 april) voeren wij een migratie uit voor Accountants Contactpersonen

[Mobiele App] Gedownloade loonstrook

Bij het downloaden van loonstrook via de mobiele telefoon had deze een andere grootte dan als die via de computer werd gedownload. Beide gedownloade loonstroken hebben vanaf nu hetzelfde formaat.

Update 20-04-2020

Jaar branche: Minimum vakantiegeld naar leeftijdstaffel

We hebben de mogelijkheid toegevoegd om de minimumvakantiebijslag toe te voegen aan de leeftijdsschaal voor jaar branches. Dit is nodig voor sommige branches in de gezondheidszorg en metaal.

Medewerker onzichtbaar

Het kon voorkomen dat na het aanpassen van bepaalde informatie bij een medewerker, de betreffende medewerker niet meer zichtbaar was in de applicatie. Wij hebben hier een verbetering in doorgevoerd zodat dit niet meer voor kan komen.

Login van de legal owner deactiveren

Voorheen was het mogelijk om de login van de legal owner te deactiveren. Vanaf heden is het niet meer mogelijk om deze login te deactiveren.

Update 23-04-2020

Nieuwe SIVI standaard voor Zorg van de Zaak

Met deze update zijn we een nieuwere SIVI standaard gaan gebruiken om verzuimberichten te delen met Zorg van de Zaak.

Afgelopen week hebben we al voor alle bestaande Zorg van de Zaak integraties (ArboVitale en MaetisArdyn) het Aansluitnummer toegevoegd. Dit is een extra optie, toegekend door de Zorg van de Zaak waarmee er wordt gezorgd dat er op twee nummers (Aansluitnummer en Code Werkgever) gevalideerd moet worden voordat de verzuimberichten in behandeling worden genomen. Daarnaast versturen we een andere unieke code om werknemers te identificeren in plaats van het BSN.

In samenspraak met Zorg van de Zaak worden in de nieuwe standaard geen nieuwe medewerkers meer aangemeld bij de Zorg van de Zaak voordat deze ziek gemeld zijn (positieve medewerker registratie). Dit is een aanpassing ten opzichte van de eerdere werking en is gedaan in het kader van de AVG. 

Elk bericht dat vanaf nu vanuit Nmbrs naar Zorg van de Zaak verstuurd wordt, zal dus gelinkt moeten zijn aan een actief verzuimdossier (een verzuimbericht volgens de SIVI-standaard). Dit betekent dat er geen werknemer berichten meer gestuurd zullen worden.

Nieuwe SIVI standaard voor portal gebruikers en e-mail gebruikers

De komende periode willen we ook de portalgebruikers en e-mailgebruikers converteren naar de nieuwe SIVI-standaard. Om dit te laten werken, moet de klant het affiliate-nummer invullen dat door de arbodienst wordt gegeven. 

Ook voor portal- en e-mailgebruikers geldt dat elk bericht dat dan vanuit Nmbrs naar de integratiepartner verstuurd zal worden gelinkt zal moeten zijn aan een actief verzuimdossier (een verzuimbericht volgens de SIVI-standaard). Dit betekent dat er vanaf dat moment geen werknemer berichten meer gestuurd zullen worden.

Debiteur tag toegevoegd als filter binnen het dashlet mutatieformulieren goedkeuren

Om het zoeken te vergemakkelijken, is het vanaf nu mogelijk om ingediende mutatieformulieren te filteren op een debiteuren tag. Dit zal zichtbaar zijn bij de mutatieformulieren op het hoogste niveau.

Meerdere brancheregels met dezelfde basis

Als een branche ingesteld is op basis van 'SV loon na de branche minus de eigen grondslag', en de brancheregelingen verschillende looncodes toegevoegd hebben in de eigen grondslag, dan werd de grondslag van alle brancheregelingen onterecht berekent op basis van de grondslag van de eerste brancheregeling. Met deze update is dit probleem opgelost en zal iedere brancheregeling grondslag individueel berekend worden.

Sectorpremies op bedrijfsniveau

Doordat we de sectorpremies niet gebruiken hebben wij er voor gekozen om deze niet meer te tonen in de SVW tabel op bedrijfsniveau. 

Update 14-05-2020

Herberekening journaalposten - extra check toegevoegd looncode in gebruik huidig jaar

Met deze update is er een verbetering doorgevoerd in de grootboekschema's, waarbij journaalposten enkel als inconsistent worden gemarkeerd, wanneer de betreffende looncode in dat jaar in gebruik is. Wanneer er een wijziging wordt gedaan in een grootboekschema voor een looncode welke nog niet gebruikt is in het huidige jaar, zullen de journaalposten niet worden gemarkeerd als inconsistent. Deze verbetering voorkomt tevens onnodige herberekeningen, wat een positief effect zal hebben op de totale performance.

ESS HR Workflows verbetering

Als een medewerker een HR Workflow start via de ESS, dan was het niet mogelijk om de status van deze HR Workflow terug te zien. Met deze update is het mogelijk voor een medewerker om de status van de HR Workflow dat hij/zij gestart heeft terug te zien. Het is voor deze medewerker niet mogelijk om de inhoud van een HR Workflow in te zien die door iemand anders is gestart.

Update 28-05-2020

Master grootboekrekeningschema (tab Looncodes)

Zoals eerder aangekondigd hebben we een verbetering aangebracht op tab Looncodes van het Master Grootboekrekeningschema. Deze verbetering maakt het mogelijk om te filteren op looncodes, om deze vervolgens te koppelen of aan te passen. Daarnaast maakt het filter het eenvoudiger om na te gaan welke looncodes niet gekoppeld zijn, in geval van het ontstaan van een verschillenrekening. Daarnaast is het nu mogelijk om per grootboekrekening te filteren.

Tokens Salarisschaal en Salaristrede aangepast

De tokens voor de salarisschaal en salaristrede omvatten voorheen ook de omschrijving. Vaak kwam deze omschrijving overeen met de salarisschaal/-trede met als gevolg dat dit in een gegenereerd document als dubbele informatie werd weergegeven. Met deze update is dit gesplitst.

Let op: de tokens dienen te worden vervangen in het template, de oude tokens werken niet meer. De opties zijn vanaf heden: 

[Salarisschaal code] [Salarisschaal omschrijving] [Salaristrede code] [Salaristrede omschrijving].

Proforma: selecteren periode

Vanaf nu kun je, tijdens het aanmaken van een proforma voor een medewerker of sollicitant, de periode selecteren waarvoor je deze proforma wilt maken. 
Daarnaast is het nu alleen nog mogelijk om een medewerkers-proforma met de instellingen van de 'echte' medewerker of een default medewerker te creëren.

Looncode 3304: aantal kilometers (input 5150 en 5161)

We hebben het mogelijk gemaakt om via looncode 3304 een hoeveelheid kilometers toe te voegen, als output voor:

 • 5150 Aantal Kilometer a 0,19 (onbelast)
 • 5161 Aantal Kilometer a 0.11 (N/B

Runmelding voor foutmelding bij reservering gebaseerd op referentieperiode

Indien een bedrijf een reservering heeft die gebaseerd is op een referentieperiode, maar voor geen enkele periode in het reserveringsjaar een run heeft, dan kan de reservering niet worden berekend in de periode van uitbetaling van de reservering. Mogelijk zou dit onopgemerkt blijven, maar de run zou in dat geval een foutmelding geven: 'Geen bedrijfsrooster'.

Voor deze situatie hebben we een runmelding toegevoegd:
"Reservering kan niet berekend worden, omdat niet alle periodes van de reservering een run hebben."

Startleeftijd uit LIV-overzicht

We hebben de startleeftijd ('ouder dan 21 aan het begin van het jaar') uit het overzicht Lage-inkomensvoordeel (LIV) verwijderd.

Historie voor uren

Aan het dashlet 'Extra uren en dagen' is de historie voor de vaste en variabele uren toegevoegd.

Update 04-06-2020

Berekening transitievergoeding

Indien je Nmbrs de hoogte van de transitievergoeding laat berekenen, dan toont een handige 'tooltip' vanaf nu hoe dat bedrag tot stand komt.

Intrekking voor transitiemedewerker

Het is vanaf nu mogelijk om een intrekking voor een transitiemedewerker toe te voegen.

Historieknop brancheregelingen

Als je in dashlet Branches geen brancheregeling geselecteerd had en toch op de knop Historie klikte, dan verscheen een vreemde foutmelding. Dit is niet meer het geval.

Update 18-06-2020

Notificaties / Meldingen

Met deze update gaat het zogeheten 'Notifications Framework' live. Aan het menu aan de rechterzijde is een notificatiebel toegevoegd, die in eerste instantie actief is voor runs op de achtergrond. Dit houdt in dat, als gekozen wordt voor 'Op de achtergrond runnen', een melding zal worden getoond nadat de run is afgerond. Dat ziet er zo uit:

Run_afgerond2.jpg Run_afgerond3.jpg

 

Tooltip voor de transitievergoeding

Indien je de uitdienstwizard gebruikt en Nmbrs de waarde voor de transitievergoeding laat berekenen tonen we vanaf nu een tooltip om te laten zien hoe we tot die waarde komen.

CAO's toegevoegd aan berekening KPU

We hebben 2 CAO's toegevoegd aan de berekening van de Kosten Per Uur (KPU):

 • Slijterijen Detailhandel
 • Drogist Detailhandel

BSN uit salarisdocumenten 

We hebben de kolom voor het BSN weggehaald uit de salarisdocumenten Branche Overzicht (cumulatief) en Verzamelloonstaat (cumulatief).

Runcontrole voor ontbrekende SVW-instellingen

Het is mogelijk dat je, tijdens het aanmaken van een nieuw bedrijf en nieuwe medewerkers, vergeet om de SVW-tabel op bedrijfsniveau toe te voegen. We laten dan vanaf nu de volgende melding zien:

NL: Er is geen SVW tabel geselecteerd voor dit bedrijf op bedrijfsniveau.
EN: There is no SVW table selected for this company on company level.

[Performance] Debiteur grootboekrekeningschema (tab Looncodes)

We hebben een verbetering aangebracht op tab Looncodes van het grootboekrekeningschema op debiteurniveau, zoals al eerder gedaan was voor tab Looncodes van het Master Grootboekrekeningschema. Deze verbetering maakt het mogelijk om te filteren op looncodes, om deze vervolgens te koppelen of aan te passen. Daarnaast maakt het filter het eenvoudiger om na te gaan welke looncodes niet gekoppeld zijn, in geval van het ontstaan van een verschillenrekening. Daarnaast is het nu mogelijk om per grootboekrekening te filteren.

Unit 4: 'Broken rule'-foutmeldingen

Voorheen werd in Nmbrs slechts 1 'Broken rule'-foutmelding getoond, ook als er meer vanuit Unit4 terugkwamen. Vanaf nu worden alle 'Broken rule'-foutmeldingen getoond in het Error-veld.

Gebruiksvriendelijkere validatie inventarisatiepagina Onboarding App

Wanneer gebruikers op de knop ‘Doorgaan’ op de persoonlijke inventarisatiepagina klikten terwijl meerdere velden niet ingevuld waren, dan kregen alle velden een rode validatierand. Deze rode randen  verdwenen pas nadat alle velden waren ingevuld en de gebruiker opnieuw op 'Doorgaan' had geklikt. Om dit gebruiksvriendelijker te maken wordt dit nu direct per veld aangepast.

Wettelijk verlof: verversen pagina niet meer nodig

Bij een wijziging in het wettelijk verlof voor een medewerker moest je de pagina verversen om deze wijziging te zien. Dit is niet meer nodig.

Foutmeldingen bij rapporten / overzichten

Voorheen werd, als in sommige rapporten / overzichten een fout optrad, een popup met "Unknown error" zichtbaar. Vanaf nu zal een meer informatieve melding worden getoond.

Update 25-06-2020

Aanpassing API-integratie m.b.t. kostenplaatsen (Unit4)

Het was niet mogelijk om in Unit4 grootboekrekeningen te boeken die deels wel en deels geen kostenplaatsen hadden, aangezien ze in Nmbrs óf alle met óf alle zonder moeten zijn.
We hebben het verzenden van de journaalposten daarom aangepast: via de Unit4 API-call wordt gecontroleerd of bij een grootboekrekening het gebruik van kostenplaatsen en kostendragers wel of niet verplicht is. Dus vanaf nu is het mogelijk om journaalposten met of zonder kostenplaatsen te boeken, op basis van de instellingen in Unit4.

Nmbrs App: tekst knop Jaaropgave

De tekst op de knop voor de Jaaropgave is aangepast, zodat nu duidelijk is wat voor knop het betreft.

Notificaties / Meldingen: menu rechts toont ongelezen meldingen

Voorheen werden ongelezen meldingen alleen getoond als het menu aan de rechterkant dichtgeklapt was. Nu wordt het aantal ongelezen meldingen ook getoond als het rechtermenu opengeklapt is en niet op tab Notificaties staat. 

Update 02-07-2020

HR workflow linken

Het is vanaf nu mogelijk om vanuit een HR workflow een nieuwe HR workflow te starten door deze aan elkaar te linken. Per HR workflow kan je één stap toevoegen waaruit maximaal 4 nieuwe HR workflows kunnen worden gestart. Deze stap kan bijvoorbeeld aan het begin of aan het einde toegevoegd worden. In deze stap kan je kiezen voor een keuzemoment door te kiezen voor "Of". Wanneer je een nieuwe workflow wilt starten kan je kiezen voor "En". Zie het volgende artikel: HR-workflow-inrichten-in-6-stappen-voor-Business-omgevingen

Aanvullende geboorte verlof

Voor de nieuwe aanvullende geboorte verlof, hebben wij een nieuwe uren- en looncode toegevoegd: 

3067 | Aanvullend geboorteverlof 70% (verlaagd salaris)

1067 | Aanvullend geboorteverlof 70% 

Let op: Op dit moment zijn deze codes nog niet gekoppeld aan de branches. Wij zullen dit komende week bekijken. Mocht je in het bezit zijn van documentatie hierover dan kan je dit altijd toesturen. 

Update 16-07-2020

API: validatie voor landspecifieke calls

Het is niet altijd duidelijk welke API calls voor welk land beschikbaar zijn. Om dit meer inzichtelijk te maken hebben we een nieuwe validatie gecreëerd, die indien van toepassing de volgende melding teruggeeft: 

3001: This call is not available in your country

Bijvoorbeeld: de call voor tijdregistratie is momenteel alleen beschikbaar voor Zweden, dus wanneer je als Nederlandse klant deze request probeert te doen krijg je bovenstaande melding te zien.

API: [v2.1][v3] Service_StopCurrent

Bij sommige loonheffingsinstellingen is het noodzakelijk om een reden einde dienstverband te specificeren als de betreffende medewerker uit dienst gaat. We hebben daarom voor deze API call de validatie verbeterd, omdat de reden einde dienstverband in sommige gevallen optioneel en in andere gevallen verplicht is. Indien van toepassing geeft de validatie de volgende foutmelding terug: 

2024: Invalid End Service Reason Id

HR workflow: pop-up voor beslissingstaken

Onze verbetering in de HR workflows (het aan elkaar koppelen van HR workflows met beslissingstaken) is nu nog verder verbeterd. Als een gebruiker een beslissing dient te nemen in een HR workflow, dan laat de pop-up nu ook dit soort taken zien, net als in het uitklapmenu aan de rechterzijde.

HR workflow: alle pop-ups voor taken

De pop-ups voor de taken waren toe aan een nieuw design, dus ze zien er nu wat eigentijdser uit. Tevens hebben we de volgorde van sommige velden aangepast. 

Update 23-07-2020

Geen BSN nodig om loonaangifte te creëren

Vanwege Corona-maatregelen is het mogelijk om een werknemer naar de Belastingdienst te sturen zonder BSN en zonder speciale tabel 940. De runcontrole is nog steeds ingeschakeld, maar je krijgt geen foutmelding wanneer je een loonaangifte maakt en/of verstuurt.

Kopiëren medewerker: volgnummer IKV met 1 opgehoogd

Bij het kopiëren van een werknemer wordt vanaf nu het volgnummer IKV met 1 opgehoogd.

Transitievergoeding: automatische berekening voor specifieke salaristypen

De automatische berekening van de transitievergoeding is nu alleen nog beschikbaar voor het bruto voltijds salaris en het bruto uurloon. Voor de andere typen kunnen we de juiste waarde niet berekenen.

Overzicht 'Reden einde dienstverband'

We hebben het overzicht 'Reden einde dienstverband' toegevoegd aan de medewerkersoverzichten op debiteurniveau.

Instelling 'PK / AV' bij urencodes verborgen

We hebben de instelling 'PK / AV' bij urencodes onzichtbaar gemaakt, want deze is niet langer nodig.

Pensioenaangifte APG: limiet veld Leveranciersnummer

We hebben een limiet van 7 tekens toegevoegd aan het veld 'Leveranciersnummer' voor de APG-pensioenexport. 

HR workflow: melding actieve taak naar Klantlogins

Telkens wanneer een gebruiker een taak moest uitvoeren, dan ontving de Klantlogin geen signaal. Veel klanten hebben echter gevraagd om dit te veranderen, dus dat hebben we gedaan. Nu wordt de melding ook naar de Klantlogins gestuurd.

Let op: Momenteel wordt voor iedere toewijzing van een taak aan een klantlogin een signaal verstuurd. In de toekomst zullen we alleen een signaal sturen wanneer de vorige taak door iemand anders is uitgevoerd.

Pop-up voor toevoegen/bewerken document

Als een gebruiker een bestaand document wilde bewerken, dan werd nog steeds een 'dropzone' getoond om een document toe te voegen. Dit hebben we weggehaald, dus nu zie je het daadwerkelijke document dat wordt bewerkt.

Update 06-08-2020

Nieuwe systeem HR Workflows

Verstrekkingen
Vanaf nu is het mogelijk om de taken rond het uitdelen van sleutels, laptops, headsets in een HR Workflow te dekken. Alles wat een medewerker nodig heeft om zijn werk te doen, het kan allemaal worden opgeslagen en verwerkt in Nmbrs.

Auto van de zaak
Het ter beschikking stellen van een leaseauto kan worden afgehandeld met een HR Workflow, waarbij je ervoor zorgt dat alles wordt gedaan, afgesproken en ondertekend.

Pinkweb: mogelijk om aparte correctie in te sturen

Vanaf nu is het mogelijk een aparte loonaangifte correctie naar Pinkweb te sturen ter goedkeuring.

Medewerkerwijzigingen opslaan naar bestandsbeheer

Bij het dashlet "Medewerker wijzigingen" is het nu mogelijk om de verschillende mutatie op te slaan naar Excel. Dit bestand wordt opgeslagen in het bestandsbeheer op bedrijfsniveau.

Run Controle: Minimumloon 

Als het dienstverband van een werknemer gedurende de periode begon of eindigde, hielden we hier geen rekening mee voor de melding van het minimumloon. Vanaf nu wordt hier wel rekening mee gehouden.

Uit dienst mutatieformulier: Beëindiging contract

Het mutatieformulier voor het uit dienst melden van een medewerker bevat een veld voor "reden uit dienst", dit was niet verplicht, maar werd automatisch ingevuld. Om ervoor te zorgen dat deze altijd gevuld is met de juiste inhoud, is deze niet meer vooraf ingevuld en moet deze ook worden ingevuld met een standaard waarde.

Dropdown in verzuimmelding aangepast

De verzuimmelding bevatte een vervolgkeuzelijst waarin de gebruiker kon zeggen of de werknemer volledig of gedeeltelijk hersteld is. Om dit duidelijker te maken is dit veranderd in keuzerondjes.

Mijn Taken

De (Mijn) Taken-dashlets ondergaan enkele interface-verbeteringen. We zullen ze de komende weken blijven verbeteren met enkele kleine aanpassingen, om het voor gebruikers duidelijker te maken dat ze een taak moeten doen.

Update 13-08-2020

Nieuwe systeem cao modellen

Vanaf deze week zijn wij begonnen met het uploaden van nieuwe systeem CAO modellen. Enkele zijn nu al zichtbaar deze zijn van te voren door ons getest en kunnen jullie dus met zekerheid toepassen.  

Update 20-08-2020

Aanpassing SEPA-bestand voor bedrijven met een IBAN van Bunq

We hebben een aanpassing gedaan, zodat ook bedrijven met een IBAN van Bunq nu SEPA-bestanden voor de loonaangifte kunnen insturen.

Update 03-09-2020

Nmbrs app: Apple ID

Het is vanaf nu mogelijk om met je Apple ID in te loggen in de mobiele app.

Overzicht HR Workflows

Als onderdeel van onze verbeteringen aan de gebruikersinterface en gebruikerservaring van de HR Workflows hebben we het overzicht op de startpagina verbeterd om de voortgang te laten zien die er al is, en specifiek om inzichtelijk te maken welke HR Workflows een risico op vertraging lopen.

Nmbrs app: openen vanuit andere apps

Het is nu mogelijk om de Nmbrs ESS app te openen via andere apps. Dit betekent dat app-aggregators nu ook onze app kunnen gebruiken.

Nmbrs app: Nederlandse teksten herzien

Alle Nederlandse teksten in de app zijn herzien en waar nodig aangepast.

SIVI 2017 XML-standaard beschikbaar voor arbodiensten

Bij het aanmaken van een arbodienst met de portaaloptie is het nu mogelijk om te beslissen welke versie van de SIVI-standaard gebruikt wordt (2006 of 2017). In de 2017-versie ondersteunen we alleen de afwezigheids- en niet de indienstmeldingen. We zetten niet iedereen om naar de 2017-versie, aangezien sommige klanten daar niet klaar voor zijn en eerst het aansluitnummer moeten invullen.

Wachtwoordvoorwaarden zichtbaar in mobiele browser

Wanneer een mobiel apparaat werd gebruikt om het Nmbrs-wachtwoord opnieuw in te stellen, was het vierkant met de wachtwoordregels niet zichtbaar. Hierdoor was het moeilijk om te weten wat het Nmbrs-wachtwoordbeleid is. Nu worden deze voorwaarden ook op een mobiel apparaat getoond.

Update 10-09-2020

HR Workflow Instellingen & HR Workflows Overzicht: nieuw ontwerp

Nadat de beslissingstaken aan de HR Workflows waren toegevoegd concludeerden we dat het nuttig zou zijn om al in het overzicht te zien welke HR Workflows daadwerkelijk beslissingstaken bevatten, zodat het niet nodig is om de pop-up te openen.

Daarnaast is het via het nieuwe dashlet 'HR Workflows Overzicht' nu mogelijk om direct te zien welke HR Workflow bezig is of, misschien nog wel belangrijker, welke vertraging dreigt op te lopen.

Update 17-09-2020

Runcontrole voor oproepkrachten

We hebben de melding in de runcontrole voor oproepkrachten verbeterd. Deze luidt nu als volgt:

 • NL: "Deze medewerker is volgens de invloed verzekeringsplicht geen oproepkracht, maar heeft geen rooster."
 • EN: "This employee is according to the influence obliged insurance not an on-call employee but has no schedule."

Ook is de validatie van de 'contracturen' aangepast, de nieuwe tekst is:

NL: "De invloed verzekeringsplicht is niet D of E terwijl het aantal contract uren 0 is, deze combinatie is niet mogelijk."
EN: "The influence obliged insurance is not D or E while the contract hours are 0, this combination isn't possible."

Dit was voorheen een waarschuwing, maar heeft nu de status van fout in de runcontrole. De reden hiervan is dat de Belastingdienst vanaf september deze controle toevoegt aan de reguliere controles, wat betekent dat als in de loonaangifte de indicatie voor de oproepovereenkomst 'N' is en de contracturen 0 zijn, de Belastingdienst dit per brief aan de werkgever / accountant zal melden.

Aanpassing detailpagina HR Workflow voor medewerkers

De detailpagina van de HR Workflow voor medewerkers heeft een aanpassing ondergaan, zodat deze nu in lijn is met het nieuwe ontwerp. Met dit nieuwe ontwerp is het duidelijker wanneer een HR Workflow een ondertekend document of een formulier bevat. De actieve taak is ook beter zichtbaar en als er een beslissing is genomen, is het duidelijk uit welke HR Workflow is gekozen.

Binnenkort zullen we ook de gebruikersinterface en -ervaring van de HR Workflow-dashlet van de medewerker verbeteren.

Mijn Taken laadt sneller

De dashlets en detailpagina's van Mijn Taken zijn sneller gemaakt, vooral voor de gebruiker die meer dan 10 Taken toegewezen heeft gekregen.

Meldingen m.b.t. Taken

Vanaf nu ontvangen gebruikers een melding wanneer een Taak aan hen is toegewezen en actief wordt. Als de gebruiker de Taak eerder zelf heeft uitgevoerd dan wordt geen melding verzonden.
Daarnaast ontvangt de HR Workflow Assignee een melding als een HR Workflow automatisch is afgesloten en hij / zij niet degene was die de laatste Taak uitvoerde.

Pinkweb: 'batchvalidatie'

Wanneer je een bedrijf verwijderde met een loonaangifte op in afwachting in Pinkweb, dan kregen we geen foutmelding terug, maar werden andere bestanden in de batch gedupliceerd.
Vanaf nu worden die dubbele bestanden genegeerd, zodat we de volledige batch kunnen verwerken.

Update 01-10-2020

API: [v3] EmployeeDocument_UploadDocumentFull

Er is een nieuwe API-call gecreëerd om documenten te uploaden. Hij kan worden gebruikt in plaats van EmployeeDocument_UploadDocument.
Er zijn 4 nieuwe velden toegevoegd: DocumentNumber, Description, ValidFrom en ValidUntil.

Nieuwe mogelijkheden voor de Zuivelindustriebranche

We hebben twee nieuwe functionaliteiten geïntroduceerd voor de brancheberekeningen van de zuivelindustrie. Voor de jaarbrancheregeling hebben we een rekenmethode gemaakt die specifiek toegesneden is op de zuivelindustrie. Voor de periodebrancheregelingen hebben we de optie toegevoegd om te rekenen met het variabele loon van het voorgaande jaar.

Signaal wordt verzonden wanneer account is vergrendeld

Wanneer een gebruiker probeert in te loggen en voor de derde keer het (verkeerde) wachtwoord invoert, wordt het account vergrendeld. Om veiligheidsredenen wordt het aantal minuten dat aangeeft hoelang het gebruikersaccount is vergrendeld, niet weergegeven. Vanaf nu wordt er echter een e-mail naar het geverifieerde e-mailadres gestuurd, waarin staat dat het account x minuten vergrendeld is en dat men daarna normaal kan inloggen of het wachtwoord opnieuw kan instellen.

Bestandsbeheer: toegestane extensies

Voorheen was het mogelijk om elke gewenste bestandsextensie te uploaden naar Bestandsbeheer. Dit is gewijzigd naar de standaardinstelling in Nmbrs, die alleen bepaalde bestandsextensies toestaat.

Bestandsbeheer: voorbeeldweergave geblokkeerd

Voorheen stond het Bestandsbeheer de voorbeeldweergave van een bestand toe, zonder het te hoeven downloaden. Hoewel dit een goede functionaliteit was, werd tijdens een beveiligingstest ontdekt dat dit een mogelijke manier was voor een kwaadwillende gebruiker om informatie over andere gebruikers te verkrijgen. Daarom hebben we besloten om deze functie te blokkeren, wat betekent dat de gebruiker het bestand vanaf nu moet downloaden als hij het wil inzien.

Selecteren van CAO-model

Als je een CAO-model op bedrijfsniveau wilt selecteren is de lijst erg lang. Daarom is het dropdownmenu nu doorzoekbaar. Verder hebben we het onmogelijk gemaakt om een eigen CAO-model én een systeem CAO-model in hetzelfde bedrijf actief te hebben staan.

Pinkweb endpoint

We hebben de validatie van het Pinkweb endpoint verbeterd en genereren nu meer algemene foutmeldingen, zodat een eventuele hacker daar geen bruikbare informatie uit kan destilleren.

Update 15-10-2020

Meerdere dienstverbanden

De mogelijkheid om voor een werknemer meerdere dienstverbanden te creëren (meer dan de huidige twee) is nu voor alle klanten beschikbaar. Dit zal de huidige DVB2-methode vervangen.

Zie dit kennisbankartikel voor meer informatie over deze nieuwe functionaliteit.

Bonus Gezondheidszorg

We hebben een nieuwe looncode toegevoegd om de bonus voor (sommige) medewerkers in de Gezondheidszorgbranche te verwerken:

5125 Zorgbonus (onbelast)

Dit is een netto vergoeding die wordt betaald via de werkkostenregeling.

Nieuwe kolom voor salaristabelpercentages (min-max) in importbestand

Het importbestand bevat nu een kolom voor salaristabelpercentages, zodat gebruikers die met een min-max salaristabel werken eenvoudig het salarispercentage voor alle medewerkers in één keer kunnen instellen.

Update Unit4-converter

We hebben de Unit4-converter onder de loep genomen en de volgende velden bijgewerkt:

 • TituVoor
 • TituAchter
 • TelefoonWerk
 • MobielWerk
 • TelefoonPrive
 • MobielPrive
 • EmailWerk
 • EmailPrive
 • SchriftelijkContract
 • BijtellingPerc

Ook is de datumnotatie nu correct voor alle kolommen met een datum. De nieuwe converter kan hier worden gedownload.

Rapporten V2 - Kleine verbetering m.b.t. laden / genereren

We hebben een deel van het laden / genereren van V2-rapporten geoptimaliseerd. Met deze wijziging zou dit net iets sneller moeten gaan.

Update 29-10-2020

Urenreservering: herrekenen bij betaling elke periode

Een werknemer die zijn urenreservering elke periode uitbetaald krijgt moet eigenlijk meer uren per gewerkt uur reserveren dan een werknemer die zijn of haar uren spaart. Hiervoor hebben we nu een nieuwe optie in de urenreservering: Herreken bij uitbetalen iedere periode.

Urenreservering_2.0.png

We hebben de huidige instellingen voor de urenreservering ongemoeid gelaten (het is een opt-in).

Kosten per uur (KPU)

We houden rekening met de nieuwe optie voor de urenreserveringen, dus als je twee (of meer) urenreserveringen hebt met verschillende instellingen, dan wordt ook de KPU herberekend.

Default medewerkers

Sommige default medewerkers hadden voor 2019 niet de juiste instellingen, omdat we de Aard Arbeidsverhouding hadden verplaatst naar de SVW-instellingen. We hebben Aard Arbeidsverhouding: 1 (Arbeidsovereenkomst) toegevoegd waar deze instelling ontbrak.

Kopiëren medewerkers

Als je een werknemer kopieerde van wie het dienstverband in 2019 of eerder eindigde, dan ontbrak de Aard Arbeidsverhouding als gevolg van het verplaatsen van deze instelling. Nu heeft de gekopieerde werknemer altijd instelling 1 (Arbeidsovereenkomst).

Pensioenexport UPA PGGM in 2017

In 2017 zijn we gestart met het pensioenexportformaat UPA PGGM (bèta). Op dat moment beschikten nog niet alle gezondheidszorgbranches over de juiste UPA-instellingen. We hebben deze nu toegevoegd, zodat indien nodig alsnog correcties kunnen worden gedaan.

Berekening transitievergoeding

Voor sommige looncodes is het nodig om de waarde van de afgelopen 3 jaar te controleren (type 2). Tot nu toe controleerden we hiertoe de laatste 3 jaar vanaf de periode voordat de werknemer stopt met werken.
De overheid heeft echter de specificaties gewijzigd, zodat nu de waarde wordt gecontroleerd van de afgelopen 3 kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de werknemer stopt met werken.

De transitievergoeding en de tooltip in de Uitdienstwizard zijn bijgewerkt om deze nieuwe specificaties te gebruiken.

Bestandsbeheer: aanpassing limiet voor geüploade bestanden

Met de vorige update hebben we de bestandsgrootte die kan worden geüpload tot een bepaald maximum beperkt. Dit veroorzaakte enige problemen bij een specifieke klant en daarom verhogen we de maximale grootte om dit op te vangen.

E-mailsjablonen: nieuw lettertype

We hebben een nieuw lettertype aan de sjablonen toegevoegd: Segoe UI.

Notificatie-framework: overnemen recentste wijzigingen gebruikersinterface

We hebben enkele wijzigingen aangebracht in het notificatiescherm, n.a.v. feedback van de productontwerpers.

 

Update 05-11-2020

Nieuwe Look & Feel Nmbrs Header + Sandbox

In deze update zijn er enkele look & feel verbeteringen doorgevoerd. Lees alles over deze wijziging in het volgende nieuwsbericht: Nieuwe Look & Feel Nmbrs Header + Sandbox

HR Workflow-instellingen gebruiksvriendelijker

De optie 'Specifieke gebruiker' in de HR Workflow-instellingen was voor iedereen moeilijk te begrijpen (toegegeven, zelfs voor ons). Om meer inzichtelijk te maken welke optie je kiest hebben we de optie 'Specifieke gebruiker' toegevoegd aan het dropdownmenu voor de toegewezen persoon. Bij het selecteren van 'Specifieke gebruiker' zal een nieuw dropdownmenu verschijnen, waarin die feitelijke specifieke gebruiker moet worden geselecteerd.

Dashletoverzicht: Extra uren / dagen

Het dashlet Extra uren / dagen toont nu ook de vaste uren en dagen.

Berekening Transitievergoeding: uurloners

Voor uurloners werd het salaris voor de transitievergoeding berekend op basis van looncode 1000, maar bij de berekening dient te worden uitgegaan van het gemiddelde aantal uren in het afgelopen jaar, vermenigvuldigd met het huidige uurloon. Dus in plaats van de waarde op looncode 1000 gedeeld door het aantal perioden te gebruiken, wordt vanaf nu het gemiddelde aantal uren per periode met het huidige uurloon vermenigvuldigd.

Berekening Transitievergoeding: werknemers jonger dan 18 jaar

We ondersteunen nu de berekening van de transitievergoeding voor werknemers jonger dan 18 jaar. Is een werknemer jonger dan 18 jaar en werkte hij minder dan 12 uur per week, dan berekenen we de transitievergoeding niet.

Urenreservering: Herreken bij uitbetalen iedere periode

Bij het aanmaken van een nieuwe urenreservering is de instelling 'Herreken bij uitbetalen iedere periode' vanaf nu standaard aangevinkt.

Standaardinstelling voor bedrijfs- en urenreservering 'Herreken bij uitbetalen iedere periode'

Indien de nieuwe instelling 'Herreken bij uitbetalen iedere periode' geactiveerd wordt in de urenreservering van een standaardbedrijf, dan wordt deze instelling vanaf nu ook gekopieerd tijdens het aanmaken van een nieuw bedrijf op basis van dat standaardbedrijf.

Background Task Framework: verbeteringen in snelheid

Met de update van vorige week hebben we de backend-bewerkingen verbeterd. Met deze update zullen we de front-end operaties verbeteren, wat betekent dat het weergeven van de resultaten veel efficiënter zal worden afgehandeld. We verwachten een grote positieve impact op middelgrote klanten bij het openen van salarisdocumenten, rapporten, interactieve loonstrook, het uitvoeren van cheques enz. (Eigenlijk alles wat onder het 'background task framework' draait).

Signaal mutatieformulier: debiteur / bedrijfstoken $$$ bedrijf $$$ toegevoegd

We hebben een bedrijfstoken toegevoegd in de e-mailsjablonen van de signalen voor de mutatieformulieren.

[Beveiliging] Signaal na wijzigen van wachtwoord

Om het hacken van gebruikersaccounts te voorkomen ontvangt een gebruiker vanaf nu een bevestigingsmail zodra het wachtwoord is gewijzigd.

Update 12-11-2020

Volgnummer IKV

Het was in Nmbrs (te) eenvoudig om fouten te maken met het volgnummer IKV. We slaan vanaf nu de combinatie van werknemersnummer, EmployeeID, volgnummer IKV en BSN op in een aparte tabel. Ook als je een run of loonaangifte verwijdert weten we nu wat de waarde was.
O.b.v. deze nieuwe opgeslagen waarden hebben we de runcontrole verbeterd én is er een controle bij het aanmaken van een loonaangifte.
Ook bij het toevoegen van een nieuwe medewerker kijken we of bovenstaande combinatie al bestaat. Indien nodig verhogen we het volgnummer IKV met één.

Kopiëren van eigen HR workflow

Met deze update is het mogelijk geworden om eigen HR workflows te kopiëren. Hiervoor was het alleen mogelijk om systeem HR workflows te kopiëren.

API: SalaryTable2_Get

Als er geen salaristabel was geselecteerd in de salarisinstellingen, dan gaf deze call een vreemde foutmelding. We hebben dit opgelost en nu wordt in plaats daarvan een lege array geretourneerd.

Mobiele app: eenvoudiger inloggen met Apple ID

Inloggen met Apple ID is vereenvoudigd, omdat deze al een eigen tweefactorsysteem gebruikt.

Mobiele app: lager aantal fouten, betere prestaties

Het totale aantal fouten in de app is de afgelopen maand met 70% afgenomen, terwijl de prestaties tegelijkertijd zijn verbeterd.

Update 26-11-2020

API: [v3] PayrollWorkflow_Get

'PayrollWorkflow_Get' is een nieuwe call om de status van de tracks en acties op te halen uit de Payroll Workflow. Het is mogelijk om alle statussen van een bepaalde periode te krijgen. Je kunt er hier meer over lezen (artikel in Engels).

API: [v3] GetTokenWithDomain

Als gebruikers in Nmbrs in meerdere omgevingen met hetzelfde e-mailadres geregistreerd waren, dan was het niet mogelijk om de call 'GetToken' aan te roepen voor SSO, omdat we niet konden achterhalen waar de gebruiker probeerde in te loggen. Nu hebben we deze nieuwe call gemaakt, die controleert tot welke omgeving een gebruiker behoort. Op deze manier kunnen deze gebruikers SSO probleemloos gebruiken.

Let op: indien een medewerker geen BSN heeft zal dit vooralsnog een onbekende fout in de runcontrole veroorzaken. Het is wel gewoon mogelijk om een run te draaien en een loonaangifte aan te maken. We zullen dit oplossen met de eerstvolgende Nmbrs-update (26-11-2020).

API: nieuwe Webhooks

Met de nieuwe webhooks kun je een melding krijgen wanneer de volgende acties worden uitgevoerd:

 • Aangifte loonbelasting aangemaakt
 • Aangifte loonbelasting verzonden
 • Pensioenexport gecreëerd
 • Pensioenexport verzonden

Als er bijvoorbeeld een nieuwe loonaangifte wordt aangemaakt, dan kun je een webhook instellen om hierover geïnformeerd te worden. Lees hier meer over het opzetten van een webhook (artikel in Engels).

Contracturen in mutatieformulieren

In de mutatieformulieren 'Nieuwe Medewerker' en 'Contractverlenging' is het veld voor de contracturen toegevoegd.

Het formulier 'Contractverlenging' is beschikbaar via de HR workflow 'Hernieuwen contract'. 

mceclip0.png

Snelinvoer: veld Contracttype verwijderd

We hebben het veld Contracttype verwijderd uit de Snelinvoer.

Manager start HR Workflow

Voor een manager die een HR-workflow startte kwamen er af en toe enkele problemen naar voren. We hebben de logica verbeterd en nu kunnen managers eenvoudig HR Workflows starten voor de medewerkers die aan hen zijn toegewezen.

Prestatieverbeteringen voor Taken

Als een gebruiker veel actieve taken had, dan had dat een negatief effect op de performance. We hebben enkele verbeteringen aangebracht en we zullen de prestaties van de taken en HR-workflows blijven volgen en verbeteren.

Knop 'Ik heb een idee' verwijderd

Nu de nieuwe Nmbrs Community live is was deze knop niet langer nodig en is daarom verwijderd.

Mobiele app: tekst loonstrook wordt herzien

De tekst bij een loonstrook die wordt herzien gaf de indruk dat er een probleem was met de app. We hebben de tekst verbeterd, zodat het duidelijker is dat een loonstrook door de werkgever wordt beoordeeld (correctierun).

Update 10-12-2020

Nmbrs Engine 2021

De nieuwe Nmbrs Engine voor 2021 is live! Dat betekent dat het nu mogelijk is om de jaarwissel uit te voeren. Dit artikel vertelt je er alles over.

Toegang tot documenten voor medewerkers

Zoals vorige week al aangekondigd is het vanaf nu mogelijk om, voor elk document, aan te geven of de medewerker het mag inzien. Dit is nu een aparte instelling, niet meer gekoppeld aan het documenttype. Alle documenten van het type 'Medewerker-login document' hebben we op type 'Overig' gezet en de zichtbaarheid voor de medewerker op 'Ja'. Voor alle andere documenttypen is dit laatste nog steeds ingesteld op 'Nee'. Voor toekomstige verbeteringen aan de documenten zullen we onze Community nauwlettend in de gaten houden.

API: beheer van webhooks via API

Tot nu toe was de enige manier om webhooks aan te maken door in te loggen op je omgeving en ze handmatig in te stellen op Debtor Level -> Webhook Settings. Met steeds meer partners die webhooks gebruiken, betekende dit veel werk. Omdat het ons doel is om het leven gemakkelijker te maken met integraties, is het vanaf nu mogelijk voor integratiepartners om webhooks te configureren via de API. Het enige wat je hoeft te doen is dit toestaan in de gebruikerssjablonen.

Nieuwe calls:

 • WebhookSettings_Get => haal lijst op met alle geconfigureerde webhook-instellingen voor een specifieke debiteur
 • WebhookSettings_Insert => voeg nieuwe webhook-instelling toe met gebeurtenissen die actief moeten zijn
 • WebhookSettings_Delete => verwijder een webhook-instelling
 • WebhookSettings_GetEvents => haal lijst op met alle gebeurtenissen die kunnen worden geactiveerd voor een debiteur

Aanpassing systeem e-mail templates

Met de update van donderdag 10 december gaan we de systeem e-mail templates aanpassen voor de templates 'Loonstrook/Jaaropgave staat klaar' en 'Nieuwe gebruiker (medewerker login)'. De volgende tekst zal toegevoegd worden onderaan de e-mail:

Voor 'Loonstrook/Jaaropgave staat klaar':
"Bekijk ook onze mobiele app voor Android of iOS met domeinnaam: $$$appName$$$."

Voor 'Nieuwe gebruiker (medewerker login)':
"Gebruik ook onze mobiele app voor Android of iOS met domeinnaam: $$$appName$$$."

$$$appName$$$ wordt gevuld met de domeinnaam waarvan de e-mail gestuurd wordt.
De woorden 'Android' en 'iOS' krijgen een link die verwijzen naar de Nmbrs mobiele app voor respectievelijk Android PlayStore en iOS Apple appstore.
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nmbrsmobile.nmbrsess

iOS:
https://apps.apple.com/us/app/nmbrs-ess/id922561759

Indien de medewerker de app reeds heeft geïnstalleerd en de link wordt geklikt dan wordt de mobiele app geopend. Deze nieuwe tekst zal alleen toegevoegd worden aan onze systeem e-mail templates. Indien er gebruik gemaakt wordt van aangepaste e-mail templates dan zullen deze niet gewijzigd worden.

Verbeterde beveiliging signalen

Een verbetering in de infrastructuur van de signalen vanuit de Nmbrs applicatie is doorgevoerd. Meer informatie hierover is terug te lezen in dit nieuwsbericht.

API: EmployeeDocument_UploadDocument

Vanwege de nieuwe functionaliteit om een document zichtbaar te maken voor de medewerker, moesten we de bijbehorende API-call aanpassen. Wanneer je een document uploadt via de API en GuidDocumentType 'Medewerker-login document' verstuurt, dan wordt het document ingevoegd met type 'Overig' en 'Zichtbaar voor medewerker' = Ja. We raden aan om deze nieuwe call te gebruiken.

API: EmployeeDocument_UploadDocumentFull

In lijn met de nieuwe functionaliteit om toegang te geven tot documenten, is het nu mogelijk om de zichtbaarheid van een document voor een medewerker via de API in te stellen op 'Ja' of 'Nee'. Met deze update zijn de volgende twee nieuwe optionele velden aan deze call toegevoegd.

 • DocumentFolder (int) => in de toekomst zal het mogelijk zijn om de map van een document te definiëren, daarom is er al een voorlopige aanduiding in de API om te voorkomen dat deze door toekomstige wijzigingen breekt. Voorlopig wordt dit veld genegeerd.
 • VisibleToEmployee (boolean) => is standaard 'false'. Indien ingesteld op 'true' kan de werknemer bij wie het document behoort het document zien met zijn medewerkerslogin.

Initialen verplicht op formulier 'Eerste Werkdag'

Op verzoek hebben we besloten om de initialen een verplicht veld te maken in het formulier 'Eerste werkdag', aangezien dit weinig extra werk vergt voor de werknemer en de initialen veel worden gebruikt bij het genereren van documenten.

APG Pensioenexport: veld Leverancier

Het veld 'Leverancier' is numeriek gemaakt, hetgeen inhoudt dat vanaf nu alleen nummers kunnen worden ingegeven.

Update 23-12-2020

Nieuwe token: volledige achternaam (op basis van tenaamstelling)

Een tijd geleden hebben we het tenaamstelling-token hernoemd naar volledige naam/full name (op basis van tenaamstelling), omdat dat was wat er werd gegenereerd.

Dit neemt echter niet de noodzaak weg om soms de achternaam te gebruiken op basis van de tenaamstelling, bijvoorbeeld in contracten. Om de mogelijkheid open te houden om het te combineren met een voornaam of de initialen, hebben we het token volledige achternaam (op basis van tenaamstelling) gemaakt.

Op basis van wat is ingesteld in de tenaamstelling in het personalia, genereren we de achternaam. De standaardinstelling is alleen achternaam. Als de instelling bijvoorbeeld is Partnernaam - Achternaam en de Partnernaam is niet ingevuld, dan zullen we het token niet genereren.

Waarschuwing bij verwijderen van een 'stuur', 'teken', 'vul' of 'pas toe' taak in de HR workflows. 

Op basis van feedback op onze community hebben we een waarschuwing toegevoegd aan de pop-up HR Workflow-instellingen wanneer een gebruiker klikt op verwijderen van een taak in een HR workflow, aangezien die taken van elkaar afhankelijk zijn.

Opnieuw toewijzen van taken na voltooiing van HR workflow

Het voltooien van een taak in een HR workflow activeert Nmbrs nu om te controleren of het mogelijk is om taken die niet konden worden toegewezen op het moment van creatie opnieuw toe te wijzen. Dit lost met name enkele problemen op met de HR workflow van Hire & Onboard wanneer de werknemer tekende als de tweede persoon.

Werkkostenregeling betaling in periode 2 van het volgende jaar

Volgend jaar is het ook toegestaan ​​om de betaling van de WKR in periode 2 in de aangifte mee te sturen. We hebben de run controle verbeterd (dit krijg je niet als je de werkkosten in periode 2 betaalt) en het salarisdocument aangepast voor de werkkosten zodat het aangeeft dat het niet alleen gaat om de eindbetaling van periode 1.

Opmerkingen