Update NL 13-02-2020

Zojuist is de update van 13-02-2020 afgerond. 

 

Nieuwe features

Nieuwe transitievergoeding
Vanaf nu is het mogelijk om Nmbrs de hoogte van de vergoeding te laten berekenen én de uitbetaling te doen op één en dezelfde loonstrook.

Zie voor meer informatie het artikel over Transitievergoeding vanaf 2020.

Medewerker loonstrook
Er zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd aan de loonstrook van de medewerker.

  • Eerder werden de looncodes verborgen op de loonstrook voor de medewerker als deze geopend werd in de pop-up. Vanaf nu zijn de looncodes ook verborgen op de PDF.
  • De kolom 'periode' komt niet meer terug op periode loonstroken. Periode stroken zijn de interactieve loonstrook, de proforma en de medewerker strook.  Omdat deze stroken nooit een waarde kunnen hebben in de kolom 'periode' is het niet logisch de periode kolom überhaupt te laten zien.
  • De comments voor correcties worden vanaf nu op de strook getoond.
  • Het werkgever template (dat vorige week is gelanceerd) laat de cumulatieve werkgeverskosten zien in de footer.

 

Verbeteringen

Nieuwe systeem HR Workflow
De HR-workflows 'Sollicitant' en 'Onboard nieuwe medewerker' van het systeem werkten goed, maar in sommige gevallen misten er stappen als een medewerker middenin een HR Workflow begon. 
Het nieuwe systeem HR Workflow Hire & Onboard combineert de stappen van beide in één.
Later zullen we de HR-workflows verbetere en het mogelijk maken dat ze aan elkaar gekoppeld worden, zodat HR-workflow niet meer gecombineerd hoeft te worden.

Loonaangifte XML-converter nu beschikbaar voor het loonaangifte format 2020
Naar aanleiding van de veranderingen van de loonaangifte per 2020 hebben we de Loonaangifte XML-converter hierop aangepast.

Reden uit dienst toegevoegd aan import/update/export
Omdat de reden uit dienst nu verplicht is, hebben we deze toegevoegd aan de import / update / exporttool.

 

Bugs

Debiteuren overzicht op accountant niveau laat medewerkers van andere debiteuren zien
Wanneer een debiteurenoverzicht werd opgevraagd door iemand met een accountant login, kwamen alle medewerkers terjug in het overzicht. Dit is opgelost en alleen de medewerkers van de geselecteerde debiteur zullen nu te zien zijn.

Toegewezen persoon HR Workflow
Wanneer een HR Workflow aan iemand is toegewezen zal deze persoon vanaf nu weer vooraf ingevuld worden bij het starten van een HR Workflow.

Filters niet opgeslagen bij het vernieuwen van de mutatieformulieren pagina
Wanneer je mutatieformulieren goedkeurt in het dashlet 'mutatieformulieren goedkeuren', wordt de pagina automatisch vernieuwd bij het sluiten van een mutatieformulier, maar helaas werden de filters niet onthouden. Dit hebben we opgelost en nu worden ook de filters bewaard.

Aangepaste rapporten op bedrijfsniveau worden alleen gegenereerd bij editen
Aangepaste rapporten op bedrijfsniveau werden alleen gegenereerd als dit gedaan werd vanuit de 'edit' modus. Dit hebben we opgelost.

XLSX.XLSX
Bij het downloaden van een Excel-bestand in de ReportsV2 werd een bestand met de extensie XLSX.XLSX gegenereerd. Dit hebben we opgelost.

Importeren/updaten van medewerker salaristabellen leidt tot incorrecte API waarde
Bij het instellen van een salaristabel voor een werknemer via import of update werden inconsistente waarden in de geschiedenis opgeslagen. Deze waarden worden gebruikt door de API, wat leidt tot onjuiste salarissen. Vanaf nu wordt een lege geschiedenisvermelding opgeslagen, zodat de API de juiste waarde kan retourneren.

Updaten van de anciënniteitsdatum van een dienstverband geeft error
Het was niet meer mogelijk om de anciënniteitsdatum van een dienstverband bij te werken. Dit is opgelost.

 

Opmerkingen