In week 15 (6 t/m 12 april) voeren wij een migratie uit voor Accountants Contactpersonen

In onze update notes van 5 maart, hebben wij laten weten dat er enkele wijzigingen aangebracht zullen worden voor de bestaande ‘Accountant Contactpersonen’ welke momenteel geregistreerd zijn in de applicatie. Een nogal technisch verhaal, waar we graag duidelijk over willen communiceren.

Waarom voert Nmbrs deze migratie uit?

Er zijn twee belangrijke reden waarom het nodig is om de contactpersonen te voorzien van een login. Hieronder lees je onze motivatie:

  1. Vanwege compliance doeleinden willen wij ervoor zorgen dat informatie welke wordt verzonden vanuit de applicatie, wordt ontvangen door een persoon welke ook echt toegang heeft tot de Nmbrs® omgeving. Wij zullen dit op een later moment ook gaan doorvoeren voor managers en bedrijfscontacten. 

  2. Personen welke betrokken zijn in workflows, zoals bijvoorbeeld de Payroll-Workflow en de HR-Workflow, dienen daadwerkelijk in te te kunnen loggen en eventueel acties uit te voeren.

Wanneer zal deze migratie plaatsvinden?

In week 15 (6 t/m 12 april) 2020 zullen wij voor reeds geregistreerde Accountant Contactpersonen een login aanmaken. Belangrijk om te weten: Wij zullen deze logins niet vrijgeven.

Wanneer maakt Nmbrs precies een login aan?

In de volgende situaties, zullen wij een login aanmaken voor een accountant contactpersoon:

  1. Tijdens de migratie blijkt dat er reeds een gebruikersaccount is voor het e-mail adres van een contactpersoon. Voordat we deze aan elkaar koppelen, controleren we of het gebruikersaccount gekoppeld is aan debiteuren tags. Mocht het account (op basis van de tags) geen toegang hebben tot de betreffende debiteur, dan zullen wij een extra account aanmaken.

  2. Als blijkt dat er geen bestaande accountantlogin is, zullen wij een gebruikersaccount aanmaken op basis van de template ‘Debiteurenbeheerder’. Het filter zal standaard ingesteld zijn op 'alle debiteuren'. 

De gebruikersaccounts die met deze migratie worden aangemaakt, zullen wij niet activeren. Het is dan ook nog mogelijk om bijvoorbeeld het template en het filter van de login te wijzigen. Alles naar wens? Dan kan de login op een zelfgekozen moment worden geactiveerd.

Wanneer maakt Nmbrs geen login aan?

In de volgende situaties, zullen wij geen login aanmaken voor een contactpersoon:

  1. Tijdens de migratie zien wij dat het e-mailadres van een ‘accountant contactpersoon’ al aanwezig is als gebruikersaccount (hieronder vallen alle accountantlogin templates behalve het template ‘accountant-viewer’) en er zijn voldoende rechten voor de betreffende debiteur. In dat geval zullen wij het gebruikersaccount koppelen aan het accountant contactpersoon en geen nieuwe login aanmaken.

Kan ik de login verwijderen?

Uiteraard is het mogelijk om de login te verwijderen. Wanneer de login verwijderd wordt, zal ook de geregistreerde Accountant Contactpersoon verwijderd worden. 

Verandert er iets in het gebruik van Nmbrs?

Het dashlet ‘Accountant contactpersoon’ op het masterniveau zal verwijderd worden.

Screenshot_1.png

Verder zal er niets wijzigen in het gebruik van Nmbrs. Door het beschikbaar stellen van gebruikersaccounts aan deze personen, bieden wij de mogelijkheid tot meer interactie met de personen in Nmbrs welke momenteel geselecteerd zijn in workflows. Het uiteindelijke doel? Salarisadministratie en HR-processen nog makkelijker en efficiënter maken.

 

Opmerkingen