NOW doorbetaling

Dit artikel beschrijft de werking van de 'Corona Wizard'. De volgende onderwerpen worden in dit artikel behandeld:

 

Waarvoor gebruik ik deze wizard?

Deze wizard is ontworpen om de verwerking van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) makkelijker te maken voor oproepkrachten / uurloners. Hiermee is het mogelijk om de gemiddelde (alleen variabele) uren te laten berekenen en deze direct bij de medewerker(s) toe te voegen.

Om het gemiddeld aantal uren te berekenen, gebruiken we de uren van de afgelopen drie perioden. Bij een weekverloning zijn dat de afgelopen 13 weken.

Let op
Vanuit het UWV is aangegeven dat de loonsom van januari (of november) leidend is voor de hoogte van de vergoeding. Als je de uren van januari wil doorbetalen dan kan hiervoor het overzicht "Invoer urencomponenten" op bedrijfsniveau gebruikt worden.

Hoe activeer ik de wizard?

De wizard zal beschikbaar zijn voor de volgende templates:

Master Accountant:
Administrator (met debiteurenbeheer)
Debiteurenbeheerder + master
Debiteurenbeheerder

Master bedrijfs login:
(Scenario 2) Salarisinvoer + loonrunaanvraag
(Scenario 3) Bedrijfs administrator 

Master Client:
Salaris professional
Administrator gebruiker

Of de wizard aanstaat kan je controleren in het template waar jouw login op is gebaseerd. Ga naar 'Template users' op masterniveau en open het betreffende template zoals te zien is in het onderstaande voorbeeld:

Screenshot_5.png

Selecteer 'Bedrijf' en klik op de tab 'loonopdracht'. Via 'Dashlet toevoegen' rechtsboven, kan je de 'Invoer now' zichtbaar maken en de rechten op schrijven zetten. Belangrijk: Na het aanpassen van de template, dien je de opnieuw in en uit te loggen. Anders zal de wizard alsnog niet zichtbaar zijn.

Screenshot_4.png

Hoe gebruik ik de wizard?

Met de "NOW startperiode" geef je aan welke periode er als 'referentieperiode' moet worden gebruikt. Wanneer de periode op 2020-03 staat, houdt dit in dat de drie perioden vóór 2020-03 als referentieperioden worden gebruikt. In het geval van een bedrijf waarbij er wordt gewerkt middels weekverloning, worden er 13 weken gehanteerd.

Het is mogelijk om alle medewerkers weer te geven of de medewerkers met of zonder rooster.

Heb je reeds verloond? Dan is het mogelijk om de wizard met terugwerkende kracht te gebruiken. Dit doe je door de periode rechtsboven terug te zetten en het slotje te openen. Vervolgens doorloop je de wizard.

 Screenshot_1.png

Zodra er op 'Show' wordt geklikt worden de medewerkers in een lijst getoond. In dit overzicht worden alleen de variabele urencodes weergegeven uit de referentieperiode. 

Het is mogelijk om per urencode aan te geven of deze moeten worden toegevoegd. 

Screenshot_3.png

In de eerste (uren) kolom staat het gemiddeld aantal uur vanuit de referentieperiode, de tweede kolom zijn de uren die al zijn ingegeven voor de huidige periode (in dit voorbeeld periode 4) en in de derde kolom staan de uren die toegevoegd zullen worden voor de huidige periode.
Deze uren zijn de gemiddelde uren minus de reeds ingegeven uren. Als er meer geregistreerde uren zijn dan gemiddelde uren dan wordt hier "0,00" ingevuld.

Voor de dagen volgen we dezelfde logica.  

Door op de knop 'toevoegen' te klikken, zullen de uren worden toegevoegd bij de geselecteerde medewerkers.

Screenshot_6.png

Deze uren zullen zichtbaar zijn bij de medewerker in het dashlet 'Extra uren/dagen' met de standaard opmerking 'Extra uren Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid'. Het is mogelijk om deze voor het toevoegen van de uren, aan te passen.

Screenshot_7.png

Voorbeeld berekening gemiddelde uren 

Als voorbeeld nemen we een referentieperiode van december 2019 t/m februari 2020. Het gemiddeld aantal uur is het totaal aantal uren gedeeld door de totale pro-rata factor.

De medewerker kwam in dienst op: 10-12-2019
En is nog steeds in dienst: uitdienst: -

Om de totale pro-rata factor te berekenen, kijken we naar de roosterdagen in de referentieperiode. In de eerste periode waren dit 16 van de 22 dagen, in de tweede periode waren dit 23 van de 23 dagen en in de derde periode waren dit 20 van de 20 dagen. De volgende berekening geeft ons de totale pro-rata factor: totale pro-rata factor (rooster dagen)  = (16/22) + (23/23) + (20/20) = 2.727273

In de eerste periode zijn de volgende variabele uren gebruikt:

 • 2019-12

  • Urencode 2100: 70

  • Urencode 6010: 40

In de tweede periode zijn de volgende variabele uren gebruikt:

 • 2020-01

  • geen uren

In de derde periode zijn de volgende variabele uren gebruikt:

 • 2020-02

  • Urencode 2100: 100

  • Urencode 6010: 40

Het gemiddeld aantal uren wordt berekend door de uren, uiteraard per urencode, over de drie perioden bij elkaar op te tellen en te delen door de pro-rata factor:

 • Urencode 2100: (70 + 0 + 100) / 2,727273 = 62.33
 • Urencode 6010: (40 + 0 + 40) / 2,727273 = 29.33

Veel gestelde vragen

Op 31 maart 2020 gaven wij een webinar over de NOW regeling. Heb je deze gemist, maar wil je hem graag zien? Kijk hem dan hier terug. De meest gestelde vragen hebben wij hieronder gebundeld.

Is het mogelijk om de referentie periode aanpassen?

 • Ja, standaard is staat deze ingesteld op december t/m februari, maar door de 'NOW start periode' aan te passen naar bijvoorbeeld 2020-4 wordt de referentieperiode januari t/m maart.

Kun je de lengte van de referentieperiode aanpassen?

 • Nee, op dit moment is dat niet aan te passen.

Wat als ik (pas) in 2020 ben begonnen met Nmbrs?

 • Periodes voor de startperiode van het bedrijf worden niet meegerekend in de berekening van de gemiddelde uren. Als een bedrijf start in 2020-01, en de referentie tijdspanne is 2019-12 t/m 2020-02, dan worden de totale uren van januari + februari gedeeld door de cumulatieve pro rata factor van januari en februari. 

Welke uren worden meegenomen?

 • Alle variabele urencodes. Dit kunnen ziekte uren zijn, maar bijvoorbeeld ook variable reisuren.

Worden ziekte uren ook meegenomen?

 • Ja, mits deze variabel zijn ingegeven in de eerdere (referentie) perioden.

Hoe kun je de uren (achter af) aanpassen?

 • Vooraf: Je kan de automatisch berekende suggesties in het NOW-urendashlet aanpassen, voordat je op 'toevoegen' klikt.
  Achteraf: Op medewerkersniveau in het dashlet extra uren/dagen is het mogelijk om de uren aan te passen nadat je op 'toevoegen' hebt geklikt.

 

 

Opmerkingen

 • Avatar
  Martine Janzen

  Deze feature is met de update van 02-04-2020 live gegaan.