Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Onlangs heeft het kabinet nieuwe maatregelen genomen om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is één van die maatregelen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  1. De werkgever verwacht een omzetverlies van tenminste 20%
  2. De werkgever zal géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  3. Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Voor een compleet en actueel overzicht van alle voorwaarden met betrekking tot de NOW verwijzen wij graag naar de website van de Rijksoverheid.

Het doorbetalen van oproepkrachten/uurloners zal geen eenvoudige klus zijn. Om die reden ontwikkelen wij momenteel de 'Corona Wizard'. Hiermee willen wij deze verwerking voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Benieuwd hoe de wizard eruit zal zien? Bekijk dan het volgende artikel : NOW doorbetaling 

Op dinsdag 31 maartvan 11 tot 12 uur, organiseren we een webinar waarin we deze tool in combinatie met implicaties van het Coronavirus voor de werkgever verder toelichten. Daarnaast zullen wij vragen rondom de 'Corona Wizard' zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. Meedoen? Meld je dan snel aan via deze pagina.

Oude regeling: Werktijdverkorting (wtv)

Als de oude regeling voor de WTV reeds is toegekend, dan dient deze ook te worden toegepast. We zullen geen verbeteringen gaan doorvoeren in het gebruik hiervan. Hoe je deze verwerking kan toepassen in Nmbrs lees je via: Verwerken van de werktijdverkorting

Opmerkingen