Salaristabel 730 Technische Groothandel | Nieuwe voorlopige versie per 4-2020 toegevoegd

Op 17-04-2020 zijn de bedragen per 2020-4M(4W:4; W:14) als voorlopige versie aan salaristabel 730 Technische Groothandel toegevoegd (bron). Hierin zijn tredes 21 en 22 jaar komen te vervallen en tredes 23 jaar + hernoemd naar 21 jaar +.

Opmerkingen