PAWW

Binnen Visma Nmbrs hebben we een aparte PAWW branche aangemaakt, te weten: nummer 1200. Helaas werd deze in enkele situaties niet helemaal correct berekend.

Dit probleem hebben we verholpen door een nieuwe grondslag (Loon in Geld) toe te voegen. Echter is het wel zo, dat deze regeling aan de verschillende branches toegevoegd moest worden. Om die reden hebben we aan alle branches waar de PAWW van toepassing is, een extra brancheregeling voor de PAWW toegevoegd. Deze regeling wordt correct berekend.

De huidige branche, 1200 PAWW, zullen we niet aanpassen. Dit omdat de verschillen zeer gering zijn en het naar alle waarschijnlijk meer tijd kost om deze verschillen te verklaren aan de bedrijven en/of medewerkers.

Mocht je eerder de nieuwe regeling die aan de branche is toegevoegd willen gebruiken dan kan deze actief worden gemaakt en de aparte (tweede) branche kan uitgezet worden.
Dit kan je wijzigen per begin van dit jaar en middels een correctie verwerken. Ook kan dit per periode gewijzigd worden.

Per 2021 zullen we de aparte branche standaard uitzetten en de regelingen die zijn toegevoegd aan de verschillende branches standaard aan zetten.

Update 22-04 9:45
Tentoonstellingsbouw en Houtverwerkende Industrie zijn ook toegevoegd.

Update 22-04 13:25
Grafische bedrijven hebben nu ook een eigen paww regeling.

Update 23-04 13:15
Schoonmaak heeft nu ook een eigen paww regeling.

Update 01-05 11:27
Bouwmaterialen (Hibin) heeft nu ook een eigen paww regeling.

Update 14-05 15:40

MITT heeft nu ook een eigen paww regeling.

Update 14-05 16:04

Kinderdagverblijven heeft nu ook een eigen paww regeling.

Update 14-05 16:10

Metaal en techniek (Metalektro) heeft nu ook een eigen paww regeling.

 

↓ Branches waar de PAWW aan is toegevoegd

168 Afbouw (CAO-Personeel)

168 Afbouw (CAO-Personeel)

180 Afbouw (UTA-Personeel)

202 Agrarische Branche (Bedrijfsverzorging)

203 Agrarische Branche (Bloembollengroothandel)

204 Agrarische Branche (Bos en Natuur)

205 Agrarische Branche (Dierhouderij)

206 Agrarische Branche (Glastuinbouw)

207 Agrarische Branche (Groenvoederdrogerijen)

208 Agrarische Branche (Hoveniersbedrijf)

209 Agrarische Branche (Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen)

210 Agrarische Branche (Open Teelten)

239 Agrarische Branche (Tuinzaadbedrijf)

104 Apothekers Branche (Apotheker/ Zetbaas)

7 Architecten Branche

8 Bakkersbedrijf

156 Bouw (Baksteen)

152 Bouw (Bouwnijverheid; Bouwbedrijf)

153 Bouw (Dakbedekkingsbedrijven; Bitumineuze en Kunststof)

154 Bouw (Geen CAO)

150 Bouw (Hellende Daken)

157 Bouw (Mortel- en Morteltransportondernemingen)

155 Bouw (Natuursteenbedrijf, Regulier)

167 Bouw (Pensioenbouw)

159 Bouw (Timmerfabrieken; Timmerindustrie)

174 Bouw (UTA-Bouwbedrijf)

160 Bouw (Zelfstandige in de Natuursteenbranche)

17 Bouwmaterialen (Hibin) 

19 Detailhandel Branche (AGF)

37 Detailhandel Branche (Vishandel)

79 Detailhandel Slagersbedrijven Branche

199 Dierenartsenpraktijk

44 Gemaksvoedingsindustrie Branche (Gezondheid)

42 Glas Branche (Vlakglas)

1 Grafische bedrijven

45 Groenten- en Fruitverwerkende Industrie Branche

46 Groothandel Branche (Levensmiddelen)

191 Groothandel in Textiel en Aanverw.Art.

51 Houtverwerkende Industrie

195 Jeugdzorg (Fte.Jr. 1872.00uur)

236 Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf

135 Kinderdagverblijven

242 Metaal en techniek (Metalektro)

71 Onderhoud en Reiniging in Scheepvaart, Industrie, Milieu en Aanverwante Activiteiten Branche (Orsima)

186 Openbare Bibliotheken

74 Pluimveeverwerkende Industrie Branche

75 Recreatie Branche (Verblijfsrecreatie en Zweminrichtingen)

78 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijven

97 Sociaal Werk

84 Tentoonstellingsbouw

85 Textiel-, Tapijt-, Interieur en Mode (MITT)

237 Verf- en drukinkt

148 Verpleeg-/Verzorgingshuizen & Thuiszorg

96 Vleessector Branche

95 Vleeswarenindustrie Branche

224 Waterbouw v/h Baggerbedrijf

182 Woondiensten (woningcorporaties)

80 Zoetwarenindustrie

Opmerkingen