Update NL 20-04-2020

Verbeteringen

Jaar branche: Minimum vakantiegeld naar leeftijdstaffel

We hebben de mogelijkheid toegevoegd om de minimumvakantiebijslag toe te voegen aan de leeftijdsschaal voor jaar branches. Dit is nodig voor sommige branches in de gezondheidszorg en metaal.

Medewerker onzichtbaar

Het kon voorkomen dat na het aanpassen van bepaalde informatie bij een medewerker, de betreffende medewerker niet meer zichtbaar was in de applicatie. Wij hebben hier een verbetering in doorgevoerd zodat dit niet meer voor kan komen.

Login van de legal owner deactiveren

Voorheen was het mogelijk om de login van de legal owner te deactiveren. Vanaf heden is het niet meer mogelijk om deze login te deactiveren.

 

Opgeloste Bugs

Jaaropgave en transitievergoeding

De ingehouden loonheffing op de jaaropgave toonde voorheen één totaal voor de 'normale' betaling. Dit zal nu worden gesplitst in de normale betaling en, indien aanwezig, de transitievergoeding.

UPA: Contract uren in pensioen export

Er werd nog gebruik gemaakt van het medewerker rooster voor de contracturen in de UPA pensioen export. Dit is aangepast naar de contract uren van het contract. Alleen wanneer de waarde 'nul' is, zal het medewerker rooster worden gehanteerd. Hiervoor gebruiken wij dezelfde logica als bij de loonaangifte.

Dit zal worden toegepast voor alle UPA pensioen exports: UPA PGGM, UPA AZL, UPA PGB, UPA TKP, UPA AGH, UPA SBZ and Be Frank.

Hiermee wordt tevens de volgende pensioen export error verholpen: “Oproepcode is N, terwijl contracturen is 0" 

APG: Ex medewerker bij weekbedrijf niet opgenomen in 4W pensioenexport

Wanneer een medewerker uitdienst werd gemeld in week 1,2 of 3 van een 4 weken periode, werd de ex medewerker niet opgenomen in de APG export. Vanaf heden wordt deze weer meegenomen.

Reden uitdienst wanneer soort inkomen anders is dan 11, 13 en 15

Het was altijd verplicht om in Nmbrs een reden uitdienst in te geven, waarbij dit echter enkel noodzakelijk is bij soort inkomen 11, 13 en 15. Nu hoeft enkel de reden uitdienst te worden ingegeven wanneer het één van de eerder genoemde types betreft. 

Ook zal dit veld niet meer worden meegenomen in de loonaangifte en in de UPA pensioen exports.

Melding 2024 in het onderstaande bekende probleem wordt hiermee verholpen:
[Loonaangifte] Diverse foutmeldingen vanuit de Belastingdienst (per brief)

Niet mogelijk om managerlogin te verwijderen

Wanneer een managerlogin nog gekoppeld was aan een gesloten verzuimcase, was het niet mogelijk om de login te verwijderen. Dit is aangepast waarbij dit nu weer mogelijk is.

UPA PGGM: Branche 0132 & 0196

PGGM is de eerste partij welke de switch heeft gemaakt naar UPA 2017 met twee gezondheidszorg branches:
132 Tandartsassistenten NMT
196 Ziekenhuizen

Voor deze branches kan er nu ook voor 2017 via UPA ingezonden / gecorrigeerd worden.

Opmerkingen