Update NL 23-04-2020

Verbeteringen

Nieuwe SIVI standaard voor Zorg van de Zaak

Met deze update zijn we een nieuwere SIVI standaard gaan gebruiken om verzuimberichten te delen met Zorg van de Zaak.

Afgelopen week hebben we al voor alle bestaande Zorg van de Zaak integraties (ArboVitale en MaetisArdyn) het Aansluitnummer toegevoegd. Dit is een extra optie, toegekend door de Zorg van de Zaak waarmee er wordt gezorgd dat er op twee nummers (Aansluitnummer en Code Werkgever) gevalideerd moet worden voordat de verzuimberichten in behandeling worden genomen. Daarnaast versturen we een andere unieke code om werknemers te identificeren in plaats van het BSN.

In samenspraak met Zorg van de Zaak worden in de nieuwe standaard geen nieuwe medewerkers meer aangemeld bij de Zorg van de Zaak voordat deze ziek gemeld zijn (positieve medewerker registratie). Dit is een aanpassing ten opzichte van de eerdere werking en is gedaan in het kader van de AVG. 

Elk bericht dat vanaf nu vanuit Nmbrs naar Zorg van de Zaak verstuurd wordt, zal dus gelinkt moeten zijn aan een actief verzuimdossier (een verzuimbericht volgens de SIVI-standaard). Dit betekent dat er geen werknemer berichten meer gestuurd zullen worden.

Nieuwe SIVI standaard voor portal gebruikers en e-mail gebruikers

De komende periode willen we ook de portalgebruikers en e-mailgebruikers converteren naar de nieuwe SIVI-standaard. Om dit te laten werken, moet de klant het affiliate-nummer invullen dat door de arbodienst wordt gegeven. 

Ook voor portal- en e-mailgebruikers geldt dat elk bericht dat dan vanuit Nmbrs® naar de integratiepartner verstuurd zal worden gelinkt zal moeten zijn aan een actief verzuimdossier (een verzuimbericht volgens de SIVI-standaard). Dit betekent dat er vanaf dat moment geen werknemer berichten meer gestuurd zullen worden.

Debiteur tag toegevoegd als filter binnen het dashlet mutatieformulieren goedkeuren

Om het zoeken te vergemakkelijken, is het vanaf nu mogelijk om ingediende mutatieformulieren te filteren op een debiteuren tag. Dit zal zichtbaar zijn bij de mutatieformulieren op het hoogste niveau.

Meerdere brancheregels met dezelfde basis

Als een branche ingesteld is op basis van 'SV loon na de branche minus de eigen grondslag', en de brancheregelingen verschillende looncodes toegevoegd hebben in de eigen grondslag, dan werd de grondslag van alle brancheregelingen onterecht berekent op basis van de grondslag van de eerste brancheregeling. Met deze update is dit probleem opgelost en zal iedere brancheregeling grondslag individueel berekend worden.

Sectorpremies op bedrijfsniveau

Doordat we de sectorpremies niet gebruiken hebben wij er voor gekozen om deze niet meer te tonen in de SVW tabel op bedrijfsniveau. 

 

Opgeloste Bugs

Run starten vanaf de workflow tab

Het kon voorkomen dat wanneer er een run werd gestart vanuit de workflow tab dat dit resulteerde in de volgende error: "object reference not set to an instance of an object". Vanaf nu komt dit niet meer voor.

Medewerker heeft geen actief contract

Wanneer er voor een medewerker die uit dienst is geen actief contract aanwezig was resulteerde dit bij het aanmaken van de loonaangifte in de volgende error: "object reference not set to an instance of an object"

vanaf nu wordt er bij deze medewerkers gekeken naar het laatste actieve contract. 

Geen opbouw AWF wanneer een medewerker de AOW leeftijd heeft bereikt

Eerder werden voor zowel medewerkers jonger dan de AOW leeftijd als medewerkers die de AOW leeftijd ( in 2020 is dit 66 jaar en 4 maanden) hebben bereikt op de dezelfde manier aangeleverd. Met deze update hebben we hierin een aanpassing gedaan voor de medewerkers die de AOW leeftijd bereikt hebben. Voortaan zullende de volgende velden in de loonaangifte met waarde 0 worden verzonden:
  • PrlnAwfAnwLg
  • PrlnAwfAnwHg
  • PrlnAwfAnwHz
  • PrLnUfo

Hiermee is foutmelding L2060 uit het volgende bekende probleem opgelost:[Loonaangifte] Diverse foutmeldingen vanuit de Belastingdienst (per brief)

Niet mogelijk om het loonkostenvoordeel op te slaan wanneer een medewerker de AOW leeftijd heeft bereikt

Vanaf nu is het mogelijk om in de periode dat de medewerker de AOW leeftijd bereikt het loonkostenvoordeel op te slaan.

PAWW

We hebben een aparte PAWW regeling toegevoegd aan de branches die dit ondersteunen. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om een tweede branche toe te voegen. Zie het volgende nieuwsbericht voor meer informatie: PAWW

Jaarwissel en wettelijk verlof

Wanneer je voor de tweede keer een jaarwissel uitvoert werd voorheen het wettelijk verlof niet overschreven. Vanaf nu wordt het wettelijk verlof wel overschreven. 

Jaaropgave afronding

Voorheen werden de loonheffingen op jaaropgave niet afgerond. Vanaf nu worden de ingehouden loonheffingen op de jaaropgave wel weer afgerond.

Jaaropgave en werknemersverzekeringen

De waarde van de werknemersverzekeringen ontbrak nog op de jaaropgave, met deze update is dit toegevoegd aan de jaaropgave.

Uurloon op de loonstrook

Voorheen wilde het voorkomen dat het uurloon in de header van de loonstrook niet altijd werd afgerond op twee decimalen. Vanaf nu wordt dit altijd afgerond op twee decimalen, ook wanneer de twee decimalen 00 zijn. 

Incidentele Inkomstenvermindering en transitievergoeding

Vanaf nu wordt incidentele inkomstenvermindering toegevoegd aan de transitievergoeding in de loonaangifte. Voorheen werd hier een apart veld (CdIncInkVerm) voor gemaakt in de loonaangifte.

 

 

Opmerkingen