Update NL 07-05-2020

Verbeteringen

Vrije ruimte werkkostenregeling gewijzigd naar 3%

De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste €400.000 van de loonsom per werkgever. Wij zullen dit doorvoeren per: 

 • maand: 2020-06
 • 4-week: 2020-07
 • 1-week: 2020-25

Dit betekent dat alle bedrijven die voor bovenstaande perioden al een run hebben verwerkt een TWK-run moeten draaien. Deze verhoging zal uiteindelijk terug te zien zijn in het beschikbare WKR budget. 

Voorbeeldberekening

Om te voorkomen dat voor alle bedrijven binnen de Nmbrs administratie een twk-run voor alle medewerkers gedraaid moet worden (wat voor veel extra werk zorgt), wordt dit in de genoemde periodes voor de voorgaande periodes (VCR).

Zie onderstaand voorbeeld voor een maandbedrijf waar het fiscaalloon iedere maand €10.000 betreft. De eerste 5 periodes wordt 1,7% gehanteerd. Vervolgens wordt dit in periode 6 rechtgetrokken door 5x130 (650) + 300 van de maand zelf. Vanaf periode 7 is terug te zien dat het percentage van 3% wordt gehanteerd!

Verwerkingstijd openen loonstaat 

We hebben de verwerkingstijd verbeterd van het openen van het salarisdocument: loonstaat, loonstaat per medewerker en loonstaat per looncomponent. 

Contract overzicht

Het veld "contract type" wordt niet meer gebruikt. Wij hebben het veld verwijderd van het contract overzicht. Tevens is de kolom "schriftelijk contract" verwijderd waarin foutieve informatie werd gedeeld. De kolom "schriftelijke contract" waarin "true / false" vermeld staat, blijft actief. 

HR Signaal voor flex-werkers die langer dan 12 maanden in dienst zijn 

We hebben een nieuw HR signaal toegevoegd waarbij er nu een signaal gemaakt kan worden voor flexwerkers die langer dan 12 maanden in dienst zijn. Deze functionaliteit is gerealiseerd nadat hier veel vraag voor bleek te zijn: feature request. Wij willen jullie dan ook hartelijk bedanken voor deze waardevolle input. 

Document ondertekening door 3 personen

Vanaf nu is het mogelijk een formulier door 3 personen te laten ondertekenen. 

Reden uit dienst toegevoegd aan de uit dienst formulier

Vanaf nu is het mogelijk om de reden van een einde dienstverband aan te geven in het mutatieformulier 'medewerker uitdienst'. 

Nieuwe systeem HR workflow die gestart kan worden vanuit de medewerker login (ESS)

Ter verbetering van de functionaliteit van de HR workflows hebben we diverse nieuwe HR workflows toegevoegd:

 • Wijzigen bankgegevens 
 • Wijzigen adresgegevens 
 • Wijzigen persoonlijke informatie
 • Wijzigen van het rooster
 • Wijzigen van afdeling

Op deze manier is het mogelijk om de functionaliteit van de mutatie formulieren en de HR workflow optimaal te benutten. 

Zijn er nog suggesties voor nieuwe HR Workflows? We vernemen dit graag  op de volgende pagina: Community

HR workflow bruikbaarheid

Onze nieuwe feature HR Workflow wordt steeds meer gebruikt. Vanwege de toename in gebruik hebben wij ook meer feedback ontvangen met betrekking tot de bruikbaarheid hiervan. Deze waardevolle informatie hebben wij gebruikt om de volgende verbeteringen door te voeren: 

 • Een HR Workflow sluit automatisch wanneer alle taken zijn voltooid. 
 • Een HR Manager en General Manager login kunnen nu de HR workflows linken aan de HR signalen. 
 • Een manager kan alle informatie inzien van de eigen gestarte HR Workflow. 
 • Labels zijn toegevoegd aan de filters van alle HR workflow gerelateerde pagina's omdat de filters bij standaard "all" wordt getoond. 
 • In de volgende situaties konden er problemen ontstaan in de omgeving. Wanneer een persoon wijzigt van sollicitant naar nieuwe medewerker en van nieuwe medewerker naar loondienst. Hierin hebben wij een verbetering doorgevoerd zodat dit niet meer gebeurd. 

Foutmelding bij het instellen van een nieuw account Exact Online 

Na het autoriseren van een account Exact online is het mogelijk om de externe pagina te vernieuwen wat resulteert op een nieuwe aanvraag bij Exact online. Deze handeling resulteerde in een nieuwe aanvraag bij Exact Online. Waardoor de eerder aangegeven autorisatie ongedaan werd gemaakt. Hierdoor was het genoodzaakt een nieuwe token aan te vragen. We hebben hierin een verbetering doorgevoerd waardoor het niet meer nodig is om een nieuwe token te genereren. 

Taal instellingen

We hebben de mogelijkheid toegevoegd om de taal van de Nmbrs ESS app te wijzigen. 

 

Opgeloste Bugs

Verlof overzicht geen medewerkers zichtbaar

De medewerkers zijn weer zichtbaar bij het openen van het verlof overzicht. Hiermee is het volgende bekende probleem opgelost: [Verlof] Overzicht verlof genereert geen gegevens

Loonaangifte foutmelding L2003 en L2006

Wij hebben de volgende twee loonaangifte foutmeldingen opgelost: BD-L-2003 en BD-L-2006. Je kan de loonaangifte opnieuw aanmaken. 

Vakantiedagen niet zichtbaar in een manager login

Bij het inzien van de kalender met een manager login waren de vakantiedagen van de medewerkers niet zichtbaar. Dit zou nu wel zichtbaar moeten zijn. 

Oops pagina bij het aanpassen van de prioriteit loonbeslag

Het aanpassen van de prioriteit bij loonbeslag kon resulteren in een oops pagina. Vanaf nu is het weer mogelijk om de prioriteit naar wens aan te passen. 

Stabiliteit van HR signalering

Niet altijd werd een HR workflow gestart op basis van een signaal. We hebben hierin een verbetering doorgevoerd zodat dit hopelijk in de toekomst niet meer voor komt. 

MaetisArdyn en ArboVitale zijn gewijzigd van naam: Zorg van de Zaak

De arbodiensten MaetisArdyn en ArboVitale heten vanaf nu Zorg van de Zaak. 

Het zichtbaar maken van een debiteur resulteert op een foutmelding: nummer te groot

Het zichtbaar maken van een debiteur resulteerde in de foutmelding: debiteurnummer te groot.

Deze foutmelding was onterecht en is dan ook met deze update opgelost. 

[API] Absence_insert

Wanneer een medewerker gekoppeld was aan een van de arbodiensten, gaf de call: Absence_insert de volgende foutmelding: "Couldn't create absence message'.

Deze bug is vanaf nu opgelost. 

Niet kunnen inloggen met biometrics

De Nmbrs ESS-app werkte niet juist bij het inloggen met een account zonder pin instellingen. Dit is nu opgelost. 

Tijdsregistratie uren in 2 dagen. 

Het was binnen Nmbrs ESS -app mogelijk om meer uren te registreren dan de daadwerkelijk beschikbare uren van die dag. Dit probleem is verholpen. 

Verkeerde berekening in de verlof uren aanvragen. 

Het kon in de Nmbrs ESS-app voorkomen dat het verlof een aantal van 174 uur liet zien. Vanaf nu wordt het juiste aantal uren weergegeven. 

 

 

 

Opmerkingen