Salaristabel 256 Afbouw | Nieuwe voorlopige versie per 5-2020 toegevoegd

Op 15-05-2020 zijn de bedragen per 2020-5M (4W:5; W:18) als voorlopige versie aan salaristabel 256 Afbouw Garantielonen Uurtabel per 5-2019 toegevoegd (bron). Hierin zijn de Functiegroep b tredes 21 jaar en BBL trede 23 jaar komen te vervallen.

Opmerkingen