Afbouw branches 168 & 180 (UTA) | Premieverdeling BPF Bouw middelloonregeling aangepast

De premieverdeling bij de Afbouw branches 168 en 180(UTA-personeel), regeling BPF Bouw middelloonregeling (nr. 0), is aangepast (bron).

De premieverdeling van de middelloon pensioenregeling is vanaf periode 1-2020 als volgt voor de branches:

  • Branche 168 Afbouw: 6,4136% (was 5,9496%) voor de werknemer en 15,7864% voor de werkgever (was 16,2504%)
  • Branche 180 Afbouw (UTA-personeel): 7,4438% (was 7,0818%) voor de werknemer en 14,7562% voor de werkgever (was 15,1182%)

Eerdere runs kunnen door middel van een TWK worden gecorrigeerd.

Opmerkingen