Update NL 28-05-2020

Zojuist is de update van 28-05-2020 afgerond. 

Verbeteringen

Master grootboekrekeningschema (tab Looncodes)

Zoals eerder aangekondigd hebben we een verbetering aangebracht op tab Looncodes van het Master Grootboekrekeningschema. Deze verbetering maakt het mogelijk om te filteren op looncodes, om deze vervolgens te koppelen of aan te passen. Daarnaast maakt het filter het eenvoudiger om na te gaan welke looncodes niet gekoppeld zijn, in geval van het ontstaan van een verschillenrekening. Daarnaast is het nu mogelijk om per grootboekrekening te filteren.

Tokens Salarisschaal en Salaristrede aangepast

De tokens voor de salarisschaal en salaristrede omvatten voorheen ook de omschrijving. Vaak kwam deze omschrijving overeen met de salarisschaal/-trede met als gevolg dat dit in een gegenereerd document als dubbele informatie werd weergegeven. Met deze update is dit gesplitst.

Let op: de tokens dienen te worden vervangen in het template, de oude tokens werken niet meer. De opties zijn vanaf heden: 

[Salarisschaal code] [Salarisschaal omschrijving] [Salaristrede code] [Salaristrede omschrijving].

Proforma: selecteren periode

Vanaf nu kun je, tijdens het aanmaken van een proforma voor een medewerker of sollicitant, de periode selecteren waarvoor je deze proforma wilt maken. 
Daarnaast is het nu alleen nog mogelijk om een medewerkers-proforma met de instellingen van de 'echte' medewerker of een default medewerker te creëren.

Looncode 3304: aantal kilometers (input 5150 en 5161)

We hebben het mogelijk gemaakt om via looncode 3304 een hoeveelheid kilometers toe te voegen, als output voor:

  • 5150 Aantal Kilometer a 0,19 (onbelast)
  • 5161 Aantal Kilometer a 0.11 (N/B

Runmelding voor foutmelding bij reservering gebaseerd op referentieperiode

Indien een bedrijf een reservering heeft die gebaseerd is op een referentieperiode, maar voor geen enkele periode in het reserveringsjaar een run heeft, dan kan de reservering niet worden berekend in de periode van uitbetaling van de reservering. Mogelijk zou dit onopgemerkt blijven, maar de run zou in dat geval een foutmelding geven: 'Geen bedrijfsrooster'.

Voor deze situatie hebben we een runmelding toegevoegd:
"Reservering kan niet berekend worden, omdat niet alle periodes van de reservering een run hebben."

Startleeftijd uit LIV-overzicht

We hebben de startleeftijd ('ouder dan 21 aan het begin van het jaar') uit het overzicht Lage-inkomensvoordeel (LIV) verwijderd.

Historie voor uren

Aan het dashlet 'Extra uren en dagen' is de historie voor de vaste en variabele uren toegevoegd.

Opgeloste Bugs

Foutmelding L2031 (brief Belastingdienst)

Foutmelding L2031 kon ontstaan indien een medewerker zonder actief contract een nabetaling ontving. Vanaf nu kijken we naar het meest recente actieve contract van deze medewerker en sturen die informatie mee met de loonaangifte. Hiermee is foutmelding L2031 opgelost in het volgende bekende probleem: [Loonaangifte] Diverse foutmeldingen vanuit de Belastingdienst (per brief).

Urenreservering: incorrecte berekening bij uit dienst gaan van een medewerker

Indien een medewerker MET een rooster uit dienst is en een nabetaling in de periode na het uit dienst gaan ontvangt, dan werd de urenreservering berekend alsof hij/zij in dienst was. Vanaf nu wordt de urenreservering alleen berekend indien extra gewerkte uren toegevoegd worden. 

Corona wizard: opmerking bij urencode niet zichtbaar i.c.m. TWK-run

De opmerking bij de NOW-urencode werd niet getoond in de salarisdocumenten, In het geval dat de Corona wizard werd gebruikt voor een periode in het verleden (met terugwerkende kracht) waarin dezelfde urencode al gebruikt werd. Dat is nu wel het geval.

Verzamelloonstaat Cumulatief (Jaarwerk) toont verkeerde periode

Salarisdocument Verzamelloonstaat Cumulatief in het Jaarwerk toonde een verkeerde periode indien de medewerker een correctie had. Dit is opgelost.

Historie systeembranches

In de systeembranches is de historie weer zichtbaar.

Overzicht Dienstverband

Na het genereren of downloaden van het Overzicht Dienstverband op Master- of debiteurniveau bleef de kolom 'Periode indienst' leeg. Deze wordt nu weer gevuld. Tevens wordt de kolom 'Invloed Verzekeringsplicht' nu correct weergegeven.

Runcontrole: incorrecte waarschuwing m.b.t. minimumloon

Indien een medewerker een uurloon van €9,54 (WML voor 21 jaar en ouder) had, dan kon ten onrechte een waarschuwing m.b.t. het minimumloon worden gegenereerd. Dit is verholpen.

Pensioenaangifte APG (4-wekenbedrijven) i.c.m. uit dienst op 30/31-12-2019

Indien een medewerker uit dienst was gemeld per 30/31-12-2019, dan werd deze bij 4-wekenbedrijven niet meegenomen in een pensioenaangifte naar APG. Dit is vanaf nu wel het geval. 

Overzicht NAW toont 'oude' adres

In sommige gevallen toonde het overzicht NAW niet het correcte, huidige, adres van een medewerker, maar een vorig adres. Dit is opgelost. 

Sollicitant op factuur accountant

De producten 'Medewerker in dienst' en 'Medewerker uit dienst' namen ten onrechte alle soorten medewerkers mee. Vanaf nu kijken deze tellers alleen naar type 'Loondienst' resp. 'Ex-medewerker'.

Overzicht Verjaardagslijst: verkeerde leeftijd getoond

De overzichten Verjaardagslijst bedrijf en Verjaardagslijst afdeling toonden de huidige in plaats van de leeftijd van de medewerker na de verjaardag. Nu wordt de nieuwe leeftijd getoond.

Samengevoegde run resulteert in incorrecte salarisdocumenten

Na het samenvoegen van een run toont de interface de nieuwe salarisdocumenten (bijv. loonstroken) in de interface. De gedownloade loonstroken waren echter degene van de run voordat deze was samengevoegd. Vanaf nu kunnen de correcte (samengevoegde) salarisdocumenten worden gedownload.

Opgeloste Bekende problemen

Onderstaande Bekende problemen zijn opgelost met deze update: 

Opmerkingen