Update NL 04-06-2020

Zojuist is de update van 04-06-2020 afgerond. 

Verbeteringen

Berekening transitievergoeding

Indien je Nmbrs de hoogte van de transitievergoeding laat berekenen, dan toont een handige 'tooltip' vanaf nu hoe dat bedrag tot stand komt.

Intrekking voor transitiemedewerker

Het is vanaf nu mogelijk om een intrekking voor een transitiemedewerker toe te voegen.

Historieknop brancheregelingen

Als je in dashlet Branches geen brancheregeling geselecteerd had en toch op de knop Historie klikte, dan verscheen een vreemde foutmelding. Dit is niet meer het geval.

Opgeloste bugs

Afronding gewerkte uren voor WW-premie (jonge werknemers)

Indien sprake was van 52,4 gewerkte uren werd dit weliswaar correct afgerond in de loonaangifte (naar 52 uur), maar werd bij een jonge werknemer toch de hoge WW-premie toegepast (meer dan 52 uur). Dit is verholpen, zodat nu de juiste WW-premie wordt toegepast.

Geen Id's in overzichten Medewerker NAW

Als gevolg van een aanpassing aan de overzichten NAW op Master- en debiteurniveau waren de kolommen met Id's (EmployeeId, CompanyId en DebtorId) verwijderd. Aangezien de Id's echter nodig zijn voor de API zijn ze nu weer terug.

Gestarte HR-workflow (wn) werkt niet meer na wijzigen aangepaste HR-workflow

Wanneer aangepaste HR-workflows werden gewijzigd op instellingsniveau, dan zou een gestarte HR-workflow van dat type op werknemersniveau niet meer werken. Voortaan zal een wijziging in de HR Workflow-instellingen alleen van toepassing zijn op degenen die daarna zijn gestart.

Filter debiteur-tag in mutatieformulieren

Na het toevoegen van de debiteur-tag als een extra filter op de goedkeuringspagina voor mutatieformulieren, bleek uit feedback dat er behoefte was aan een extra optie in de dropdown voor gebruikers met toegang tot sommige debiteuren via de debiteur-tags. Vanaf nu kan de gebruiker 'Alle' mogelijke debiteur-tags selecteren om op te filteren. Uiteraard betreft dit alleen de tags waar die gebruiker toegang toe heeft.

Vertalingen

Bij het doorlopen van de HR-workflows kwamen we wat Nederlands en Engels door elkaar tegen. Dit is nu gecorrigeerd in het formulier Verlengen Contract, in Document tekenen en in enkele waarschuwingsberichten.

Opmerkingen