Geplande branche-aanpassingen per 2021

Gedurende het jaar kunnen er wijzigingen in brancheregelingen zijn. Ook kan het gebeuren dat wij een grondslag anders hebben ingericht dan verwacht wordt vanuit het pensioenfonds, zodat een aanpassing nodig is.

Wijzigingen / aanpassingen met een (grote) impact voor de medewerkers voeren wij alsnog door en communiceren dat via Aanpassingen Branches, Salaristabellen & Looncomponenten

Aanpassingen die slechts een geringe afwijking tot gevolg hebben zullen wij pas per het nieuwe jaar doorvoeren.
Een voorbeeld is het aanpassen van een sociaal fonds (dat volledig ten laste is van de werkgever), waarvan het gevolg zou kunnen zijn dat je voor alle medewerkers een correctie vanaf de eerste periode zou moeten verwerken.
Indien mogelijk zullen we in dat geval wel een tijdelijke oplossing voor het huidige jaar realiseren. 

De volgende branche-aanpassingen staan tot nu toe per 2021 gepland. (Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.)

Aanpassingen per 2021

Branches 0270 & 0170 (Groothandel in aardappelen & Groothandel in aardappelen, groenten en fruit)
Urencode 2190 wordt aan de grondslag van deze branches toegevoegd.

Branche 0080 (Zoetwaren)
De medewerker-uren voor regeling 4 (Pensioen | Periode) worden aangepast van gewerkte uren (branche) naar gemiddelde gewerkte uren.

Branche 0001 (Grafische bedrijven)
Per 2021 zal deze branche alleen de volgende urencodes bevatten:

 • 2100 Gewerkte uren

 • 2101 Gewerkte uren (bruto uurloon 1)

 • 2102 Gewerkte uren (bruto uurloon 2)

 • 3170 Ziekteuren Uurloner 70%

 • 3175 Ziekteuren Uurloner 75%

 • 3180 Ziekteuren Uurloner 80%

 • 3185 Ziekteuren Uurloner 85%

 • 3190 Ziekteuren Uurloner 90%

 • 3191 Ziekteuren Uurloner 91%

 • 3195 Ziekteuren Uurloner 95%

 • 3200 Ziekteuren Uurloner 100%

 • 3201 Ziekte uren (N-B)

Branches 0175 & 0179 (Schilders)
In de OP- en OVOP-regelingen worden de volgende ziektecodes uit de grondslag verwijderd:

 • looncodes 1070, 1085, 1130 en 1145
 • urencodes 2210, 2220, 2230, 2240, 3170 en 3185

Branches 0175 / 0176 / 0177 / 0179 (Schilders)
Looncode 1099 en urencode 3100 worden aan deze branches toegevoegd. 

Branche 2948 (VVT)
Voor de AP-regelingen (3 en 4) wordt de correctiefactor ziekte aangepast (identiek aan de OP-premie).

Metaal & Techniek (alle branches)
In alle M&T-branches worden de volgende aanpassingen gedaan:

 • looncode 1006 wordt toegevoegd aan alle regelingen, behalve de regelingen Bijtelling Vakantiebonnen
 • looncode 1390 wordt verwijderd uit de regelingen Pensioenpremie PMT / Pensioenpremie PMT II - laag / Pensioenpremie PMT (uurloner) / Pensioenpremie PMT II - laag (uurloner) / Pensioenpremie PMT II - hoog / Pensioenpremie PMT II - hoog (uurloner)
 • urencode 3039 wordt verwijderd uit de WWM-regelingen

Branche 0134 (Metaal en Techniek | Scheepsbenodigdhedenhandelaren)
Aan deze branche worden de regelingen voor de WWM toegevoegd.
=> 01-10-2020: dit is gerealiseerd, zie opm. bij dit nieuwsbericht.

Branche 0171 (Metaal en Techniek | Tankstations en wasbedrijven)
Urencode 3200 wordt toegevoegd aan regelingen 10 en 11 van deze branche. 

Branche 0011 (Beroepsvervoer Taxi)
In regeling 6 | vakantiedagen MUP worden de volgende looncodes toegevoegd aan de grondslag:

 • 1070| Ziektegeld 70%

 • 1075| Ziektegeld 75%

 • 1080| Ziektegeld 80%

 • 1085| Ziektegeld 85%

 • 1090| Ziektegeld 90%

 • 1091| Ziektegeld 91%

 • 1095| Ziektegeld 95%

 • 1130| Ziekteuren 70%

 • 1135| Ziekteuren 75%

 • 1140| Ziekteuren 80%

 • 1145| Ziekteuren 85%

 • 1150| Ziekteuren 90%

 • 1151| Ziekteuren 91%

 • 1155| Ziekteuren 95%

 • 1160| Ziekteuren 100%

Branche 0042 (vlakglas)
De optie 'franchise geen max 100%' wordt gedeactiveerd.

Branche 0195 (Jeugdzorg)
De instelling voor medewerker-uren in de PAWW-regeling (nr. 10) wordt omgezet van gemiddelde uren naar loonaangifte-uren.

Branche 0028 (Detailhandel Branche (Mode en Sport))
Aan regeling 1 | Ouderdomspensioen worden de volgende aanpassingen gedaan:

 • looncode 3751 wordt uit de grondslag verwijderd
 • urencode 3800 wordt aan de grondslag toegevoegd

Branche 0123 (Horecagilde)
Om de grondslag te kunnen maximeren o.b.v. het daadwerkelijke aantal gewerkte uren wordt de optie 'Max aanpassen aan pt%' geactiveerd.

Branche 0069 (Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven)
Het pensioentype wordt gewijzigd van 'UPA Centric UPA' in 'UPA TKP'. 

Branche 0078 (Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijven)
Looncode 1390 wordt toegevoegd aan regeling 5 | RAS.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk