Update NL 16-07-2020

Zojuist is de update van 16-07-2020 afgerond. 

Nieuwe functionaliteit

API: validatie voor landspecifieke calls

Het is niet altijd duidelijk welke API calls voor welk land beschikbaar zijn. Om dit meer inzichtelijk te maken hebben we een nieuwe validatie gecreëerd, die indien van toepassing de volgende melding teruggeeft: 

3001: This call is not available in your country

Bijvoorbeeld: de call voor tijdregistratie is momenteel alleen beschikbaar voor Zweden, dus wanneer je als Nederlandse klant deze request probeert te doen krijg je bovenstaande melding te zien.

Verbeteringen

API: [v2.1][v3] Service_StopCurrent

Bij sommige loonheffingsinstellingen is het noodzakelijk om een reden einde dienstverband te specificeren als de betreffende medewerker uit dienst gaat. We hebben daarom voor deze API call de validatie verbeterd, omdat de reden einde dienstverband in sommige gevallen optioneel en in andere gevallen verplicht is. Indien van toepassing geeft de validatie de volgende foutmelding terug: 

2024: Invalid End Service Reason Id

HR workflow: pop-up voor beslissingstaken

Onze verbetering in de HR workflows (het aan elkaar koppelen van HR workflows met beslissingstaken) is nu nog verder verbeterd. Als een gebruiker een beslissing dient te nemen in een HR workflow, dan laat de pop-up nu ook dit soort taken zien, net als in het uitklapmenu aan de rechterzijde.

HR workflow: alle pop-ups voor taken

De pop-ups voor de taken waren toe aan een nieuw design, dus ze zien er nu wat eigentijdser uit. Tevens hebben we de volgorde van sommige velden aangepast. 

Opgeloste bugs

Instellingen HR Workflow

Er bleken wat kleine bugs geïntroduceerd te zijn na het uitrollen van de de nieuwe functionaliteit om HR workflows te koppelen.

  • Een inactieve HR workflow kan nu gestart worden met een beslissingstaak. Dit kan handig zijn als bepaalde HR workflows bijvoorbeeld alleen zouden moeten worden gestart door een signaal en/of in een beslissingstaak en niet worden getoond in het overzicht op medewerkersniveau.
  • Het dropdownmenu voor de toegewezen persoon aan een HR workflow ververst niet meer als een HR workflow wordt gedeactiveerd.
  • De HR workflow-taak Aannemen & Inwerken leidde voor de auto van de zaak naar een verkeerde pagina. Dit is opgelost.
  • Als in een HR workflow om een toelichting werd gevraagd stopte deze in sommige gevallen. Vanaf nu zullen, na een verzoek om toelichting, nieuwe taken worden aangemaakt om het formulier opnieuw in te vullen. 

Mutatieformulier Eerste werkdag

  • In het mutatieformulier Eerste werkdag was 'Provincie' een verplicht veld. Dit veld is verwijderd.
  • Hoewel het mobiele nummer een verplicht veld was leek dat niet het geval te zijn. Dit veld is nu ook als verplicht gemarkeerd. 

Token $$$mutationFormMessage$$$ werkt niet

Als een gebruiker een opmerking in een mutatieformulier plaatste, dan toonde dit token die opmerking niet in het signaal. Dit is verholpen.

Verlofoverzicht toont medewerkers uit dienst

Het verlofoverzicht op bedrijfsniveau liet ook medewerkers uit dienst zien. Dit gebeurt nu niet meer.

Preview verlofoverzicht toont geen medewerkers die met verlof zijn

De preview van het overzicht verlofaanvraag op de startpagina toonde geen medewerkers die met verlof zijn; deze waren alleen zichtbaar na het klikken op Meer... Vanaf nu worden ze ook in de preview getoond.

Loonaangifte: foutmelding Ontbrekend adres

In specifieke gevallen kon een foutmelding worden getoond tijdens het creëren van de loonaangifte ('error: ontbrekend adres'). Dit is verholpen.

Waarschuwing ‘Kleinebanenregeling: error’ tijdens doen van jaarwissel

Als een medewerker in 2019 een actief contract had dat zonder de velden 'Aard arbeidsverhouding' en 'Volgnrinkomstenverhouding' opgeslagen was (dit gebeurde vooral indien een contract voor 2019 werd aangemaakt terwijl de huidige periode van het bedrijf al in 2020 was), dan werd tijdens het draaien van de wizard jaarwissel de waarschuwing ‘Kleinebanenregeling: error’ getoond. Dit gebeurt nu niet meer.

Historie bij contracten toont in 2020 verouderde instellingen

Na deze update worden de velden 'Aard arbeidsverhouding', 'Type' en 'Volgnrinkomstenverhouding' niet langer getoond in de pop-up voor de contracthistorie, indien het geselecteerde jaar 2020 is. De reden hiervoor is dat deze velden per 2020 niet meer in het contract gebruikt worden. De velden 'Aard arbeidsverhouding' en 'Volgnrinkomstenverhouding' zijn naar de SVW-instellingen verplaatst en het veld 'Type' is helemaal verwijderd. Bij een geselecteerd jaar vóór 2020 worden deze velden nog wel in de historie getoond.

Laden grootboekrekeningschema resulteert in 'Oops' pagina

Bij een grootboekrekeningschema met zeer veel geselecteerde looncodes kon het gebeuren dat tijdens het laden ervan een 'Oops' pagina verscheen. Dit is opgelost.

'Oops' pagina bij openen instellingen grootboekrekeningschema

Een account van het type Klant login kon een 'Oops' pagina krijgen bij het openen van de instellingen van een grootboekrekeningschema. Dit treedt nu niet meer op.

Opgelost Bekend probleem

Onderstaand Bekend probleem is opgelost met deze update: 

Opmerkingen