Update NL 23-07-2020

Zojuist is de update van 23-07-2020 afgerond. 

Verbeteringen

Geen BSN nodig om loonaangifte te creëren

Vanwege Corona-maatregelen is het mogelijk om een werknemer naar de Belastingdienst te sturen zonder BSN en zonder speciale tabel 940. De runcontrole is nog steeds ingeschakeld, maar je krijgt geen foutmelding wanneer je een loonaangifte maakt en/of verstuurt.

Kopiëren medewerker: volgnummer IKV met 1 opgehoogd

Bij het kopiëren van een werknemer wordt vanaf nu het volgnummer IKV met 1 opgehoogd.

Transitievergoeding: automatische berekening voor specifieke salaristypen

De automatische berekening van de transitievergoeding is nu alleen nog beschikbaar voor het bruto voltijds salaris en het bruto uurloon. Voor de andere typen kunnen we de juiste waarde niet berekenen.

Overzicht 'Reden einde dienstverband'

We hebben het overzicht 'Reden einde dienstverband' toegevoegd aan de medewerkersoverzichten op debiteurniveau.

Instelling 'PK / AV' bij urencodes verborgen

We hebben de instelling 'PK / AV' bij urencodes onzichtbaar gemaakt, want deze is niet langer nodig.

Pensioenaangifte APG: limiet veld Leveranciersnummer

We hebben een limiet van 7 tekens toegevoegd aan het veld 'Leveranciersnummer' voor de APG-pensioenexport. 

HR workflow: melding actieve taak naar Klantlogins

Telkens wanneer een gebruiker een taak moest uitvoeren, dan ontving de Klantlogin geen signaal. Veel klanten hebben echter gevraagd om dit te veranderen, dus dat hebben we gedaan. Nu wordt de melding ook naar de Klantlogins gestuurd.

Let op: Momenteel wordt voor iedere toewijzing van een taak aan een klantlogin een signaal verstuurd. In de toekomst zullen we alleen een signaal sturen wanneer de vorige taak door iemand anders is uitgevoerd.

Pop-up voor toevoegen/bewerken document

Als een gebruiker een bestaand document wilde bewerken, dan werd nog steeds een 'dropzone' getoond om een document toe te voegen. Dit hebben we weggehaald, dus nu zie je het daadwerkelijke document dat wordt bewerkt.

Opgeloste bugs

UPA-pensioenexport: foutmelding bij geen actief contract i.c.m. run-output

Indien een medewerker in een bepaalde periode geen actief contract maar wel run-output had, dan was het niet mogelijk om een UPA-bestand aan te maken. De volgende foutmelding werd getoond:

[0:Error Inkomsteperiode:Object reference not set to an instance of an object.]

Dit is opgelost.

Pensioenaangifte AZL: foutmelding

Als je een correctie uitvoerde en er was een werknemer in de correctie zonder een actief contract, dan kon de volgende foutmelding worden getoond: 

error: [0:Error Inkomsteperiode:Object reference not set to an instance of an object.]

We sturen nu het laatste contract mee, waarmee dit probleem opgelost is.

Stipp Pensioenexport: negatieve uren

Negatieve uren werden in de Stipp-pensioenexport met 2 cijfers opgenomen. We hebben dat aangepast naar de vereiste 3 cijfers.

Loonaangifte: foutmelding bij transitievergoeding meerdere medewerkers

Bij weekbedrijven met transitievergoedingen voor meerdere medewerkers kon de volgende fout optreden in de loonaangifte:

BD-L-1302 foutbeschrijving: Totaal werkgeversheffing Zvw niet consistent met nominatieve aangiften-Tijdvak

Dit is opgelost.

Loonaangifte 2015

Als gevolg van een fout was het niet mogelijk om een loonaangifte over een periode in 2015 aan te maken; dit is opgelost.

Historie leeg na aanpassen waarde vaste bedrijfslooncomponent

Wanneer je voor bepaalde periodes een vaste bedrijfslooncomponent toevoegde, maar de waarde ergens halverwege wijzigde, dan ging de historie verloren. Nu wordt deze weer getoond.

Export iCal leidt tot fout voor Manager login

Het is voor de Manager login weer mogelijk om de knop 'Export iCal' te gebruiken.

Workflow-popups op Masterniveau zien er vreemd uit

De knoppen passen nu weer in de pop-ups. 

WML-uurloon i.c.m. 38-urige werkweek

Bij jeugdige medewerkers met een minimumloon werd, i.c.m. een 38-urige werkweek, het uurloon op de loonstrook afgerond naar een bedrag dat onder het WML voor die leeftijd lag. We ronden dit nu correct af. 

Loonstrook: voettekst mist looncodes 3075, 3076 en 8820

In de voettekst van de loonstrook worden looncodes 3075, 3076 en 8820 nu weer correct getoond.

Historie dashlet extra uren / dagen bevat niet juiste beschrijving looncodes

We tonen nu de aangepaste beschrijving van de uurcodes in de historie.

Meerdere rijen voor wettelijk verlof

Bij het verlopen van het wettelijk verlof konden meerdere items worden getoond (het saldo was correct). Dit weergaveprobleem is opgelost, zodat nu maar één item getoond wordt.

Foutmelding bij tonen details in overzicht TWK Wijzigingen

Bij het tonen van details kon overzicht 'TWK Wijzigingen' de volgende foutmelding genereren:

Nmbrs.BLL... was not found

Dit is opgelost.

Transitievergoeding niet toegevoegd aan werkkostenberekeningen

We hebben nu wel de transitievergoeding toegevoegd aan de werkkostenberekeningen. 

Foutmelding bij downloaden Unit4-export

Bij het downloaden van een Unit4-export (Salarisdocumenten) kon een foutmelding ontstaan. Dit is verholpen.

Medewerkers uit dienst zichtbaar in lijst met medewerker logins

Vanaf nu worden alleen de medewerkers in dienst in deze lijst getoond.

Niet alle waardes voor Code aard arbeidsverhouding beschikbaar in import-/updatebestand

Het was niet mogelijk om bij een update van de Code aard arbeidsverhouding waarde 82 (Payrolling) of 83 (Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) te selecteren. Dit is nu wel mogelijk gemaakt.

Onterechte foutmelding bij updaten KVK-nummer via import/update

Bij het updaten van het KVK-nummer van een bedrijf werd abusievelijk een foutmelding m.b.t. een verkeerd startjaar getoond. Dit is nu niet meer het geval.

Melding 'ontbrekende reden uit dienst' tijdens import/update

Tijdens het importeren of updaten van medewerkersinformatie voor uit dienst tredende medewerkers werd bij alle soorten inkomen de melding 'ontbrekende reden uit dienst' getoond. Dit is nu alleen nog het geval bij soorten inkomen 11, 13 en 15.

Niet mogelijk om het McAfee-icoon te activeren

Het selectievakje (op de pagina Thema-instellingen onder Mijn account) om het McAfee-icoon op de inlogpagina te tonen werkte niet meer, maar dat is verholpen.

Eerste werkdag-formulier

Het mutatieformulier 'Eerste werkdag' bevatte enkele kleine bugs: de initialen en voorvoegsels ontbraken, evenals de optie om de nationaliteit toe te voegen. Daarnaast hebben we besloten om de optie 'Loonheffingskorting toepassen' duidelijker te maken, door deze te wijzigen in een keuzerondje (in plaats van een selectievakje).

Opmerkingen