Update NL 06-08-2020

Zojuist is de update van 06-08-2020 afgerond. 

Nieuwe functionaliteiten

Nieuwe systeem HR Workflows

Verstrekkingen

Vanaf nu is het mogelijk om de taken rond het uitdelen van sleutels, laptops, headsets in een HR Workflow te dekken. Alles wat een medewerker nodig heeft om zijn werk te doen, het kan allemaal worden opgeslagen en verwerkt in Nmbrs.

Auto van de zaak

Het ter beschikking stellen van een leaseauto kan worden afgehandeld met een HR Workflow, waarbij je ervoor zorgt dat alles wordt gedaan, afgesproken en ondertekend.

 

Verbeteringen

Pinkweb: mogelijk om aparte correctie in te sturen

Vanaf nu is het mogelijk een aparte loonaangifte correctie naar Pinkweb te sturen ter goedkeuring.

Medewerkerwijzigingen opslaan naar bestandsbeheer

Bij het dashlet "Medewerker wijzigingen" is het nu mogelijk om de verschillende mutatie op te slaan naar Excel. Dit bestand wordt opgeslagen in het bestandsbeheer op bedrijfsniveau.

Run Controle: Minimumloon 

Als het dienstverband van een werknemer gedurende de periode begon of eindigde, hielden we hier geen rekening mee voor de melding van het minimumloon. Vanaf nu wordt hier wel rekening mee gehouden.

Uit dienst mutatieformulier: Beëindiging contract

Het mutatieformulier voor het uit dienst melden van een medewerker bevat een veld voor "reden uit dienst", dit was niet verplicht, maar werd automatisch ingevuld. Om ervoor te zorgen dat deze altijd gevuld is met de juiste inhoud, is deze niet meer vooraf ingevuld en moet deze ook worden ingevuld met een standaard waarde.

Dropdown in verzuimmelding aangepast

De verzuimmelding bevatte een vervolgkeuzelijst waarin de gebruiker kon zeggen of de werknemer volledig of gedeeltelijk hersteld is. Om dit duidelijker te maken is dit veranderd in keuzerondjes.

Mijn Taken

De (Mijn) Taken-dashlets ondergaan enkele interface-verbeteringen. We zullen ze de komende weken blijven verbeteren met enkele kleine aanpassingen, om het voor gebruikers duidelijker te maken dat ze een taak moeten doen.

 

Opgeloste bugs

Pensioenexport AZL: Limiet voor "nummer leverancier"

We hebben de limiet voor het aantal tekens voor "nummer leverancier" voor azl pensioen export verwijderd, omdat dit meer dan zeven kan zijn.

Jaarwerk: Loonaangifte overzicht per periode

Voor het overzicht loonaangifte per periode in het jaarwerk hebben we de Totaalpremie Awf toegevoegd, omdat deze ontbrak.

Overzicht SVW-instelling toont ongeldige fase, sector en risicogroep.

Het overzicht van SVW-instellingen kan de verkeerde fase laten zien, dat hebben we opgelost.

Vanaf 2020 laten we de sector en risicogroep niet meer zien, omdat ze verbonden zijn met het bedrijf en niet meer met een medewerker.

Overzicht "Dientverband" toont verkeerde contractduur.

De contractduur "Permanent" en "Tijdelijk" waren niet meer in het overzicht opgenomen.

Dashboard Jaarwerk: Verlofsaldo bedrag

De waarden in dit rapport zijn niet correct wanneer voor een werknemer zijn beginsaldo gedurende het jaar is veranderd, hier is nu een verbetering voor aangebracht.

Workflow Wizard: Error voor loonaangifte

Bij het gebruik van de workflow wizard voor de loonaangifte kon de fout ontstaan: "Specified argument was out of the range of valid values". Vanaf nu is dit probleem verholpen.

Loonaangifte fout: BD-L-0008 Totaal premie Ufo niet consistent met nominatieve aangiften

De premie voor de Ufo kan inconsistent zijn (het collectieve deel kwam niet overeen met nominatieve aangiften), we hebben dit opgelost.

Fout in grootboekrekeningschema

Bij het koppelen van looncodes aan grootboekregels kon er een foutmelding ontstaan. Dit had te maken met het te traag laden van bepaalde regels. Deze foutmelding is met deze update opgelost.

Fout bij downloaden SEPA bestand loonaangifte

Bij weekbedrijven was de controle van het bedrijfs IBAN niet correct, hierdoor kon er een fout ontstaan bij het aanmaken van de loonaangifte SEPA, maar dit is nu opgelost.

Omschrijving looncodes in grootboekrekeningschema instellingen

Vanaf nu zullen gewijzigde omschrijvingen van looncodes correct worden weergegeven in de grootboekrekeningschema instellingen.

Kolommen in standenregister

De PDF van het standenregister werd niet correct geschaald, zodat alle kolommen weergeven konden worden. Vanaf nu gebeurt dit wel, zodat alle informatie te zien is.

 

Opmerkingen