Update NL 20-09-2018

Beste klant,

Deze week hebben wij een nieuw platform gelanceerd waar alle ideeën omtrent het verbeteren van Nmbrs kunnen worden gepost → Nmbrs Community
We hechten veel waarde aan de input die we vanuit onze klanten krijgen, om die reden zijn we een aantal jaar geleden met de ideeënbus gestart. Helaas was het beheren van deze ideeën niet werkbaar vanuit onze kant.

We hebben de afgelopen tijd een Global Knowledge Base opgezet en zullen deze (ook) gaan gebruiken voor de gewenste verbeteringen / nieuwe functionaliteiten.
Per onderdeel van Nmbrs staan hier topics, waarin ideeën gepost kunnen worden. De product owner die verantwoordelijk is voor dit onderdeel van Nmbrs beheert zijn/haar topics en kan daar meelezen welke ideeën er worden geplaatst. Omdat Nmbrs een internationaal bedrijf is met product owners van over de hele wereld willen we de ideeën graag in het Engels.

Elk idee dat meer dan 50 stemmen heeft wordt sowieso door de product owner onderzocht. De product owner zal bij deze ideeën uitleg geven waarom we dit wel of niet zullen gaan realiseren. Aan dit idee wordt dan ook een status meegegeven (None, Planned, Not planned, Completed).
Alle bestaande ideeën van de ideeënbus die nu meer dan 50 stemmen hebben zullen we overzetten naar het nieuwe platform, inclusief de uitleg waarom dit idee wel of niet wordt opgenomen in de backlog.

Jullie ideeën zijn meer dan welkom!


Daarnaast is zojuist is de update van 20-09-2018 afgerond. In deze update hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Verbeteringen

Archiveren van verlopen salaristabellen

Als een salaristabel is verlopen is het niet mogelijk om deze een eind periode mee te geven zodat deze wordt gearchiveerd. Hier is met deze update een verbetering in aangebracht. Het is vanaf nu mogelijk om een eind periode aan salaristabellen mee te geven en daarnaast is er een filter toegevoegd waar er kan worden gesorteerd op actief en gearchiveerd.

Ook is er een bericht in de runcontrole toegevoegd voor medewerkers die zijn gekoppeld aan een salaristabel die niet meer actief is. Daarnaast is het niet meer mogelijk om medewerkers te linken aan een tabel die niet meer actief is. Er zal in deze gevallen een andere tabel moeten worden gekozen of handmatig een salaris worden ingegeven.

Dashlet HR signaalinstellingen

Het dashlet HR signaalinstellingen was niet altijd naar de juiste taal instelling vertaald, met deze update gebeurt dat wel.

Bugs

Geen bedrijf zichtbaar bij "medewerker instellingen"

Op medewerker niveau is het dashlet 'Medewerker instellingen' beschikbaar. Vanaf heden is het weer mogelijk om het betreffende bedrijf van de medewerker te zien.

Oude functies en/of afdelingen zichtbaar in het nieuwe medewerker menu

In het nieuwe medewerker menu kon het voorkomen dat oude afdelingen of functies werden getoond. Na de update van vanavond, zullen de laatste ingevoerde instellingen weer juist in het overzicht getoond worden.

Overzicht Medewerker Uren & Salaris

Het overzicht medewerker uren & salaris was niet in alle gevallen compleet, enkele velden waren onterecht leeg. Met deze update worden de velden weer gevuld met de juiste waarden.

Overzicht Auto v/d zaak - master level

Het nieuwe auto v/d zaak overzicht op master level was ook niet in alle gevallen gevuld met waardes uit de omgeving, tot deze update. Daarnaast bevat het betreffende overzicht de optie om te filteren op medewerkers welke in dienst zijn en welke uit dienst zijn.

En tot slot..

In de volgende reguliere update zal "Start" (in het linker-menu, op bedrijfniveau en op medewerkerniveau) worden veranderd in "Home".

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk