Update NL 10-09-2020

Zojuist is de update van 10-09-2020 afgerond. 

Verbetering

HR Workflow Instellingen & HR Workflows Overzicht: nieuw ontwerp

Nadat de beslissingstaken aan de HR Workflows waren toegevoegd concludeerden we dat het nuttig zou zijn om al in het overzicht te zien welke HR Workflows daadwerkelijk beslissingstaken bevatten, zodat het niet nodig is om de pop-up te openen.

Daarnaast is het via het nieuwe dashlet 'HR Workflows Overzicht' nu mogelijk om direct te zien welke HR Workflow bezig is of, misschien nog wel belangrijker, welke vertraging dreigt op te lopen.

Opgeloste bugs

Twinfield XML: fout bij downloaden export

Als voor een bedrijf op Master- noch op bedrijfsniveau Twinfield-dimensies waren ingesteld, dan was het niet mogelijk om de journaalpostenexports te downloaden. Dit is opgelost.

PAWW-regeling: diverse aanpassingen

We hebben de volgende problemen m.b.t. de PAWW-berekening opgelost:

  • er wordt nu rekening gehouden met TSF (tijdspaarfonds);
  • de PAWW-regeling is nu correct voor branche: 8 | Bakkersbedrijf;
  • de PAWW-regeling is nu correct voor branche: 191 | Groothandel in Textiel

 

Opmerkingen