Update NL 17-09-2020

Zojuist is de update van 17-09-2020 afgerond. 

Verbeteringen

Runcontrole voor oproepkrachten

We hebben de melding in de runcontrole voor oproepkrachten verbeterd. Deze luidt nu als volgt:

  • NL: "Deze medewerker is volgens de invloed verzekeringsplicht geen oproepkracht, maar heeft geen rooster."
  • EN: "This employee is according to the influence obliged insurance not an on-call employee but has no schedule."

Ook is de validatie van de 'contracturen' aangepast, de nieuwe tekst is:

NL: "De invloed verzekeringsplicht is niet D of E terwijl het aantal contract uren 0 is, deze combinatie is niet mogelijk."
EN: "The influence obliged insurance is not D or E while the contract hours are 0, this combination isn't possible."

Dit was voorheen een waarschuwing, maar heeft nu de status van fout in de runcontrole. De reden hiervan is dat de Belastingdienst vanaf september deze controle toevoegt aan de reguliere controles, wat betekent dat als in de loonaangifte de indicatie voor de oproepovereenkomst 'N' is en de contracturen 0 zijn, de Belastingdienst dit per brief aan de werkgever / accountant zal melden.

Aanpassing detailpagina HR Workflow voor medewerkers

De detailpagina van de HR Workflow voor medewerkers heeft een aanpassing ondergaan, zodat deze nu in lijn is met het nieuwe ontwerp. Met dit nieuwe ontwerp is het duidelijker wanneer een HR Workflow een ondertekend document of een formulier bevat. De actieve taak is ook beter zichtbaar en als er een beslissing is genomen, is het duidelijk uit welke HR Workflow is gekozen.

Binnenkort zullen we ook de gebruikersinterface en -ervaring van de HR Workflow-dashlet van de medewerker verbeteren.

Mijn Taken laadt sneller

De dashlets en detailpagina's van Mijn Taken zijn sneller gemaakt, vooral voor de gebruiker die meer dan 10 Taken toegewezen heeft gekregen.

Meldingen m.b.t. Taken

Vanaf nu ontvangen gebruikers een melding wanneer een Taak aan hen is toegewezen en actief wordt. Als de gebruiker de Taak eerder zelf heeft uitgevoerd dan wordt geen melding verzonden.
Daarnaast ontvangt de HR Workflow Assignee een melding als een HR Workflow automatisch is afgesloten en hij / zij niet degene was die de laatste Taak uitvoerde.

Pinkweb: 'batchvalidatie'

Wanneer je een bedrijf verwijderde met een loonaangifte op in afwachting in Pinkweb, dan kregen we geen foutmelding terug, maar werden andere bestanden in de batch gedupliceerd.
Vanaf nu worden die dubbele bestanden genegeerd, zodat we de volledige batch kunnen verwerken.

Opgeloste bugs

Import van datums genereert fout

Wanneer werd geprobeerd om werknemersinformatie te importeren die datums bevat (bijv. geboortedatum, indienstdatum), dan genereerde de importcontrole een fout. Dit treedt niet meer op.

'Wijzig wachtwoord' toont geen validatie-pop-up

De validatie-pop-up was niet zichtbaar naast het veld 'nieuw wachtwoord', maar dit is opgelost.

Problemen Bestandsbeheer

Twee problemen met betrekking tot het Bestandsbeheer zijn opgelost:

  • het was niet toegankelijk als de bedrijfsnaam een "*" bevatte;
  • mappen konden verdwijnen tijdens het verplaatsen.

Opmerkingen