Update NL 29-10-2020

Zojuist is de update van 29-10-2020 afgerond. 

Nieuwe functionaliteit

Urenreservering: herrekenen bij betaling elke periode

Een werknemer die zijn urenreservering elke periode uitbetaald krijgt moet eigenlijk meer uren per gewerkt uur reserveren dan een werknemer die zijn of haar uren spaart. Hiervoor hebben we nu een nieuwe optie in de urenreservering: Herreken bij uitbetalen iedere periode.

Urenreservering_2.0.png

We hebben de huidige instellingen voor de urenreservering ongemoeid gelaten (het is een opt-in).

Verbeteringen

Kosten per uur (KPU)

We houden rekening met de nieuwe optie voor de urenreserveringen, dus als je twee (of meer) urenreserveringen hebt met verschillende instellingen, dan wordt ook de KPU herberekend.

Default medewerkers

Sommige default medewerkers hadden voor 2019 niet de juiste instellingen, omdat we de Aard Arbeidsverhouding hadden verplaatst naar de SVW-instellingen. We hebben Aard Arbeidsverhouding: 1 (Arbeidsovereenkomst) toegevoegd waar deze instelling ontbrak.

Kopiëren medewerkers

Als je een werknemer kopieerde van wie het dienstverband in 2019 of eerder eindigde, dan ontbrak de Aard Arbeidsverhouding als gevolg van het verplaatsen van deze instelling. Nu heeft de gekopieerde werknemer altijd instelling 1 (Arbeidsovereenkomst).

Pensioenexport UPA PGGM in 2017

In 2017 zijn we gestart met het pensioenexportformaat UPA PGGM (bèta). Op dat moment beschikten nog niet alle gezondheidszorgbranches over de juiste UPA-instellingen. We hebben deze nu toegevoegd, zodat indien nodig alsnog correcties kunnen worden gedaan.

Berekening transitievergoeding

Voor sommige looncodes is het nodig om de waarde van de afgelopen 3 jaar te controleren (type 2). Tot nu toe controleerden we hiertoe de laatste 3 jaar vanaf de periode voordat de werknemer stopt met werken.
De overheid heeft echter de specificaties gewijzigd, zodat nu de waarde wordt gecontroleerd van de afgelopen 3 kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de werknemer stopt met werken.

De transitievergoeding en de tooltip in de Uitdienstwizard zijn bijgewerkt om deze nieuwe specificaties te gebruiken.

Bestandsbeheer: aanpassing limiet voor geüploade bestanden

Met de vorige update hebben we de bestandsgrootte die kan worden geüpload tot een bepaald maximum beperkt. Dit veroorzaakte enige problemen bij een specifieke klant en daarom verhogen we de maximale grootte om dit op te vangen.

E-mailsjablonen: nieuw lettertype

We hebben een nieuw lettertype aan de sjablonen toegevoegd: Segoe UI.

Notificatie-framework: overnemen recentste wijzigingen gebruikersinterface

We hebben enkele wijzigingen aangebracht in het notificatiescherm, n.a.v. feedback van de productontwerpers.

Opgeloste bugs

Pensioenexport: leveranciersnummer niet zichtbaar

Bij sommige pensioenexportinstellingen (UPA en APG) was het leveranciersnummer niet zichtbaar nadat je het had opgeslagen. Nu wordt het weer getoond als je de instellingen opent.

Pensioenexport: aangifte UPA PGGM blijft op status 'verzonden' staan

PGGM heeft de naam van hun responsberichten gewijzigd, waardoor de aangiftes in Nmbrs niet de juiste status kregen. We hebben deze wijziging nu ook aan de Nmbrs-kant doorgevoerd, zodat we weer de juiste respons terugkrijgen en dus de juiste status kunnen tonen.

Dit lost het bekende probleem op: [Pensioenaangifte] Pensioenaangifte UPA PGGM blijft op status 'verzonden' staan

Transitievergoeding: interactieve loonstrook

Op de interactieve loonstrook werd de waarde van de transitievergoeding niet aan het fiscaal loon in de voettekst toegevoegd, maar nu wel.

Transitievergoeding: jaaropgaaf

De waarde van de transitievergoeding stond twee keer op de jaaropgaaf, maar nu alleen nog in het onderdeel Transitievergoeding.

Pensioenexport: foutief ProductLoon bij APG i.c.m. weekbedrijven

In de APG-pensioenexport werd de waarde voor 'ProductLoon' vermenigvuldigd met 4 (vier keer een week), in plaats van de 4-wekenwaarde te gebruiken. (De waarde op de loonstrook was en is correct.) De pensioenexport bevat nu ook de correcte waarde.

HR-document Headcount Kp. / Kd. (periode) opent niet

Er zijn optimalisaties doorgevoerd om de laadtijd van dit document te verkorten.

Alternatief domein: niet mogelijk om in te loggen met Google SSO

Als je probeerde om in te loggen met een Google-account terwijl je een alternatief domein gebruikte, dan werd je doorgestuurd naar een lege pagina. Dit is nu opgelost.

Servicelevels: Nmbrs toont &l; bij gebruik van tekens < of >

Bij gebruik van bepaalde speciale tekens werden deze onjuist opgeslagen. Opgelost!

Verjaardagen en verloven van collega's niet zichtbaar

Na het verhelpen van enige bestaande bugs hebben we de menu's voor de verjaardagen en verloven van collega's opnieuw geactiveerd.

Import/export: volgnummer IKV 0 ontbreekt in export

Indien het volgnummer IKV van een medewerker 0 was dan bevatte de export geen waarde; nu wel.

Import/export: importeren debiteuren geeft foutmelding

Bij het importeren van debiteuren kon, ondanks een succesvolle import, een foutpagina worden weergegeven. Dit gebeurt niet meer.

Opmerkingen