Update NL 12-11-2020

Zojuist is de update van 12-11-2020 afgerond. 

Nieuwe functionaliteit

Volgnummer IKV

Het was in Nmbrs (te) eenvoudig om fouten te maken met het volgnummer IKV. We slaan vanaf nu de combinatie van werknemersnummer, EmployeeID, volgnummer IKV en BSN op in een aparte tabel. Ook als je een run of loonaangifte verwijdert weten we nu wat de waarde was.
O.b.v. deze nieuwe opgeslagen waarden hebben we de runcontrole verbeterd én is er een controle bij het aanmaken van een loonaangifte.
Ook bij het toevoegen van een nieuwe medewerker kijken we of bovenstaande combinatie al bestaat. Indien nodig verhogen we het volgnummer IKV met één.

Verbeteringen

Kopiëren van eigen HR workflow

Met deze update is het mogelijk geworden om eigen HR workflows te kopiëren. Hiervoor was het alleen mogelijk om systeem HR workflows te kopiëren.

API: SalaryTable2_Get

Als er geen salaristabel was geselecteerd in de salarisinstellingen, dan gaf deze call een vreemde foutmelding. We hebben dit opgelost en nu wordt in plaats daarvan een lege array geretourneerd.

Mobiele app: eenvoudiger inloggen met Apple ID

Inloggen met Apple ID is vereenvoudigd, omdat deze al een eigen tweefactorsysteem gebruikt.

Mobiele app: lager aantal fouten, betere prestaties

Het totale aantal fouten in de app is de afgelopen maand met 70% afgenomen, terwijl de prestaties tegelijkertijd zijn verbeterd.

Opgeloste bugs

API: Salary_Get calls

De Salary_Get-calls retourneerden een onjuiste startdatum. De volgende drie zijn opgelost en retourneren de StartDate zoals in de webapp:

  • Salary_GetCurrent
  • Salary_Get
  • Salary_GetList

API: EmployeeDocument_UploadDocumentFull

De WSDL van deze call is aangepast om zonder problemen aan de implementatiezijde optionele velden te verzenden. Het gedrag is nog steeds hetzelfde als voorheen.

API: webhook-methoden

Als je probeerde een nieuwe webhook aan te maken in de Webhook-instellingen, dan werd er 'Geen methoden beschikbaar' weergegeven. Dit probleem is verholpen en nu kan deze functionaliteit weer worden gebruikt.

API: Reports_GetWageCodesByYear_Background

Deze call werkte niet zoals verwacht, maar dat is nu opgelost. We raden aan om deze te gebruiken in plaats van Reports_GetWageCodesByYear.

Mobiele app: loonstroken worden niet weergegeven

Sommige loonstroken waren verborgen vanwege een bug in de gebruikersinterface, waardoor het leek alsof ze niet beschikbaar waren. Dit is nu opgelost, dus alle beschikbare loonstroken zouden weer zichtbaar moeten zijn in de app.

Mobiele app: verwijderde gebruikers

Verwijderde gebruikers hadden nog steeds toegang tot de app (deze was dan wel helemaal leeg) nadat ze waren ingelogd. Dit is opgelost: ze komen niet verder dan de inlogpagina.

Werknemers niet in journaalposten verschijnen wel in pdf-download

Alle medewerkers werden meegenomen in de pdf-download, ook al waren er geen transacties voor die medewerkers. Dit is opgelost.

Genereren en downloaden van SEPA traag

Hoe meer gegevens, des te langzamer het genereren en downloaden van een SEPA-bestand was. We hebben enkele verbeteringen aangebracht in de prestaties van het genereren en downloaden van het SEPA-bestand; dit heeft de grootste positieve impact in geval van grote bedrijven.

Signalen: kalenderkiezer verplaatst en tekst niet consistent

De kalenderkiezer bij Verzonden signalen op bedrijfsniveau bevond zich onder het invoerveld en de tekst was niet consistent (van- / tot-beschrijving). Opgelost.

Download jaarwerk onvolledig

Bij het downloaden van het jaarwerk naar Bestandsbeheer werd de jaaropgave van de eerste medewerker correct weergegeven, maar voor de volgende medewerkers waren de waarden nul. Dit is nu opgelost.

Aanmaken loonaangifte bedrijf zonder werknemers niet mogelijk

Het was niet meer mogelijk om een loonaangifte aan te maken voor een bedrijf zonder werknemers in dienst, maar nu kan dat weer.

Transitievergoeding leidt tot Oops-pagina

Als je in de Live-omgeving de automatische berekening van de transitievergoeding in de Uitdienst wizard gebruikte dan veroorzaakte dat een Oops-pagina; dit gebeurt niet meer.

Opmerkingen