Nmbrs aanpassingen 2021

Naar verwachting zal het met de update van donderdag 10 december mogelijk worden gemaakt om de jaarwissel uit te voeren en zal tevens het jaar 2021 beschikbaar worden gemaakt. 

Daarnaast worden de waarden van de salaristabellen en de branches de komende periode bijgewerkt naar de waarden van 2021. Voor meer informatie omtrent de jaarwissel, salaristabellen en branches zie onderstaande artikelen:

AOW leeftijd

De AOW leeftijd zal net als in 2020, 66 jaar en 4 maanden bedragen. 

Werkkostenregeling

Voor 2021 is het percentage van de werkkosten 1,7% t/m een fiscaal loon van 400.000. Boven de 400.000 is dit 1,18%. De verruiming in 2020 is hiermee tevens ten einde.

 

Update: De verruiming zal in 2021 ook nog bestaan. Hier zullen we spoedig over communiceren.

 

WKR eindafrekening in periode 2


Per 2021 is het mogelijk om de WKR eindafrekening te doen in februari. In Nmbrs is de runcontrole en het salarisdocument 'werkkostenregeling' hierop aangepast. Automatisch zal de eindafrekening nog steeds plaatsvinden in januari maar dit kan handmatig worden aangepast door gebruik te maken van bedrijfslooncomponent 8235 naar februari.

Code soort inkomstenverhouding: 53

De volgende code soort inkomstenverhouding is toegevoegd per 2021:

 • 53 | Uitkering in het kader van vervroegde uittreding


Baangerelateerde investeringskorting

Voor de Baangerelateerde investeringskorting is er in Nmbrs een nieuwe looncode aangemaakt. 

 • 8940 | Baangerelateerde Investeringskorting

Dit bedrijfslooncomponent zal dezelfde werking hebben als de afdrachtsvermindering looncodes en zal worden aangegeven in de rubriek zeevaart in de loonaangifte. 

Minimumloon BBL

Vanaf 2021 zal het BBL minimumloon in Nmbrs worden ondersteund. Als een medewerker code 83 heeft gevuld bij de aard arbeidsverhouding dan zal het bijbehorende BBL minimumloon op de loonstrook worden getoond. Tevens zullen de minimumloon checks op de BBL bedragen worden aangepast. 

Daarnaast zal looncomponent 1060 (zorgverlof) worden toegevoegd aan de minimumloon check na de run (minimumloon in combinatie met ziekte). 

Transitievergoeding in combinatie met PAWW

Vanaf 2021 zal er over de transitievergoeding (codes 3075 en 3076), PAWW worden afgedragen. 

 

Auto van de zaak

Er worden twee nieuwe bijtellingen voor elektrische auto's / waterstof auto's toegevoegd:

 • 12%
 • 12% tot een waarde van 40.000 en 22% over het meerdere.


WW Laag & WW Hoog

Vanaf 2021 zal het percentage van de WW Laag en WW Hoog in de SVW tabel worden getoond. 

 

Pensioen

Enige pensioenfondsen stappen per 2021 over naar het UPA-formaat. Hieronder tref je een overzicht:

UPA TKP

 • Recreatie
 • BPL/Colland
 • Bakkers
 • Kappers
 • Meubels
UPA Capgemini
 • Detailhandel
UPA Susag
 • Sociaal fonds schilders

Let op: Voor de schilders zullen er twee pensioenexport bestanden moeten worden aangemaakt en verzonden vanaf 2021, de UPA Susag is alleen voor de aanlevering van het sociaal fonds.

 

UPA AZL
 • Jachtbouw
 • Vlep

Opmerkingen