Update NL 26-11-2020

Zojuist is de update van 26-11-2020 afgerond. 

Grote aanstaande wijzigingen

Verbetering in medewerkersdocumenten

In de update van volgende week maken we het mogelijk om, voor elk document, aan te geven of de medewerker het mag inzien. Dit wordt een aparte instelling, niet meer gekoppeld aan het documenttype. Alle documenten die momenteel het type 'Medewerker-login document' hebben worden omgezet naar type 'Overig'.

 

Aanpassing systeem e-mail templates

Met de update van donderdag 10 december gaan we de systeem e-mail templates aanpassen voor de templates 'Loonstrook/Jaaropgave staat klaar' en 'Nieuwe gebruiker (medewerker login)'. De volgende tekst zal toegevoegd worden onderaan de e-mail:

Voor 'Loonstrook/Jaaropgave staat klaar':
"Bekijk ook onze mobiele app voor Android of iOS met domeinnaam: $$$appName$$$."

Voor 'Nieuwe gebruiker (medewerker login)':
"Gebruik ook onze mobiele app voor Android of iOS met domeinnaam: $$$appName$$$."

$$$appName$$$ wordt gevuld met de domeinnaam waarvan de e-mail gestuurd wordt.
De woorden 'Android' en 'iOS' krijgen een link die verwijzen naar de Nmbrs mobiele app voor respectievelijk Android PlayStore en iOS Apple appstore.
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nmbrsmobile.nmbrsess

iOS:
https://apps.apple.com/us/app/nmbrs-ess/id922561759

Indien de medewerker de app reeds heeft geïnstalleerd en de link wordt geklikt dan wordt de mobiele app geopend. Deze nieuwe tekst zal alleen toegevoegd worden aan onze systeem e-mail templates. Indien er gebruik gemaakt wordt van aangepaste e-mail templates dan zullen deze niet gewijzigd worden.

 

Nieuwe functionaliteiten

API: [v3] PayrollWorkflow_Get

'PayrollWorkflow_Get' is een nieuwe call om de status van de tracks en acties op te halen uit de Payroll Workflow. Het is mogelijk om alle statussen van een bepaalde periode te krijgen. Je kunt er hier meer over lezen (artikel in Engels).

API: [v3] GetTokenWithDomain

Als gebruikers in Nmbrs in meerdere omgevingen met hetzelfde e-mailadres geregistreerd waren, dan was het niet mogelijk om de call 'GetToken' aan te roepen voor SSO, omdat we niet konden achterhalen waar de gebruiker probeerde in te loggen. Nu hebben we deze nieuwe call gemaakt, die controleert tot welke omgeving een gebruiker behoort. Op deze manier kunnen deze gebruikers SSO probleemloos gebruiken.

Let op: indien een medewerker geen BSN heeft zal dit vooralsnog een onbekende fout in de runcontrole veroorzaken. Het is wel gewoon mogelijk om een run te draaien en een loonaangifte aan te maken. We zullen dit oplossen met de eerstvolgende Nmbrs-update (26-11-2020).

API: nieuwe Webhooks

Met de nieuwe webhooks kun je een melding krijgen wanneer de volgende acties worden uitgevoerd:

  • Aangifte loonbelasting aangemaakt
  • Aangifte loonbelasting verzonden
  • Pensioenexport gecreëerd
  • Pensioenexport verzonden

Als er bijvoorbeeld een nieuwe loonaangifte wordt aangemaakt, dan kun je een webhook instellen om hierover geïnformeerd te worden. Lees hier meer over het opzetten van een webhook (artikel in Engels).

Verbeteringen

Contracturen in mutatieformulieren

In de mutatieformulieren 'Nieuwe Medewerker' en 'Contractverlenging' is het veld voor de contracturen toegevoegd.

Het formulier 'Contractverlenging' is beschikbaar via de HR workflow 'Hernieuwen contract'. 

mceclip0.png

Snelinvoer: veld Contracttype verwijderd

We hebben het veld Contracttype verwijderd uit de Snelinvoer.

Manager start HR Workflow

Voor een manager die een HR-workflow startte kwamen er af en toe enkele problemen naar voren. We hebben de logica verbeterd en nu kunnen managers eenvoudig HR Workflows starten voor de medewerkers die aan hen zijn toegewezen.

Prestatieverbeteringen voor Taken

Als een gebruiker veel actieve taken had, dan had dat een negatief effect op de performance. We hebben enkele verbeteringen aangebracht en we zullen de prestaties van de taken en HR-workflows blijven volgen en verbeteren.

Knop 'Ik heb een idee' verwijderd

Nu de nieuwe Nmbrs® Community live is was deze knop niet langer nodig en is daarom verwijderd.

Mobiele app: tekst loonstrook wordt herzien

De tekst bij een loonstrook die wordt herzien gaf de indruk dat er een probleem was met de app. We hebben de tekst verbeterd, zodat het duidelijker is dat een loonstrook door de werkgever wordt beoordeeld (correctierun).

Opgeloste bugs

Loonaangifte blijft op 'creating' staan

Het was niet mogelijk om een loonaangifte aan te maken voor grote bedrijven (750+ werknemers); dit is nu wel weer mogelijk.

Hiermee wordt het bekende probleem opgelost: [Loonaangifte] Loonaangifte blijft op 'creating' staan

Oud dubbel dienstverband (DVB2): foutmeldingen runcontrole & loonaangifte

Werknemers met 'oude' dubbele dienstverbanden (DVB2) veroorzaakten foutmeldingen in de runcontrole en bij het aanmaken van de loonaangifte. Beide zaken zijn verholpen.

Hiermee worden de volgende bekende problemen opgelost:

[Runs] Foutmelding in de run controle
[Loonaangifte] Foutmelding bij het aanmaken van een loonaangifte

Engelse tekst in jaaropgave

Bij gebruik van de transitievergoeding werd dit met (enige) Engelse tekst op de jaaropgave getoond, maar nu niet meer.

APG-pensioenexport i.c.m. weekbedrijven

Werknemers in weekbedrijven werden niet meegenomen in de APG-pensioenexport als ze overgingen naar een andere arbeidsovereenkomst, waarbij de ene mét en de andere zónder een APG-branche was. Nu nemen we de medewerker mee als er in minimaal één van de weken een actieve APG-branche actief is.

Beroepsgoederenvervoer en 262 SV dagen

Branche 0217 | Beroepsgoederenvervoer heeft een berekening op basis van het aantal SV-dagen in een jaar. Voor 2020 rekenden we met 260 dagen (geen extra berekening); we hebben dit gewijzigd in 262 dagen.
Dit heeft alleen effect op de loonstroken / berekening van de laatste periode van 2020, dus periode 13 (4-wekenbedrijven).

Geen runfout bij gebruik van beëindigde CAO-code

Als een CAO-code (SVW-instelling) eindigt dan geven we deze een einddatum mee. Als je vervolgens de code na die einddatum nog steeds gebruikt dan krijg je een runfout. Deze werd niet meer geactiveerd, maar nu weer wel.

Stipp-pensioenexport met negatieve uren

Het Stipp-pensioenexportbestand kon 'breken' bij gebruik van negatieve uren. Dit gebeurt niet meer: je kunt het bestand nu correct exporteren en importeren.

Partnernaam in de Word-invoegtoepassing

In het relatietoken voor de achternaam van de partner gebruikten we ten onrechte het dashlet Persoonlijke info. Deze informatie moet in plaats daarvan worden opgehaald uit het Partner-dashlet, aangezien dat ook de plaats is waar alle informatie voor de overige relatietokens vandaan komt.

Het tenaamstellingtoken is er om combinaties te krijgen zoals Eigen naam - Partnernaam of Partnernaam - Eigen naam.

Dashboard Jaarwerk: download pdf werkt niet

De knop 'Download PDF' op het Dashboard Jaarwerk werkte niet. Dit is opgelost.

[Beveiliging] Alle sessies afmelden na het wijzigen van het wachtwoord

Na een wachtwoordwijziging worden alle open sessies beëindigd door een foutmelding te geven of door om te leiden naar de inlogpagina.

Mobiele app: verlofoverzicht niet volledig

In het verlofoverzicht waren enkele gebruikers niet te zien. Dit is nu opgelost.

Mobiele app: iOS biometrics leidt tot crash

Bij het inloggen met biometrie (FaceID) crashte de app soms. Dit zal niet meer gebeuren.

Mobiele app: agenda's niet correct getoond in nieuwste versie iOS

Met de nieuwste versie van iOS werden agenda's niet meer correct weergegeven. Dit is opgelost.

Opmerkingen