Update NL 10-12-2020

Zojuist is de update van 10-12-2020 afgerond. 

Nieuwe functionaliteiten

Nmbrs Engine 2021

De nieuwe Nmbrs Engine voor 2021 is live! Dat betekent dat het nu mogelijk is om de jaarwissel uit te voeren. Dit artikel vertelt je er alles over.

Toegang tot documenten voor medewerkers

Zoals vorige week al aangekondigd is het vanaf nu mogelijk om, voor elk document, aan te geven of de medewerker het mag inzien. Dit is nu een aparte instelling, niet meer gekoppeld aan het documenttype. Alle documenten van het type 'Medewerker-login document' hebben we op type 'Overig' gezet en de zichtbaarheid voor de medewerker op 'Ja'. Voor alle andere documenttypen is dit laatste nog steeds ingesteld op 'Nee'. Voor toekomstige verbeteringen aan de documenten zullen we onze Community nauwlettend in de gaten houden.

API: beheer van webhooks via API

Tot nu toe was de enige manier om webhooks aan te maken door in te loggen op je omgeving en ze handmatig in te stellen op Debtor Level -> Webhook Settings. Met steeds meer partners die webhooks gebruiken, betekende dit veel werk. Omdat het ons doel is om het leven gemakkelijker te maken met integraties, is het vanaf nu mogelijk voor integratiepartners om webhooks te configureren via de API. Het enige wat je hoeft te doen is dit toestaan in de gebruikerssjablonen.

Nieuwe calls:

  • WebhookSettings_Get => haal lijst op met alle geconfigureerde webhook-instellingen voor een specifieke debiteur
  • WebhookSettings_Insert => voeg nieuwe webhook-instelling toe met gebeurtenissen die actief moeten zijn
  • WebhookSettings_Delete => verwijder een webhook-instelling
  • WebhookSettings_GetEvents => haal lijst op met alle gebeurtenissen die kunnen worden geactiveerd voor een debiteur

Aanpassing systeem e-mail templates

Met de update van donderdag 10 december gaan we de systeem e-mail templates aanpassen voor de templates 'Loonstrook/Jaaropgave staat klaar' en 'Nieuwe gebruiker (medewerker login)'. De volgende tekst zal toegevoegd worden onderaan de e-mail:

Voor 'Loonstrook/Jaaropgave staat klaar':
"Bekijk ook onze mobiele app voor Android of iOS met domeinnaam: $$$appName$$$."

Voor 'Nieuwe gebruiker (medewerker login)':
"Gebruik ook onze mobiele app voor Android of iOS met domeinnaam: $$$appName$$$."

$$$appName$$$ wordt gevuld met de domeinnaam waarvan de e-mail gestuurd wordt.
De woorden 'Android' en 'iOS' krijgen een link die verwijzen naar de Nmbrs mobiele app voor respectievelijk Android PlayStore en iOS Apple appstore.
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nmbrsmobile.nmbrsess

iOS:
https://apps.apple.com/us/app/nmbrs-ess/id922561759

Indien de medewerker de app reeds heeft geïnstalleerd en de link wordt geklikt dan wordt de mobiele app geopend. Deze nieuwe tekst zal alleen toegevoegd worden aan onze systeem e-mail templates. Indien er gebruik gemaakt wordt van aangepaste e-mail templates dan zullen deze niet gewijzigd worden.

 

Verbeteringen

Verbeterde beveiliging signalen

Een verbetering in de infrastructuur van de signalen vanuit de Nmbrs applicatie is doorgevoerd. Meer informatie hierover is terug te lezen in dit nieuwsbericht.

API: EmployeeDocument_UploadDocument

Vanwege de nieuwe functionaliteit om een document zichtbaar te maken voor de medewerker, moesten we de bijbehorende API-call aanpassen. Wanneer je een document uploadt via de API en GuidDocumentType 'Medewerker-login document' verstuurt, dan wordt het document ingevoegd met type 'Overig' en 'Zichtbaar voor medewerker' = Ja. We raden aan om deze nieuwe call te gebruiken.

API: EmployeeDocument_UploadDocumentFull

In lijn met de nieuwe functionaliteit om toegang te geven tot documenten, is het nu mogelijk om de zichtbaarheid van een document voor een medewerker via de API in te stellen op 'Ja' of 'Nee'. Met deze update zijn de volgende twee nieuwe optionele velden aan deze call toegevoegd.

  • DocumentFolder (int) => in de toekomst zal het mogelijk zijn om de map van een document te definiëren, daarom is er al een voorlopige aanduiding in de API om te voorkomen dat deze door toekomstige wijzigingen breekt. Voorlopig wordt dit veld genegeerd.
  • VisibleToEmployee (boolean) => is standaard 'false'. Indien ingesteld op 'true' kan de werknemer bij wie het document behoort het document zien met zijn medewerkerslogin.

Initialen verplicht op formulier 'Eerste Werkdag'

Op verzoek hebben we besloten om de initialen een verplicht veld te maken in het formulier 'Eerste werkdag', aangezien dit weinig extra werk vergt voor de werknemer en de initialen veel worden gebruikt bij het genereren van documenten.

APG Pensioenexport: veld Leverancier

Het veld 'Leverancier' is numeriek gemaakt, hetgeen inhoudt dat vanaf nu alleen nummers kunnen worden ingegeven.

Opgeloste bugs

TSF (Tijdspaarfonds) i.c.m. 53e week

Voor de berekening van de TSF in 2020 houden we nu rekening met week 53.

Reservering o.b.v. peilperiode i.c.m. 53e week (4W-bedrijven)

Voor 4-wekenbedrijven die gebruik maken van een reservering op basis van peilperiode werd in periode 13 het reserveringsbedrag niet juist berekend. Dit is aangepast, zodat nu de reservering in periode 13 over 5 weken wordt berekend.

M&T-branches: pro rata-factor i.c.m. P13 (4W-bedrijven)

De Pro rata-factor wordt nu correct berekend in de Metaal & Techniek-branches indien een werknemer uit dienst gaat in periode 13 (4-wekenbedrijf)

BSN met spaties

Het invoeren van een BSN met spaties leidde tot een onbekende fout in de runcontrole en een (onleesbare) fout in de loonaangifte. Nu is het niet meer mogelijk om spaties toe te voegen en wordt de juiste runcontrolemelding getoond.

API: Reports_Accountant_Debtor_EmployeeWageComponentsPerPeriod_Background

Deze call retourneerde de gegevens niet correct op basis van wat beschikbaar is in de webapp. Dit is opgelost en nu werkt de call zoals verwacht.

Twinfield-foutmelding 

De Twinfield-foutmelding 'De maximale berichtgrootte voor inkomende berichten (65536) is overschreden' is opgelost.

Twinfield: bij koppelen geen bedrijven zichtbaar

Dit probleem houdt verband met het vorige, dus het zal met deze update worden opgelost.

Overzicht NAW: ontbrekend voorvoegsel in kolom 'Naam'

Als de achternamen van de medewerker en de partner van de medewerker beide voorvoegsels bevatten, dan ontbrak in het overzicht NAW een van de voorvoegsels in kolom 'Naam'. Dit is opgelost.

Opmerkingen