Update NL 18-10-2018

Zojuist is de update van donderdag 18-10-2018 afgerond. In deze update hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Nieuwe functionaliteiten/ verbeteringen

Nieuw menu voor instellingen en overzichten

In deze update is een aanpassing gedaan in de menu's van de Instellingen en de Overzichten.
Door deze aanpassing wordt het mogelijk gemaakt om te zoeken op de pagina via de zoekbalk.
De kaarten worden opnieuw gesorteerd zodra er gezocht wordt. De kaarten 'zoeken de ruimte' zodat er meer informatie op een scherm past:

De aanpassing wordt doorgevoerd op het hoogste niveau Instellingen en Overzichten (Accountant en Business), Instellingen en Overzichten op debiteur-niveau (Accountant) en Overzichten op bedrijfsniveau (Accountant en Business).

Contactpersoon Types

Met de update van vanavond is er nieuwe pagina gelanceerd met contactpersonen waarbij we het eigenaarschap van de omgeving veranderd hebben. Lees het artikel voor meer informatie:
Contactpersoon types (Contact Login)

Aanpassing Medewerker-menu

Het nieuwe medewerker-menu bleek niet altijd alle medewerker goed te weergeen. Dit kwam doordat sommige medewerkers na het aanmaken nog geen afdeling en/of functie hadden, maar de filter zocht wel naar een afdeling en/of functie. 

Met de update hebben we de filter 'Geen afdeling' en 'Geen functie' toegevoegd waardoor deze medewerkers ook getoond worden op het moment dat de filter toegepast wordt.

 

LIV-rapport beschikbaar

Met deze update stellen wij het lage-inkomensvoordeel (LIV)-rapport beschikbaar op master, debiteur- en bedrijfsniveau. Dit rapport maakt het mogelijk om eenvoudig en snel na te kunnen gaan voor welke medewerkers de werkgever een tegemoetkoming kan ontvangen. In dit rapport staan alle medewerkers tussen de 22 jaar en de AOW- leeftijd die een berekend uurloon (jaarloon/verloonde uren) hebben tussen de €9,50 en €12,50 en die in het huidige jaar ten minste 750 uur gewerkt hebben. Het rapport is in Excel-formaat te downloaden.

Invoer BSN niet meer verplicht

Het is vanaf nu niet meer verplicht om het veld BSN in te vullen tijdens het creëren of kopiëren van een medewerker of tijdens het bewerken van de persoonlijke informatie.

Preview loonstroken

Het openen van de pop-up loonstroken in de Nmbrs-omgeving kan veel tijd in beslag nemen bij bedrijven met veel medewerkers. Om deze tijd te verlagen worden vanaf nu slechts de eerste 10 loonstroken getoond. Voor het inzien van alle loonstroken is het volledige bestand te downloaden!

Mutatieformulier: Wijzig Bankrekening

Bij het openen van een wijzig bankrekening formulier stond het type 'Bankrekening 1' als eerste geselecteerd en moest de medewerker dit vaak aanpassen naar 'Standaard'. Vanaf nu is 'Standaard' als eerste geselecteerd als het formulier geopend wordt.

Mutatieformulier beoordeelingsketen - Toewijzing aan klantlogins

In de medewerker mutatieformulier beoordelingsketen is het mogelijk om 'Bedrijfslogin' als eerste bedrijfsgoedkeuring in te stellen. Momenteel werd het ingestuurde formulier dan om onduidelijke reden aan een specifieke klantlogin toegewezen.
Na deze update zal het systeem het formulier nu als 'niet toegewezen' neerzetten voor klantlogins zodat (één van) de klantlogins het formulier aan zichzelf kan toewijzen en vervolgens goed kan keuren. Hiermee trekken we de werking gelijk met die van de accountant login goedkeuringstap. 

Bugs

Signalen in de Workflow Wizard

Als de workflow wizard (op het hoogste niveau) gebruikt werd om de documenten voor de document viewer zichtbaar te maken dan werden er geen signalen verstuurd. Met deze update is dat probleem opgelost.

Mutatieformulier: Wijzig rooster / Nieuw medewerker formulier

In deze formulieren ontbraken de titels voor de 'Weken' en 'Dagen' bij het roostergedeelte. Hierdoor was het niet altijd duidelijk voor welke week en/of dag je uren aan het invullen was.

Na deze update zijn deze kopjes weer aanwezig.

 

Bekende problemen

[Rapporten] Rapport auto van de zaak op accountantsniveau onvolledig - downloaden niet mogelijk

Dit bekende probleem is middels deze update opgelost: https://support.nmbrs.nl/hc/nl/articles/360015757131

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk