Update NL 25-10-2018

Zojuist is de update van donderdag 25-10-2018 afgerond. In deze update hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Nieuwe functionaliteiten/ verbeteringen

Proforma op medewerkerniveau

Het proforma dashlet is vanaf nu ook beschikbaar op medewerkersniveau. Het is nu mede mogelijk om een proforma aan te maken voor een sollicitant (tabblad: medewerkers). Je kan deze kopiëren van een default medewerker of een bestaande medewerker. Door de checkbox ‘zichtbaar voor medewerker’ aan te vinken kan je alvast een proforma strook aan de medewerker tonen.
De ‘oude’ proforma op bedrijfsniveau kan daarnaast nog steeds worden gebruikt.

Niet meer mogelijk om volgnummer van loonaangiftes te wijzigen

De mogelijkheid om het volgnummer van de loonaangifte te wijzigen leidde in het verleden nog wel eens tot problemen. Aangezien het niet meer verplicht is om het volgnummer van loonaangiftes te wijzigen in geval van de implementatie van een bedrijf gedurende het jaar is de optie om het volgnummer te wijzigen bij de loonheffingsinstellingen (veld “Laatste volgnummer”) dan ook uit de interface verwijderd.

Payment Information Block in SEPA bestand

De banken gaan binnenkort valideren op 2 extra velden in het SEPA bestand. Met deze update hebben we 2 velden toegevoegd:
- NbOfTxs
- CtrlSum
Op deze manier voldoen we aan de nieuwste eisen die de banken stellen aan het SEPA bestand.

Rapport bedrijfslooncomponenten

Met deze update is er op masterlevel een nieuw overzicht toegevoegd voor bedrijfslooncomponenten. Het is niet mogelijk om deze op masterlevel op te vragen omdat het overzicht looncomponenten per periode, per medewerker is gesplitst.

 

Bugs

Medewerker menu

Bij het aanpassen van de medewerker menu filters, kon er een Oops pagina ontstaan.
Met de update van deze week is dit probleem opgelost.

Document sjablonen bruto jaarloon

De variabel "Bruto jaarloon" in de Nmbrs® Template Builder vulde geen waarde wanneer deze gebruikt werd.
Met deze update zal hier het "Jaarloon Bijzonder Tarief" ingevuld worden. Dit veld is te vinden op medewerkerniveau --> Medewerker Loonheffing Instellingen.

Pensioenexport bevat foutieve waarden

De pensioenexport (PE) voor branche 0182 (Woondiensten, APG SVW) bevatte andere uren dan de uren zoals gebruikt door de branche. Als een uurcode toegevoegd werd om gewerkte uren toe te voegen of in te houden, dan bevatte de export de hoeveelheid gewerkte i.p.v. de hoeveelheid brancheuren. (De interactieve loonstrook toonde wel de brancheuren als basis voor de berekening.)In de Upa PGB export werd het veld “RegLN” verkeerd berekend in geval van jaarregelingen.
Beide exports bevatten nu de juiste waardes.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk